O prázdninách se na Lince bezpečí pravidelně zvyšuje počet hovorů, které se týkají sexuálního vyzrávání. Více volného času a prázdninové lásky s sebou přinášejí zvědavost, otázky, ale i problémy.

  „Každý čtvrtý hovor, který naši konzultanti o prázdninách přijmou, se týká sexuálních témat“ uvedl Peter Porubský, vedoucí Linky bezpečí. Poměr dívek a chlapců je víceméně stejný (51 % dívek, 49 % chlapců). Liší se však skladba otázek, s kterými se mladiství na Linku bezpečí obracejí. Dívky se častěji ptají na témata spojená s graviditou, obavami z otěhotnění, antikoncepcí atd. U chlapců jsou to například otázky týkající se prvního sexu nebo homosexuality.

  „V hovorech na Lince bezpečí sledujeme také to, s kým dítě svůj problém probíralo,“ dodal Porubský. U sexuálních témat jsou tím nejčastějším rádcem kamarádi (44%). 35% dětí uvedlo, že se se svým problémem nikomu nesvěřilo. Rodiče zůstali až na čtvrtém místě po partnerech s pouhými 7 procenty. Právě rodiče by měli být prvními, kteří s dětmi o sexu hovoří.

  Sexuální výchova dnes probíhá pomocí internetu a kamarádů
  Peter Porubský vidí problém v tom, že informace, které dítě na internetu a od kamarádů získá, nejsou vždy přesné a občas jsou přímo zavádějící.“ Pokud v hovorech od dětí slýcháme, že kamarádka přece říkala, že když je holce pod patnáct, tak nemůže otěhotnět, a že kámoš tvrdil, že když holka bere prášky, tak nemůže nic chytnout, musíme uvádět informace na pravou míru,“ řekl Porubský.

  Linka je bezpečné místo, kde se dá o sexu bavit otevřeně
  Dle zkušeností Linky bezpečí 35% dětí o svých problémech v oblasti sexuálního vyzrávání nikomu neřeklo. Pro děti je bezpečné a jednoduché mluvit s někým, koho nevidí a koho neznají. Je přirozené, že hovory o sexu často doprovází ostýchavý smích a pomlky.

  Zeptat se na sex je testem, co všechno na Lince bezpečí ustojíme
  „Velká část hovorů o sexu plní roli testu. Dítě chce zjistit, o čem všem se dá na Lince bezpečí mluvit a jak na tyto otázky odpovíme. Zda ho budeme moralizovat, plísnit, vymlouvat se. Pokud dítěti podáme jasnou odpověď a navíc ho oceníme, že si hledá informace u nás, je to nejlepší cesta, jak dát najevo, že otázky dětí bereme vážně, a že žádné téma na Lince není tabu. Tím zvýšíme pravděpodobnost, že se na nás dítě obrátí v budoucnu, když to bude potřebovat,“ uvedl Peter Porubský.

  Přesné informace a prostor pro sdílení jako prevence
  Hlavní zásady primární prevence jsou zájem, prostor, informování a edukace. V oblasti sexu se Linka bezpečí zaměřujeme na prevenci nechtěného těhotenství, pohlavně přenosných nemocí a sexuálního zneužívání. V hovorech o sexuální orientaci nebo identitě myslíme také na prevenci sebevražd a sebepoškozování.

  Linka bezpečí - telefonická pomoc pro děti, telefon 116 111 www.linkabezpeci.cz

  #bezpečí

  Autor