PROGRAMY STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2018

    Odbor pro mládež, v souladu s usnesením vlády č. 92 z 1. února 2010 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, uveřejňuje předběžné výsledky hodnocení projektů, které předložily nestátní neziskové organizace na rok 2018 k 31. říjnu 2017.

    Oficiální výsledky, včetně přidělených částek, budou uveřejněny po projednání poradou vedení MŠMT do konce ledna 2018.

    Předběžné výsledky si můžete stáhnout zde:
    http://www.msmt.cz/mladez/predbezne-vysledky-vyberoveho-rizeni-programy-statni-podpory-4