Digitální gramotnost, i o tu mají podle výstupů strukturovaného dialogu mladí lidé v ČR zájem a je užitečná v jejich osobním rozvoji. Iniciativa Meet and Code nyní nabízí až 400 eur na uspořádání akce věnované programování pro děti a mladé od 8 a 24 let.

  Více informací najdete na https://meet-and-code.org

  Grantová nabídka – to znamená uspořádat akci související s tématem programování prostřednictvím Iniciativy Meet and Code (více na https://meet-and-code.org).

  V rámci Evropského týdne programování, který se koná od 7. do 22. října 2017, Iniciativa Meet and Code poskytuje prostředky ve výši až 400 eur na uspořádání akce související s tématem programování. Může se jednat o hackathony, programovací workshopy, prezentace, soutěže, přednášky, robotické kurzy a jiné aktivity, které uvedou mladé lidi do světa technologií. Pokud bys měl/a nápady na několik různých akcí, každá může být podpořena touto částkou.
  Na http://codeweek.eu/resources/ najdeš nápady na různě akce.

  Cílovou skupinou akcí jsou děti a mladí lidé ve věku 8 a 24 let. Záměrem těchto akcí je ukázat mladým lidem, jak může být programování zábavné. Nezisková organizace, jakožto pořadatelé akcí, bude mít za cíl akce naplánovat a realizovat je.
  Jak se může pořadatel přihlásit?

  Akce můžou být podány pouze on-line na https://meet-and-code.org. od 1. července do 15. září 2017. Doplňující informace o podmínkách účasti nalezneš na https://meet-and-code.org/conditions-of-participation

  Budeme rádi, pokud pořadatel záměry s námi před podáním žádosti zkonzultuje. Můžeme mu pomoct určit, jestli je tento grant pro něj vhodný a pomoct mu akci správně nastavit.

  Za iniciativou Meet and Code stojí společnost SAP a organizace Haus des Stiftens gGmbH, která ve spolupráci s americkou neziskovou organizací TechSoup provozuje IT portál Stifter-helfen.net v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Spolu s nimi se na iniciativě podílí partneři z příslušných zemí sítě TechSoup Europe.
  V České republice je partnerem organizace Sdružení VIA, z. ú., která je zároveň českým partnerem pro program TechSoup. Iniciativa je podporována Evropskou komisí.

  Dotazy můžete psát na emailovou adresu: meet-and-code@sdruzenivia.cz

  #digitalnigramotnost

  Autor