Rozhovor se dvěma úspěšnými českými vědeckými pracovnicemi o jejich cestě za poznáním, získávání studentů pro vědeckou práci i situaci v současném českém školství – s Hanou Pařízkovou z Velkého Meziříčí, která obsazovala pravidelně přední místa v geografických soutěžích, a s inženýrkou Květoslavou Stejskalovou z Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského, a její pohled „z druhé strany“ na dění v oblasti nadaných a talentovaných…

    Celý článek najdete zde:
    http://nidv-web-04-prod.nidv.cz/o-nas/aktuality/1217-bude-mit-nase-zeme-nedky-dalsiho-nobelistu

    nebo zde:
    http://nidv.cz/cs/kdo-jsme/aktuality.ep/1_2338-bude-mit-nase-zeme-nekdy-dalsiho-nobelistu-/1/

    Autor