Byly, a už nejsou. Vzpomínky na letní prázdniny – neřku-li prázdniny samé – odplouvají kamsi do zapomnění, pozvolna rozpouštěné v přílivu dalších, čerstvějších vjemů, zážitků, událostí.

  Pel prázdnin tak zůstává zachycen v ústně tradovaných historkách, v deníkových záznamech, v zápisech do kronik. A ovšemže na fotografiích a videích: na webech a sociálních sítích, na fleškách, na externích discích, zkrátka na všech těch moderních nosičích dat. A výběrově – vpravdě nepatrným zlomkem ohromného prázdninového celku – také v tištěném zpravodaji Archa. S trochou nadsázky se dá říct, že je svébytnou prázdninovou kronikou.

  „Na brontosauřích akcích je jedinečné to, že spojují dobrovolnictví, promyšlený zážitkový program i seberozvoj a příležitost naučit se spoustu nových věcí,“ popisuje kupříkladu průběh brontrosauřích podniků programový ředitel Hnutí Brontosaurus Dalimil Toman. Brontosauři letos na Prázdninách s Brontosaurem uspořádali takových akcí pro všechny věkové skupiny více než tři desítky.

  Zajímalo by vás, co o letošním táboře nazvaném „Od mamuta k počítači“ napsal Jiří Krajča – Tetřev z valašskomeziříčského oddílu TOM Zlaté šípy? Tu je malá ukázka: „Celým táborem nás provázelo horko, sucho, výborná kuchyně a nabitý program. Během dvou týdnů jsme procestovali 35 000 let českými dějinami, tedy, jak už napovídá název, od mamuta k počítači. Pravěk jsme si připomněli lovem na mamuta a přípravou koprové omáčky, bez níž je mamut nejedlý… Za časů Velkomoravské říše se veškeré dění točilo kolem písma hlaholice. Naučili jsme se ji tak, že i Cyril s Metodějem čubrněli… Na počest Karla IV. jsme uspořádali vajíčkovou štafetu a na osmi místech přemostili říčku Rokytnou…“

  A namátkou, do třetice, ještě pár vět o Camporee Klubu Pathfinder, konaném pro 240 účastníků na konci srpna v rekreačním areálu nedaleko Boskovic. Pavel Pilbauer a Jakub Fraj píší:
  „Téma této akce bylo Staň se hrdinou, s dodatkem: v Boží síle. Děti se seznámily s jinými hrdiny, než jaké znají z moderních filmů, kde umějí létat, mají nadpřirozené schopnosti a zachraňují svět. Každé ráno a večer měly možnost poslouchat vyprávění jednoho hrdiny reformace. Člověka, díky jehož odvaze a hrdinství se myšlení lidí posunulo k lepšímu. Mnohdy za vysokou cenu.
  Během dne mohli účastníci poměřit své síly s ostatními skupinkami ve sportovních aktivitách a zasoutěžit si v kinballu, softbalu nebo na paddleboardech. Dva týmy denně měly možnost vzít do rukou larpové luky a vyřadit druhý tým. Týmy, které spolu nesoutěžily, trávily tento čas na dílnách – workshopech. Vyzkoušet si mohly například archeologii, výrobu šípů, řezbářství, práci s kůží, vaření v polní kuchyni nebo malování na kůži.“

  V nové Arše si ještě přečtete třeba o Astronomické expedici Úpice, pořádané Českou astronomickou společností, o hasičské olympiádě v rakouském Villachu, spojené s mezinárodním setkáním hasičské mládeže, o tom, jak ochránci přírody hledají vzácné netopýry v Brdech… Ale také o memorandu, nabídnutém Českou radou dětí a mládeže k podpisu osmi politickým stranám se žádostí o povolební podporu mimoškolní výchovy v dětských spolcích. Nebo o proběhnuvších seminářích k žádostem o dotace, o tom jak mladí Izraelci poznávali Českou republiku, o nových Mladých delegátech do OSN…

  V předposlední letošní Arše je toho ke čtení a prohlížení víc, jak snadno zjistíte v její elektronické verzi:

  Píše se v tomto čísle Archy o Vás? Chcete-li, můžete si přidat odkaz na svůj web či blog…

  #zpravodaj_Archa

  ARCHA Archa je název nekomerčního bezplatného zpravodaje o výchově a využití volného času dětí a mládeže, který od roku 1999 vydává Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). Archa vychází v tištěné podobě a v elektronické verzi, uveřejňované na internetovém serveru ADAM.cz. Svým obsahem Archa plní především roli „výkladní skříně“ ČRDM, jejích členských sdružení a jejich rozmanitých aktivit. Jedinečnost Archy tkví v tom, že dlouhodobě a soustavně nejen mapuje události důležité pro mikrosvět spolkové práce s dětmi a mládeží, ale přichází i s vlastními tématy, k nimž hledá – a nachází – „zpětnou vazbu“ ze zmíněných sdružení. V Arše se lze dočíst o mnoha uskutečněných projektech, k nimž náleží kupř. „Sametky“, „Cena Přístav“, „72 hodin“ nebo dříve „Bambiriáda“, „Stromy Anežky České“ apod. Své místo ve zpravodaji Archa mají i články o akcích úžeji spjatých s nadnárodní mládežnickou formací Evropské fórum mládeže, jejímž členem ČRDM je (kupř. „Strukturovaný dialog – Kecejme do toho“), respektive o akcích s výrazně evropským přesahem – „Evropské karty mládeže EYCA“ aj.).

  Všechna čísla Archy najdete ke stažení ve formátu PDF na stránce www.crdm.cz/archa kde naleznete také tematické oblasti, jimž se budou věnovat další plánovaná čísla.
  Informaci o nových číslech Archy můžete získat rovněž prostřednictvím služby RSS feed. Objednat nebo zrušit zasílání avíza na nově vyšlá čísla Archy lze prostřednictvím formuláře na adrese shortlinks.crdm.cz/registrace-e-archa.


   

  Autor