Letní tábor je úžasné místo, které může dětem přinést hodně užitečného. Pokud vyberete správný tábor, můžete se spolehnout, že to bude pro děti skvěle strávený čas.

  SPOUSTA ZÁŽITKŮ
  Na správném táboře děti prožijí spoustu nevšedních chvil. Samotný pobyt v přírodě je pro děti zážitek. Takové posezení u ohně, pohled na noční oblohu plnou hvězd, cesta lesem, vaření na ohni… Během roku nemají moc příležitostí zažít něco podobného. Tábor je skvělá příležitost, jak děti vytrhnou z všedního života, a nabídnout jim něco nového. Když tyhle zážitky doplníte promyšleným programem plným her a dobrodružství, budou děti a tábor dlouho vzpomínat.

  SAMOSTATNOST
  Tábor je místem, kde se děti učí samostatnosti a odpovědnému rozhodování. Během celého tábora – od rozhodování a přemýšlení u hraní her, až po úplně běžný táborový život… Děti si nenápadnou formou prohlubují celou řadu užitečných vlastností. Jsou sice pod – někdy více a někdy méně nápadným – dohledem vedoucích, ale v řadě situací se starají sami o sebe.

  VZÁJEMNÁ POMOC A SPOLUPRÁCE V TÝMU
  Děti se sice učí samostatnosti, ale na druhou stranu na táboře získají důležité zkušenosti v rámci spolupráce s ostatními. V obtížných situacích se učí spoléhat jeden na druhého, spolupracovat v týmu na dosažení společného cíle, navzájem si pomáhat, komunikovat s ostatními a vyslechnout si názor druhého. Když se podíváme kolem sebe, tak tohle jsou věci, které v dnešní době neumí ani řada dospělých.

  NOVÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI
  Z táborů se děti vrací také s celou řadou nových znalostí a dovedností. Nejen zábavou je živ člověk. Na táborech se děti o řadu věcí musejí postarat – naštípat dřevo, oškrábat brambory, umýt nádobí, uklidit… Nejde ale jen o drobné práce na zajištění chodu tábora. Děti se učí poznávat přírodu, vařit, orientovat se podle mapy, základům první pomoci a další a další věci. Ne, není to jako ve škole. Na správném táboře tohle všechno probíhá formou her nebo podobných činností. Děti si tak často ani neuvědomují, že se něco učí a z tábora si odvážejí i znalosti a zkušenosti, které jim budou užitečné i v běžném životě.

  PŘÍKLADY TÁHNOU
  Na správném táboře jsou vedoucí nejen autoritou, ale především kamarády a často i vzorem. Nejlépe se přece – a pro děti to platí dvojnásob – učíme vlastní zkušeností a příkladem v partě kamarádů. A kdo jiný, než starší kamarád může děti spoustu věcí naučit. Jak po stránce znalostí a dovedností, tak z hlediska zkušeností i morálky.
  Tohle všechno jsou základní důvody proč by děti měly vyrazit na letní tábor. Je to velmi cenná zkušenost, ze které mohou těžit i v běžném životě.

  A že je zde popsán až příliš ideální tábor? Možná. Ale jsou takové. Jak je najít? Pokud se budete při výběru tábora držet referencí a doporučení svých známých a odpovíte si na deset důležitých otázek, které nabízíme na našem webovém katalogu táborů na adrese www.tabory-vysocina.cz velmi pravděpodobně najdete i pro vaše děti ten správný tábor…

  Jan Burda


  Rada dětí a mládeže kraje Vysočina
  vznikla v roce 2001 nejen za účelem koordinace všech neziskových organizací působících v kraji Vysočina, ale také za účelem zprostředkování komunikace mezi nimi a orgány státní správy a zajištění přísunu informací všem členům i zájemcům z řad veřejnosti. V současné době sdružuje více než 20.000 individuálních členů ve dvacítce organizací.

  www.rdmkv.cz

  V současné době RDMKV realizuje několik projektů. Například www.tabory-vysocina.cz, www.volnycas- vysocina.cz, www.trebicskesrdicko.cz a další.
  Více informací o RDMKV je na webu www.rdmkv.cz

  Autor