Naše mladá delegátka do OSN Petra Sýkorová se vrátila z letošního zasedání Komise OSN pro postavení žen v New Yorku a shrnula ty nejdůležitější momenty…

  – Obecně, Komise OSN pro postavení žen (UN Commission on the Status of Women, zkráceně CSW) je funkční komise zřizovaná ECOSOCem, která zasedá jednou ročně už od roku 1946. Jejím úkolem je hodnotit světový vývoj rovnosti mužů a žen, definovat si výzvy v této oblasti a vytvářet konkrétní akční plány. Tématem letošního zasedání je postavení venkovských a domorodých žen všude na světě.

  – Česká republika byla na CSW aktivní, zasedání se účastnila celá delegace z Prahy a letos jsme organizovali dvě doprovodné akce pro diplomaty a další zájemce. Pomáhala jsem při přípravě, chodila na jednání ministrů.

  Naše mladá delegátka do OSN Petra Sýkorová se účastnila zasedání Komise OSN pro postavení žen – Hlavní akce pro mladé v rámci Komise pro postavení žen tzv. Youth Dialogue přivedl do New Yorku stovky mladých lidí ze všech kontinentů s cílem, aby jednali o tom, jaké připomínky mají mladí k letošnímu programu konference. Samozřejmě jsem se akce zúčastnila a byla jsem součástí týmu, který diskutoval o tom, jak dosáhnout ekonomického zrovnoprávnění žen a dívek žijících v odlehlých venkovských oblastech světa. Vytvořili jsme dokument plný doporučení a pokynů, který bude předložen předsednictvu Komise a členským státům. Byla to moc přínosná událost a jsem ráda, že je z ní konkrétní hmatatelný výsledek!

  Naše mladá delegátka do OSN Petra Sýkorová se účastnila zasedání Komise OSN pro postavení žen – Česká republika v rámci Komise pro postavení žen uspořádala vlastní doprovodnou akci, na které byli představeni více než zajímaví hosté. Promluvila náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská práva Úřadu vlády Martina Štěpánková, politička Radka Maxová a také Taťána Gregor Brzobohatá, která sdílela svou zkušenost o ženách v neziskovém sektoru.

  – Moje aktivita na Komisi pro postavení žen uzavírá letošní účast mladých delegátů na zasedáních v New Yorku. Vše hodnotím moc pozitivně, bylo mi ctí tu zastupovat Česko, zejména v době, kdy kandidujeme do Rady pro lidská práva.

  Mladí delegáti do OSN Petra Sýkorová a David Ulvr – S Davidem Ulvrem ještě připravujeme besedy a naši individuální agendu, ale náš mandát už pomalu a jistě končí. Sledujte FB Czech UN Youth Delegates/Mladí delegáti ČR do OSN pro více informací o našich dalších aktivitách i výběrovém řízení na naše nástupce!