Dobrovolnictví je cestou k výchově mladých lidí – v tom smyslu, aby se starali o stav světa kolem sebe, k přemýšlení nad svým vztahem ke společnosti a svému okolí i ke kritickému myšlení.

  Díky tomu má dobrovolnická činnost mimo samotné vykonané práce další, těžko odhadnutelný dosah ve výchově a vzdělávání samotných dobrovolníků, napsal v úvodníku nové Archy Lukáš Wiesner z Hnutí Brontosaurus.

  Šesté, letos poslední číslo tištěného zpravodaje České rady dětí a mládeže (ČRDM) zaštítil slogan „Dobro volně“, charakterizující převážnou část jeho obsahu. A to dokonce rozšířeného: o čtyři strany, z obvyklých 24 na 28. Svědčí to – alespoň si to myslím – o nebývalém zájmu, jemuž se v prostředí členských neziskovek ČRDM dobrovolnické téma těší.

  Značný prostor Archa věnuje stěžejní akci České rady dětí a mládeže: dobrovolnickému projektu „72 hodin“. Reflektuje tudíž dění v rozmezí od 12. do 15. října 2017, kdy se pod projektovou značkou uskutečnilo 564 dílčích akcí, do nichž investovalo svůj čas, energii, vůli a schopnosti 30.000 lidí, z nichž 73 % bylo ve věku do 15 let. Kromě tuzemských akcí můžete prostřednictvím Archy zavítat i mezi partu nadšenců, kteří pomáhali v chorvatském Záhřebu.
  Letošní ročník tradičního podzimního podniku ČRDM zevrubně rekapituluje v rozhovoru pro Archu hlavní koordinátor 72 hodin Jiří Gurecký. Na základě svých bohatých zkušeností načerpaných díky projektu mj. soudí, mj. že „myšlenka dobrovolnictví – a vůbec pomoci druhým – je u nás v České republice mezi lidmi zažitá. Snad tedy naše společnost není až tak špatná, jak se třeba jeví z médií“.

  Kromě příspěvků referujících o 72 hodinách ctí „dobrovolnickou barvu“ i mnohé další. Mezi nimi nejspíš nepřehlédnete ten od Jany Chladové z Duhy Miřetín, věnovaný fenoménu Tábora Barrandov. „Dobrovolníci se velkou částí podílí na tom, že ze zanedbaného areálu se stává výstavní tábořiště, které má ambice pro celoroční využívání,“ shrnula Jana Chladová.

  Nová Archa přináší rovněž rozhovor se členem Evropského hospodářského a sociálního výboru Pavlem Trantinou – o dobrovolnictví, o projektu Evropského sboru solidarity a o tom, co praktického z něj může vyplynout. A když už jsme u rozhovorů – v jiném z nich, nazvaném „Sdílení je lepší než kupování“, nastavila Martina Lili Tvrzová diktafon Lucce, člence spolku Library of Things. V překladu to znamená „Knihovna věcí“ a Lucka s přáteli se pustila do tohoto projektu pod záštitou Dobrovolnického klubu INEX-SDA, přičemž se inspirovali třeba V Londýně a v Berlíně, jakož i v Nizozemí. Zmíněný dobrovolnický projekt má za cíl přimět lidi, aby si věci, jež často nepoužívají, raději půjčovali, než zbytečně kupovali…

  „Šestka“ Archy obsahuje také reportážní text o pardubickém barcampu, „dni plném inspirace pro mladé aktivní lidi a pracovníky s mládeží“. Oním dnem je myšlena sobota 16. září 2017 a na neformální konferenci konanou v Aule Pardubické univerzity si našlo cestu přes 150 lidí. Atmosféru barcampu vám přibližuje článek z počítačové klávesnice Lenky Korábkové.
  Pokud se to k vám už nedoneslo odjinud, z Archy se dozvíte také to, že ministr školství Stanislav Štech podepsal 18. 10. 2017 smlouvy o dlouhodobé spolupráci s 18 vybranými strategickými partnery z řad nestátních neziskových organizací (NNO); drtivá většina z nich má přitom co do činění s Českou radou dětí a mládeže… Její předseda Aleš Sedláček pro změnu pořídil rozhovor s předsedou Poslaneckého klubu STAN Janem Farským, mj. o prodloužení platnosti zdravotního posudku pro děti jedoucí na zotavovací akce. V Arše se rovněž dočtete o tom, jaké bylo 47. Valné shromáždění ČRDM a jaké dvě další členské organizace se na něm k České radě připojily, jak si lidé z ČRDM připomněli Den veteránů či jaký cíl má na zřeteli kampaň Tvůj hlas, již spustila před parlamentními, potažmo prezidentskými volbami YMCA v ČR…

  …Výčet to samozřejmě není kompletní. Což nepochybně seznáte sami, kliknete-li na elektrickou verzi zmíněného zpravodaje ČRDM:


  Píše se v tomto čísle Archy o Vás? Můžete si přidat odkaz na svůj web či blog…


   

  #zpravodaj_Archa

  ARCHA Archa je název nekomerčního bezplatného zpravodaje o výchově a využití volného času dětí a mládeže, který od roku 1999 vydává Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). Archa vychází v tištěné podobě a v elektronické verzi, uveřejňované na internetovém serveru ADAM.cz. Svým obsahem Archa plní především roli „výkladní skříně“ ČRDM, jejích členských sdružení a jejich rozmanitých aktivit. Jedinečnost Archy tkví v tom, že dlouhodobě a soustavně nejen mapuje události důležité pro mikrosvět spolkové práce s dětmi a mládeží, ale přichází i s vlastními tématy, k nimž hledá – a nachází – „zpětnou vazbu“ ze zmíněných sdružení. V Arše se lze dočíst o mnoha uskutečněných projektech, k nimž náleží kupř. „Sametky“, „Cena Přístav“, „72 hodin“ nebo dříve „Bambiriáda“, „Stromy Anežky České“ apod. Své místo ve zpravodaji Archa mají i články o akcích úžeji spjatých s nadnárodní mládežnickou formací Evropské fórum mládeže, jejímž členem ČRDM je (kupř. „Strukturovaný dialog – Kecejme do toho“), respektive o akcích s výrazně evropským přesahem – „Evropské karty mládeže EYCA“ aj.).

  Všechna čísla Archy najdete ke stažení ve formátu PDF na stránce www.crdm.cz/archa kde naleznete také tematické oblasti, jimž se budou věnovat další plánovaná čísla.
  Informaci o nových číslech Archy můžete získat rovněž prostřednictvím služby RSS feed. Objednat nebo zrušit zasílání avíza na nově vyšlá čísla Archy lze prostřednictvím formuláře na adrese shortlinks.crdm.cz/registrace-e-archa.

  Autor