Tři desítky neziskových organizací včetně Asociace pro podporu demokracie a lidských práv (DEMAS) a České rady dětí a mládeže (ČRDM) se písemně obrátily na premiéra v demisi Andreje Babiše ve věci legislativních úprav v Maďarsku.

  Ve společném stanovisku ho vyzývají, aby apeloval na svého maďarského kolegu, premiéra Viktora Orbána, a to ohledně nově přijímané legislativy, jež bude opět více znesnadňovat život tamní občanské společnosti. Navrhované úpravy, související s migrací, mohou být podle stanoviska zmíněných neziskových organizací (NNO) snadno zneužity k arbitrážnímu „popotahování“ nepohodlných NNO v Maďarsku.

  Na základě chystaných právních předpisů by maďarská vláda „identifikovala“ nevládní organizace, které považuje za „podporující migraci“, ačkoliv se ve skutečnosti nemusejí daným tématem zabývat. Zákon by vyžadoval, aby tyto neziskovky získaly pro plnění svých funkcí povolení ministerstva vnitra, resp. aby prošly bezpečnostními prověrkami, což může trvat až devět měsíců. Zároveň by zákon sankcemi vynucoval zaplacení daně ve výši 25 % z jakéhokoliv zahraničního financování jejich „podpory migrace“. Nesplnění by znamenalo pokuty, pozastavení či rozpuštění dotčených lidskoprávních nevládních organizací.

  „Nová legislativa, jakož i zákony zaměřené proti činnosti NNO z loňského roku, je dle našeho názoru velmi znepokojivým a nebezpečným útokem na občanskou společnost. Věříme totiž, že nezávislá občanská společnost sehrává v demokratické společnosti klíčovou roli, a to mimo jiné i kontrolou výkonné moci. Kroky dlouhodobě podnikané maďarskou vládou však cílí nejen na očernění občanské společnosti jako takové, ale zároveň se snaží bránit jí v jejich základních aktivitách,“ stojí psáno ve stanovisku zaslaném Andreji Babišovi.

  Pisatelé ho vyzývají k tomu, aby s Viktorem Orbánem celou záležitost prodiskutoval. Navrhovanou legislativu totiž pokládají za ohrožování samotných principů demokracie v našem těsném sousedství, v rámci Visegrádské skupiny i v celé Evropské unii.

  Stanovisko podepsali předseda Správní rady DEMAS Pavel Pejša a ředitelka Sekretariátu DEMAS Sabina Malcová.
  Kromě DEMAS a ČRDM se k němu připojily například Amnesty International, Agora Central Europe, Asociace pro mezinárodní otázky – AMO, Český helsinský výbor, Člověk v tísni, CEVRO, Diakonie ČCE, Forum 2000, META – Společnost pro příležitosti mladých migrantů, Nadace Open Society Fund Praha, nadace Partnerství, Nezávislé sociálně ekologické hnutí – NESEHNUTÍ, Transparency International ČR či Zelený kruh.