Česká televize bude mít Diváckou radu pro lepší kontakt s diváky. Zasedne v ní přes šedesát osobností, píše se na stránkách ČT. Mezi zástupci institucí a spolků jsou také naši zástupci – Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže a Josef Výprachtický, člen skupiny Stát ČRDM a starosta Junáka.

  Úvodní setkání Divácké rady České televize (foto M. Buchtová) Rada se sešla poprvé 8. ledna 2018.
  Pozvání na první setkání přijal například kardinál Dominik Duka, ředitel České filharmonie David Mareček, tajemník Hospodářské komory Tomáš Vrbík, ředitel Národního divadla Jan Burian a další významné osobnosti veřejného života.

  Česká televize bude mít Diváckou radu, sešla se poprvé 8. ledna 2018 (foto ze zákulisí Aleš Sedláček) Česká televize bude mít Diváckou radu, sešla se poprvé 8. ledna 2018 (foto Aleš Sedláček) Rada má fungovat jako poradní orgán generálního ředitele Petra Dvořáka, který o ní říká: „Diváckou radu vnímám jako další z forem komunikace s diváky České televize. S jejími členy bych chtěl konzultovat nejenom stávající programovou nabídku a připravované programové plány České televize, ale také institucionální kroky, principy veřejné hodnoty či diskutovat o návrzích na rozšiřování poskytované veřejné služby.“
  Divácká rada byla součástí kandidátského projektu, se kterým Petr Dvořák loni obhájil post ředitele České televize. Inspiraci čerpal ze zahraničí. Podobné poradní orgány fungují například v Německu, Rakousku nebo ve Velké Británii, píše dále web ČT.

  První oficiální zasedání je plánované na 16. dubna. Rada by se měla scházet alespoň dvakrát do roka. Podněty do rady bude možné dávat písemně nebo je vznášet ústně přímo na jednání.

  Více v článku a online záznamu z prvního setkání Divácké rady:
  http://www.ceskatelevize.cz/ct24/media/2355745-ceska-televize-bude-mit-divackou-radu-pro-lepsi-kontakt-s-divaky-zasedne-v-ni-pres