Zkuste Rychlé šípy nalézt a vyfotografovat nebo namalovat tak, aby bylo místo nálezu na obrázku poznat…

  V Praze hledáme Rychlé šípy již sedmnáct let!
  Letos na Malé Straně a Hradčanech…

  Od 17. listopadu do 17. prosince 2017 budou mít pátrači již 17. rokem šanci hledat legendární čtenářský klub Rychlé šípy v uličkách staré Prahy.
  Letošní ročník se poprvé odehraje jinde než v minulých letech!

  Hledáme Rychlé šípy 2017 - Praha Postavy Rychlých šípů v životní velikosti se budou celý měsíc do 17. prosince, kdy v roce 1938 vyšel první jejich kreslený příběh v časopisu Mladý hlasatel, dívat na Pražany i návštěvníky města z balkonu nebo terasy či věžičky nebo jiného místa někde na Malé Straně a Hradčanech a jsou viditelné z běžně dostupného veřejného prostranství. Východní hranici herního území tvoří řeka Vltava. Dále je vedena po ulicích U Železné lávky, Klárov, Chotkova, Mariánské hradby, Jelení, Keplerova, Dlabačov, Strahovská, podél petřínské lanovky a nakonec ulicemi U Lanové dráhy, Újezd a Vítězná.

  Tento důkaz svého nálezu, nejlépe i s popisem průběhu vašeho pátrání, pošlete do 15. prosince 2017 (termín doručení, nikoliv podání na poštu) pražské pobočce Sdružení přátel Jaroslava Foglara na adresu Pražská pobočka SPJF, Před Cibulkami 8/316, 150 00 Praha 5 – Košíře, nebo elektronickoupoštou na pp@spjf.cz, případně jej přineste přímo na tradiční Večer světel 17. prosince v 17 hodin k pražskému kostelu sv. Haštala na Haštalské náměstí v Praze 1.
  Hra je určena pro všechny bez rozdílu věku… Je to skvělá příležitost k procházce do staré Prahy s možností nasání předvánoční atmosféry města, seznámení se s historickou tváří domů a památek, kolem kterých většinou projdete bez povšimnutí.

  Každý úspěšný pátrač se může těšit na drobnou odměnu, která bude předána po skončení soutěže po Večeru světel. V Praze pátrací hru každoročně od jejího vzniku v roce 2001 pořádá Pražská pobočka Sdružení přátel Jaroslava Foglara.
  http://www.bohousek.cz/clanek-2017110013-sedmnact-let-v-praze-hledame-rychle-sipy-letos-na-male-strane-a-hradcanech.html

  Hledáme Rychlé šípy v Brně
  Hledáme Rychlé šípy 2017 - Brno Ve městě Brně proběhne již 6. ročník této pátrací hry. Letos se herní území nachází v historickém centru – na východní straně je ohraničené ulicemi Benešovou a Rooseveltovou, na severu Joštovou a Moravským náměstím, pak Husovou, Pekařskou, zasahuje až k Mendlovu náměstí a Postavy v životní velikosti jsou viditelné z běžně dostupného veřejného prostranství.
  http://hledamers.spjf.cz/brno-page.html

  Rychlé šípy v Hodoníně
  V Hodoníně se tato pátrací hra hraje poprvé. Herní území se nachází v celém širším centru města. Postavy v životní velikosti jsou viditelné z ulice.
  http://hledamers.spjf.cz/hodonin-page.html

  Rychlé šípy v Ostravě
  Hledáme Rychlé šípy 2017 - Ostrava …Hledejte, fotografujte, kreslete, pište!
  Úkolem pátračů je objevit místo s Rychlými šípy a vyfotografovat, nebo nakreslit jej. Obrázky z adresou nebo popisem místa, kde jsou figuríny umístěny, je pak nutnozaslat na adresu organizátorů hry nejpozději do 16. prosince 2017 na e-mail: smp@spjf.cz
  http://www.iklubovna.cz/zony/severomoravska-pobocka-spjf/hledejte-rychle-sipy-v-ostrave-velka-patraci-hra-pro-deti-i-dospele-3319#comment-26624

  Hledejte Ryhlé šípy i v Kutné Hoře
  Hned druhým městem po Praze, ve kterém se hra koná, je už od roku 2011 středočeská Kutná Hora. Nejinak je tomu letos, kdy se hledání Rychlých šípů uskuteční v historickém centru města už po sedmé. Takže, vzhůru do Kutné Hory! Pátrání se můžete zúčastnit do 15. prosince; v ten den v 17 h proběhne vyhodnocení na tradičním místě – náměstíčku u kostela sv. Jakuba.
  Více: http://www.bohousek.cz/komentare_zobrazit-2017110013.html#kom9088

  Autoři