Předseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Petr Gazdík a předseda České rady dětí a mládeže (ČRDM) Aleš Sedláček stvrdili 4. října t. r. svými podpisy Memorandum o podpoře činnosti spolků sdružujících děti a mladé lidi.

    Předseda hnutí STAN Petr Gazdík podepisuje Memorandum o podpoře spolků sdružujících děti a mladé lidi (foto Jiří Majer)

    Dokument předložila ČRDM celkem osmi politickým stranám se žádostí o závazek povolební politické podpory jeho obsahu; šéf STAN se ujal role prvního z očekávané série signatářů.

    Během krátké pracovní schůzky probrali Petr Gazdík a Aleš Sedláček vše potřebné, co bylo třeba si ujasnit před podepsáním dokumentu (foto Jiří Majer)Samotnému podpisu bezprostředně předcházela krátká pracovní návštěva předsedy ČRDM v pracovně Petra Gazdíka ve Sněmovní ulici (Petr Gazdík je místopředsedou Poslanecké sněmovny, pozn.). Téma jejich hovoru se točilo kolem vybraných bodů obsažených v memorandu – kromě jiného hovořili o financích, o problematice existence dětských stanových táborů v záplavových zónách, o kvantifikaci dobrovolnické práce a jejím peněžním vyjádření, o sejmutí odpovědnosti za očkování dětí, přijatých na zotavovací akci, z pořadatelů – ať už jimi jsou učitelé nebo dobrovolní vedoucí – či třeba o znovuvytvoření sněmovního podvýboru pro mládež, který ve stávající struktuře dolní komory českého parlamentu citelně schází.

    Šéf hnutí STAN se stal prvním z očekávané série signatářů memoranda (foto Jiří Majer)„Dovolte, abychom Vás pozdravili a stejně jako před minulými parlamentními volbami Vám nabídli společný podpis Memoranda o podpoře spolků sdružujících děti a mladé lidi. Česká rada dětí a mládeže sdružuje více než 200 000 členů, převážně dětí a mladých lidí. Fakticky ale zastupujeme a hájíme zájmy skupiny podstatně větší. Svůj podpis pod memorandum připojil také předseda ČRDM Aleš Sedláček (foto Jiří Majer)Budeme rádi, když nám v této věci pomůžete. Učinit tak můžete podpisem přiloženého memoranda. Předkládáme Vám ho jako promyšlený celek, soubor problémů, které trápí mladé skauty, woodcraftery, táborníky, turisty, děti a mládež z křesťanských spolků či pionýry. Pokud by však pro Vás dílčí formulace v memorandu byla nepřijatelná, je možné ji po dohodě s námi formulovat jinak,“ stálo mj. v průvodním dopise, který za ČRDM podepsali její předseda Aleš Sedláček a předseda Asociace TOM ČR a člen pracovní skupiny Stát Tomáš Novotný.

    Ještě závěrečný stisk rukou... (foto Jiří Majer)Fakt, že jako první z letos oslovených politiků podepsal výše uvedené memorandum právě šéf STAN, je tak trochu signifikantní. Petru Gazdíkovi totiž už v roce 2008 – coby starostovi obce Suchá Loz – udělila ČRDM svoji výroční Cenu Přístav. Zmíněné ocenění náleží těm představitelům státní správy a samosprávy, kteří se mimořádně a nad své rutinní pracovní povinnosti věnují podpoře mimoškolní výchovy dětí a mládeže. Ocenění pro Petra Gazdíka tehdy navrhli nejen skauti, sokolové a dobrovolní hasiči, ale i Český červený kříž a Spolek žen Plkotnice; stála za ním také Česká tábornická unie a DDM v Uherském Hradišti.