Tajemstvími opředený život našich předků skýtá nekonečnou studnici nápadů pro kreativní náplň mimoškolních volnočasových aktivit nejmladší generace.

  V úvodníku prvního čísla letošního ročníku časopisu Archa o tom píše Lukáš Blažek, předseda spolku Boii, programově zaměřeného na poznávání života, tradic a řemeslné zručnosti dávných Keltů. Autor přitom vnímá možnost inspirovat se u našich předchůdců šířeji: „Nejedná se přitom jen o život v pravěku či středověku, ale třeba i o život před sto lety, což může být i vhodným tématem v roce stého výročí založení naší republiky. Věnujme v činnostech s dětmi a mládeží dostatek prostoru tvůrčí činnosti prýštící od kořenů, od našich předků,“ zobecnil Lukáš Blažek.

  Leitmotiv nové Archy zní „Tvořivé síly v nás“. Svými příspěvky mu pomohli dát obsah mj. mladí hasiči, woodcrafteři, tomíci, pionýři či pathfindeři.

  „Nejvíce na mě malebnost dýchne při táboření Ligy lesní moudrosti (LLM), které probíhá každoročně na Kosím potoce, zpravidla na přelomu července a srpna,“ líčí své pocity Jitka Koutenská – Woapewin. A pokračuje: „Táborníci napříč různými kmeny táboří nejčastěji v týpí, případně šeltrech nebo zubřících, klasický turistický stan byste tu hledali těžko. Ne všichni se inspirují pouze indiány, a tak nebuďte překvapeni, pokud potkáte někoho v kiltu či karpatského pastevce. Společné mají to, že oblečení si zpravidla šili sami a ve většině případech jeho střih vychází z původních poznatků o dobových oděvech.“

  Jiný úhel pohledu na dané téma nabízí Ladislav Jelen ze sedlčanského Turistického oddílu mládeže (TOM) Jeleni. Řeč je o Divočácích, partě kluků, kteří se dali dohromady ve zmíněném oddíle. „Divočáci začali zveřejňovat svoje videa na YouTube již před několika lety. Z těchto videí později vznikl jejich první dokument: Jak se rodí Divočáci. Když dokument v roce 2016 vyprodal sedlčanské kino, kluci se rozhodli pokračovat. Dva roky makali, a výsledkem jejich práce je téměř půlhodinový sportovní dokument Divoč, co to dá! Na premiéře v kině Aero 18. ledna 2018 tento dokument doprovodilo dílo známých českých youtuberů Madbros a moudrá slova patrona projektu Marka Orka Váchy, přednosty Ústavu etiky a humanitních studií na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy,“ napsal Ladislav Jelen.

  V „jedničce“ Archy myslím stojí za to nalistovat si ještě další články.
  Příkladně zamyšlení předsedy České rady dětí a mládeže (ČRDM) Aleše Sedláčka nazvané „Láme se chléb, nenechme se rozdrobit“. Ačkoliv byl jeho text publikován krátce před druhým kolem prezidentských voleb, ani po něm neztrácí z pochopitelných důvodů nic ze své aktuálnosti. A tak je jen dobře, pokud se oponentní hlas vůči paušálním odsudkům vyslovovaným na adresu neziskových organizací takto dostává i k dalším čtenářům…

  Ty své si zajisté najde i rozhovor Soni Polak s mladou delegátkou do OSN Petrou Sýkorovou – o výběrovém řízení, o tandemu s delegátem Davidem Ulvrem, o tom, co jí působení v New Yorku dalo a jak to nyní úročí… A když už je řeč o zahraničí, v Arše se můžete začíst třeba do příspěvku Hnutí Brontosaurus „Na Ukrajinu za značením stezek“ nebo do reportážně laděného článku Doroty Konvalinkové (Erasmus Student Newtwork), líčícího zážitky z výměny mládeže mezi Českou republikou a Státem Izrael.

  Na tematickou anketní otázku Archy „Kdy jste naposledy pocítili hrdost na výsledky své tvořivosti?“ tentokrát odpovídali lékař-neurochirurg Tomáš Chytka a kreslíř-karikaturista Marek Simon. Prvně jmenovaný přitom popsal práci s dílem svého tchána – malíře, scénografa a kostýmního výtvarníka Bedřicha Bartáka. (O jeho životě a tvorbě více v samostatném článku na serveru ADAM.cz.)

  Ještě něco? Určitě. V Arše je toho totiž ke četní a prohlížení mnohem víc. Ostatně, uvidíte sami – v její elektronické verzi umístěné jen o kousek níž:

  Píše se v tomto čísle Archy o Vás? Chcete-li, můžete si přidat odkaz na svůj web či blog…

  #zpravodaj_Archa

  ARCHA Archa je název nekomerčního bezplatného zpravodaje o výchově a využití volného času dětí a mládeže, který od roku 1999 vydává Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). Archa vychází v tištěné podobě a v elektronické verzi, uveřejňované na internetovém serveru ADAM.cz. Svým obsahem Archa plní především roli „výkladní skříně“ ČRDM, jejích členských sdružení a jejich rozmanitých aktivit. Jedinečnost Archy tkví v tom, že dlouhodobě a soustavně nejen mapuje události důležité pro mikrosvět spolkové práce s dětmi a mládeží, ale přichází i s vlastními tématy, k nimž hledá – a nachází – „zpětnou vazbu“ ze zmíněných sdružení. V Arše se lze dočíst o mnoha uskutečněných projektech, k nimž náleží kupř. „Sametky“, „Cena Přístav“, „72 hodin“ nebo dříve „Bambiriáda“, „Stromy Anežky České“ apod. Své místo ve zpravodaji Archa mají i články o akcích úžeji spjatých s nadnárodní mládežnickou formací Evropské fórum mládeže, jejímž členem ČRDM je (kupř. „Strukturovaný dialog – Kecejme do toho“), respektive o akcích s výrazně evropským přesahem – „Evropské karty mládeže EYCA“ aj.).

  Všechna čísla Archy najdete ke stažení ve formátu PDF na stránce www.crdm.cz/archa kde naleznete také tematické oblasti, jimž se budou věnovat další plánovaná čísla.
  Informaci o nových číslech Archy můžete získat rovněž prostřednictvím služby RSS feed. Objednat nebo zrušit zasílání avíza na nově vyšlá čísla Archy lze prostřednictvím formuláře na adrese shortlinks.crdm.cz/registrace-e-archa.


   

  Autor