pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
RUBRIKA: ostatní

     QR kód této stránky ->

Multikulti workshopy pro české školy

Autor: Martin Benda | zařazeno: 19. 2. 2018 | zařadil/a: -maj- a -mkr- | přečteno 6491

Vzdělávací programy na českých školách se v roce 2017 opět staly jedním z témat předvolebního boje.

Multikulturní workshopy na podporou cizinců na základních a středních školách pořádá META o.p.s.

Někteří politici navrhli zavést přednášky o vlastenectví a přišli s informací, že vláda podporuje a financuje projekty na propagaci islámu na českých školách. Měli snad populističtí politici mylně na mysli multikulturní výchovu, která naše děti seznamuje s tím, že i v Česku se mohou setkat s lidmi jiných národností, etnik nebo náboženství? K čemu vlastně takovýto výukový program je?

Multikulturní workshopy na podporou cizinců na základních a středních školách pořádá META o.p.s. Multikulturní výchova je jedním z témat rámcového vzdělávacího programu, ten pro základní školy její zařazení argumentuje takto: „Ačkoliv je Česká republika ve srovnání s mnohými jinými evropskými státy kulturně relativně homogenní (až 95 % populace tvoří etničtí Češi a Češky), je nutné počítat s výraznějšími mezikulturními kontakty vyplývajícími z evropské integrace a ze stále silnějších globalizačních trendů. Nutnost multikulturní výchovy vychází také z pokračujícího procesu sociálního propadu některých menšin, s čímž se pojí i narůstající nevraživost mezi majoritou a sociálně vyloučenými skupinami, provázená vznikem či posilováním negativních etnických stereotypů (v ČR především Romové a vztah majority vůči nim).“ Rámcový vzdělávací program pro gymnázia navíc dodává: „Jejím úkolem je především rozvíjet porozumění žáků sobě samým a hodnotám své kultury, podpořit jejich integraci v širším multikulturním prostředí při zachování vlastní kulturní identity.“ Rozhodně by tedy nemělo jít o politiky zmiňované „vymývání mozků“ ani obracení žáků na jinou víru.

Naplnit a uchopit téma multikulturní výchovy mohou učitelům pomoci také neziskové organizace, které nabízejí různé vzdělávací programy, pracovní listy nebo workshopy.
A i to je některým politiků trnem v oku. Pojďme se podívat na jeden příklad z praxe.
META, o.p.s. už několik let nabízí školám dvouhodinový workshop s názvem „I Jan Amos chodil do školy v cizině“, který je věnován tématu integrace cizinců a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do české školy. META tímto reaguje na stále narůstající počet dětí s odlišným mateřským jazykem na českých školách.

Multikulturní workshopy na podporou cizinců na základních a středních školách pořádá META o.p.s. Lektorský tým je sestaven z pracovníka společnosti META, cizince a dobrovolníka, který v METĚ pomáhá mladým cizincům. Součástí workshopu jsou zážitkové aktivity a diskuze s cizincem, který si procesem integrace v české škole sám prošel. Díky cizojazyčným lektorům v týmu (např. z Vietnamu, Rumunska, Ruska, Ukrajiny a Srbska) mají žáci příležitost zažít výuku v jazyce, kterému nerozumí, a vcítit se tak na chvíli do situace nově příchozího žáka cizince do jejich školy. Jednomu z dobrovolníků, Alexovi, se velmi dobře podařilo přiblížit často frustrující situaci žáků neznalých vyučovacího jazyka. Ve své ukázkové výuce, vedené v ukrajinštině, neslevil ze svých nároků, vyvolával žáky a snažil se je zapojit do vyučování. Jeden ze sedmáků po několikátém neúspěšném pokusu o napsání správného data na tabuli podotkl ke svému spolužákovi: „Hm, smazal ti to, to asi ukrajinsky znamená, že je to špatně.“

Mezi cíle workshopu patří přiblížení a zprostředkování žákům situaci člověka, který začíná žít, studovat či pracovat v nové cizí zemi, společně pojmenovat důvody a okolnosti migrace a příchodu do nové země, identifikovat překážky v procesu integrace i způsoby jejich překonávání, zamyšlení nad migrací a jejími dopady v evropských a globálních souvislostech a nad způsoby osobního zapojení do procesu integrace cizinců s důrazem na začleňování spolužáků tedy žáků s odlišným mateřským jazykem do nového školního prostředí.

Od roku 2014 META, o.p.s. realizovala celou řadu workshopů na základních a středních školách po celé České republice. V roce 2017 se konaly v rámci projektu Čekuj integraci! spolufinancovaného z prostředků Ministerstva vnitra ČR na integraci cizinců a prostředků hlavního města Prahy z Programů podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2017.

Lektor Jan Heinrich vede workshopy dlouhodobě a říká, že je hezké vidět, když třídní kolektiv nového spolužáka ze zahraničí dobře přijme mezi sebe: „8.A na 4. ZŠ Plzeň nám připravila jeden z nejhezčích zážitků. Ukázalo se, že se zapojováním spolužáků z ciziny už žáci mají spoustu zkušeností a bylo pro nás velice zajímavé a inspirativní dozvědět se o tom, jak si navzájem pomáhali, když k nim ještě na prvním stupni přišly nové spolužačky, které už jsou dnes neodmyslitelnou součástí třídy.“ Žáci z Plzně potom do evaluace napsali: „Líbila se mi výuka vietnamštiny, konečně můžu říct, že umím trochu vietnamsky.“, „Hodně jsem se dozvěděla o lidech, co přijedou žít do cizí země.“

Dá se tedy říct, že multikulturní výchova není abstraktní nauka, která by popisovala dění v daleké Amazonii nebo se snažila obrátit někoho na jinou víru, ale pomáhá žákům pochopit a umět reagovat na situace, které se v 21. století v rámci globalizace reálně dějí i v české kotlině. Zájem o „multikulti“ workshopy proto roste, potvrzuje lektor Jan Heinrich: “Pedagogové vyjadřují zájem podpořit přátelské soužití žáků z různých kultur ve společné třídě a zprostředkovat zkušenost, kterou v české škole zažívají nově příchozí z jiné země. Řada škol se přitom na nás obrací opakovaně a chtějí uspořádat program i v dalších třídách.“

META, o.p.s. věří, že velký zájem a většinou pozitivní ohlasy ze škol jsou důkazem, že téma jinakosti, potřeba nekonfliktního zapojování dětí s OMJ do školního dění a nastavení vstřícného prostředí je a bude školami i nadále rezonovat. Programová ředitelka METY, Kristýna Titěrová, k tomu na závěr dodává: „Naše workshopy mohou k diskuzi na tato témata přispět. A věříme, že díky podobným aktivitám budou dospívající generace otevřenější k cizincům a především, že si budou umět udělat na integraci a setkávání kultur názor samy. A to zejména na základě osobních kontaktů a příběhů. Tedy v podobném duchu, jak jsou vedeny samotné workshopy. Pro nastavování klimatu ve školách a otevřenou debatu je ale nejdůležitější postoj pedagogů, kteří jsou ve třídách s dětmi denně. A také ochota a potřeba se tomu tématu věnovat i po skončení workshopu. Naše workshopy téma mohou pomoci otevřít, naťuknou klíčové otázky. Nápady vzešlé z diskuze a další témata musí rozvinout samotní pedagogové. Dvouhodinový workshop nemůže v žádném případě změnit náladu ve společnosti, mnohdy ani v samotné třídě. Ale umožní otevřenou a bezpečnou diskuzi. Což je podstatný první krok. Ty ostatní kroky jsou již opět na učiteli, který ve třídě působí.

Více informací k workshopu na webu METY
www.meta-ops.cz,
www.inkluzivniskola.cz


META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
Od roku 2014 podporuje cizince v rovném přístupu ke vzdělávání a v pracovní integraci. Pedagogickým pracovníkům poskytuje metodickou podporu a vzdělávání formou akreditovaných seminářů. Pro žáky ZŠ a SŠ realizuje workshopy na témata migrace a uprchlictví. Kromě přímé práce s cizinci a pedagogy se podílí na prosazování a spoluvytváření vzdělávacího systému, který dokáže koncepčně, kontinuálně a v odpovídající míře reagovat na vzdělávací potřeby všech žáků a rozvíjet jejich potenciál. Prostřednictvím široké škály aktivit pro veřejnost napomáhá rozvoji otevřeného dialogu a porozumění mezi cizinci a většinovou společností.
Související články:
Plaga poděkoval učitelům. Současná situace změní školství, uvedl - 28.03.2020
Školky se potýkají s generací roztěkaných - 08.02.2020
Vysoké školy řeší, zda dál dusit studenty u státnic - 29.01.2020
Tři romské děti ve třídě. Kritické číslo, aby školy nezačaly upadat - 28.01.2020
Tři romské děti ve třídě. Kritické číslo, aby školy nezačaly upadat - 28.01.2020
Patologie vysokých škol. Těsně před státnicemi končí tisíce studentů - 28.01.2020
Podpora rozvoje vzdělávání na Pelhřimovsku - 27.01.2020
Jarní prázdniny 2020 - 16.01.2020
Jarní prázdniny 2020 - 06.01.2020
Nemají kde spát, natož kde se učit – Unikátní mapa vzdělávacích podmínek v Česku - 11.12.2019
Napsal knihu o tom, proč propadají chudé děti. „Systém s nimi nepočítá,“ říká - 10.12.2019
Syndrom vyhoření podle výzkumu vážně ohrožuje čtvrtinu středoškolských učitelů - 03.12.2019
Akademie věd pátrá na středních školách po talentovaných badatelích - 28.11.2019
Křest knihy (re)DESIGN RODINY pro 21. století - 20. 11.2019 - 19.11.2019
Devět středoškoláků získalo ocenění České hlavičky - 17.11.2019
Probíhá tradiční Týden vědy a techniky - 13.11.2019
Nejlepší maturantkou na světě je Češka - 12.11.2019
Rodinný veletrh smysluplných hraček Rosteme pro život - 07.11.2019
Stávka upozorňující na problémy českého školství je potřebná, ale... - 07.11.2019
Komentář: Zpatlaná stávka škol. Dobšík symbolizuje bídu učitelského stavu - 06.11.2019
České školy stávkují kvůli platům, zavřená zůstala maximálně čtvrtina škol - 06.11.2019
Učitelé odtajňují detaily stávky: Přihlásila se už víc než polovina škol - 04.11.2019
Proč dětem dopřát pravidelný pobyt v přírodě? - 01.11.2019
FyzikAR 7 – nové atraktivní rozměry ve vzdělávání - 22.10.2019
Výzva školám - 16.10.2019
Sedmý ročník EDUíny – ceny za inovace ve vzdělávání - 10.10.2019
Každých čtrnáct dní vymře jeden jazyk - 04.10.2019
dTest: Studenti práv poměří své argumentační schopnosti v simulovaném soudním sporu - 12.09.2019
Do školních lavic prvních tříd zamíří přes 100.000 dětí. Pětina z nich měla odklad - 01.09.2019
Jak staré děti už mohou chodit do školy samy? Jde i o to kudy - 30.08.2019
Waldorf 100: Learn to Change the World – Učme se proměňovat svět
2. část
- 23.08.2019
Waldorf 100: Learn to Change the World – Učme se proměňovat svět
1. část
- 22.08.2019
Čeští studenti slaví mezinárodní úspěch s vlastní formulí. V kategorii akcelerace byli první - 01.08.2019
Vzdělávání jako hlavní téma - 17.07.2019
Vzdělávání jako hlavní téma - 14.07.2019
Nositel Nobelovy ceny ocenil české studenty za výzkum v léčbě rakoviny i epilepsie - 09.07.2019
Vláda podpořila zpřístupnění učitelské profese nepedagogům. Do tří let si mají doplnit vzdělání - 03.07.2019
Povinná školní docházka oslavila letos 150 let. Má za sebou mnoho proměn - 01.07.2019
Od září může chybět kolem šesti tisíc učitelů - 30.06.2019
Základní vzdělání nedokončí ročně kolem pěti tisíc dětí - 24.06.2019
Zástupci středoškoláků chtějí zastavit povinnou maturitu z matematiky - 17.06.2019
Praha hostí oslavy 100 let waldorfské pedagogiky - 15.06.2019
Konference „Učíme se pro život či pro přijímací řízení?“ - 12.06.2019
Děti by se neměly ve škole hlásit, říká Martin Roman - 29.05.2019
Mají po maturitě a chtějí pracovat a vydělávat. Ale po svém - 16.05.2019
Děti do pěti let by neměly sedět u obrazovek déle než hodinu, varuje WHO - 02.05.2019
Čeští školáci tráví nad domácími úkoly méně času než ti v zahraničí, ukázala studie - 23.04.2019
EDUMÁNIE poprvé v Pelhřimově 27. dubna 2019 - 16.04.2019
Víceleté gymnázium chtějí pro své dítě hlavně vysokoškoláci, ukázal průzkum - 15.04.2019
Velký test školáků. Děti číst umějí, ani jedničkáři však textu nerozumí - 06.03.2019
Třídní? Nikdo je dělat nechce - 25.02.2019
Tělocvik děti nebaví a pohybová gramotnost klesá. V čem je problém? - 23.02.2019
Jak to, že se jim v tom Finsku tak daří? Kouzlo zní: důvěra - 09.02.2019
Do škol by se mohli vrátit učitelé bez pedagogického vzdělání - 04.02.2019
Pražský veletrh představí možnosti pomaturitního vzdělávání - 22.01.2019
Kantoři i žáci jsou zahlceni, burcuje inspekce - 10.01.2019
Živý betlém ve Žďáře nad Sázavou - 27.12.2018
Pouhé zúžení obsahu učiva na modernizaci výuky nestačí, tvrdí vzdělávací organizace - 21.12.2018
V naší škole se děti různého věku vzdělávají společně - 02.12.2018
České děti: Jak jsme na tom? A znáte Úmluvu? - 27.11.2018
Vánoční prázdniny 2018 - 25.11.2018
Tradiční veletrh pražských středních škol potrvá do soboty 24. listopadu - 24.11.2018
Začal Gaudeamus Brno 2018 - největší veletrh vzdělávání u nás - 23.10.2018
Co znamená gramotnost a jak s ní pracovat ve školách - 21.10.2018
Učitelům že se přidává? Ano, hlavně práce, upozorňuje prezident učitelského spolku - 20.10.2018
Problémovým dětem pomáhá ve školách 17 700 asistentů - 19.10.2018
Jak naučit děti hospodařit s penězi? S novou hrou Obchod od Albi si to procvičí - 16.09.2018
Lesní školka? Najdi deset rozdílů! - 12.09.2018
Žáci z celé Prahy se chystají na nové programy u Pražského Jezulátka - 08.09.2018
Poprvé do školky a školy? Podporujte radostné očekávání, radí dětský psycholog - 29.08.2018
Středoškoláci z Česka uspěli i na fyzikální olympiádě - 06.08.2018
Jarní prázdniny 2019 - 30.07.2018
Na více než stovce škol začaly Týdny mediálního vzdělávání - 23.05.2018
Nová kampaň prosazuje bezpečné pěší cesty do školy - 22.05.2018
Opravdu? Druhý ročník Týdnů mediálního vzdělávání - 14.05.2018
Čeští středoškoláci zvítězili v evropské přírodovědné soutěži - 11.05.2018
V dubnu proběhne speciální veletrh práce pro mladé z dětských domovů - 10.04.2018
Školní rok 2018/2019 a podzimní prázdniny - 28.03.2018
Škola má právo žákům zadávat povinné domácí úkoly, upozorňuje inspekce - 14.03.2018
Ministerstvo brání vzniku nových soukromých škol, rodiče podali žalobu - 08.03.2018
Učitel naživo - 04.03.2018
Jak vypadá budoucnost českého školství? - 26.02.2018
Ve školách učí bývalí šprti, říká zakladatel americké školy v Česku - 05.02.2018
Alternativní školy děti mění. Opravdu se učí a nesnaží se jen zavděčit - 04.02.2018
Co si myslí Jiří Drahoš a Miloš Zeman o Vzdělávání přede-vším - 25.01.2018
Dětem nestačí jen předčítat. Příběhy je musíme naučit vnímat a přemýšlet o nich - 20.01.2018
Někteří rodiče předškoláků vnímají ověřování jako obtíž a o jeho závěr ani nemají zájem - 13.01.2018
Na socializaci předškoláků pouhý jeden rok nestačí (Týdeník školství) - 11.01.2018


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Evropská unie (foto Michala K. Rocmanová)
29. 4. 2021, 515x
Pionýrská raketa odstartovala do vesmíru
29. 4. 2021, 478x
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2021 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> --> --> --> --> Google+