„Když se třeba někde dočtete, že ČRDM sdružuje přibližně 250 000 členů ve svých členských organizacích, tak vězte, že je to hodně, ale není to masa, je to pro nás 250 000 individuí,“ píše ve svém úvodníku ke druhému letošnímu číslu zpravodaje Archa Jaroslav „Vojta“ Hynek z organizace YMCA v ČR.

  Myslím, že ta věta velmi dobře vystihuje, oč lidem z členských spolků České rady dětí a mládeže jde. Nevidět jen čísla – a to i v případě peněz – ale za nimi především to, o čem vypovídají a čemu mají sloužit.
  Poněvadž ovšem ústřední téma téhle Archy zní Spolky v číslech, je nabíledni, že se tu přece jen pár desítek rozmanitých cifer objeví. Ale nelekejte se, není to tak strašné, jak by se z titulku mohlo někomu na první pohled zdát…

  Na uklidněnou ještě jednou, slovy autora úvodníku rozšafně nadepsaného Ty jsi ale číslo!: „Nikdo asi nemá radost z přílišného vykazování a zbytečné byrokracie, proto je nutné si vymezit, která data chceme sledovat a jak efektivně je využívat. Především však musí zůstat ve středu naší pozornosti ono individuální „číslo“ – dítě, jemuž díky těmto statistickým číslům dokážeme připravit program, který ho bude nejen bavit, ale pomůže mu k harmonickému rozvoji celé jeho osobnosti.“

  Soudě podle příspěvků dorazivších na internetovou adresu redakce, „statistický“ námět Archy lidem ze spolků ČRDM nevadil. Ba naopak. Svá čísla tu komentují, respektive ilustrují fotkami brontosauři, tomíci, skauti, pionýři, mladí hasiči, Klub Pathfinder, Erasmus Student Network, Asociace křesťanských spolků mládeže…

  Vpravdě neotřelým způsobem se chopil námětu předseda Asociace TOM Tomáš Novotný: „Varné konvice. Až přijde den D a bystrozraká kontrola z Nejvyššího či zcela jiného kontrolního úřadu se u nás zaměří na to, proč dejme tomu v několika (pronajímaných tomíckých) chalupách je velká, převelká spotřeba varných konvic, nebude věřit svým uším. Pokusíme se jí totiž vysvětlit, že na některých místech jsou uživatelé tak fascinováni prostředím, vůněmi či politickou situací, že odkládají plastové rychlovarné konvice na plotýnky vařičů. Taková konvice po zlomku vteřiny pobytu na rozpálené plotně utrpí smrtelné zranění a musí být vyhozena. Dobře, stane se to jednou. Kuchařka může být roztržitá. Ale podruhé, potřetí?
  Raději nepočítejme, strach z bystrozorů nám to nedovolí. Poctivé je ale dodat, že některé konvice utrpěly jen lehčí popáleniny a chvíli pak ještě sloužily.“

  Rubrika Představujeme tentokrát přináší rozhovor s Markétou Votavovou, ředitelkou obecně prospěšné společnosti Tamjdem, působící v oblasti českého i mezinárodního dobrovolnictví. I tady padlo pár zajímavých čísel, za loňský rok: „Podařilo se nám do všech našich projektů zapojit úžasný počet 429 dobrovolníků a pomohli jsme celkem 22 unikátním, různě zaměřeným neziskovkám po celé České republice. Víkendovek jsme v roce 2017 zrealizovali 21, což je zatím úplně největší číslo, a díky nim dobrovolníci v organizacích odpracovali 1947 hodin práce. To je skoro jako jeden rok v zaměstnání na plný úvazek!“ přiblížila Markéta Votavová dílčí výsledek činnosti Tamjdemu, rozšířivšího řadu členských organizací ČRDM loni na podzim.

  Rozhovory jsou v tomto vydání Archy rovnou dva. Ten druhý – se členem Komise pro práci s mládeží Českého svazu chovatelů a členem Představenstva ČRDM Vlastimilem Jurou – se ovšem žádných čísel netýká. Ani okrajově. Leda bychom snad chtěli vypíchnout, že policista, který Vlastimila Juru navrhl na vyznamenání za poskytnutí významné první pomoci zraněnému řidiči havarovaného vozu, zažil za dvanáct let služby u dopravní policie něco podobného podruhé…

  V nové Arše se dále dočtete o tematickém, příležitostném logu ke dvacátému výročí založení České rady dětí a mládeže, o výsledcích vlastivědné soutěže Má vlast v srdci Evropy – poznej ji a chraň, o novinkách v ochraně osobních údajů (GDPR) pro spolky, o dopisu tří desítek neziskových organizací (včetně ČRDM) premiérovi v demisi Andreji Babišovi ohledně legislativy přijímané v Maďarsku, o možnostech využití spolkových či členských karet ČRDM coby průkazek na slevu na dráze…
  Na anketní otázku Jsou Vám bližší čísla, anebo slova? pak odpovídaly herečka Horáckého divadla v Jihlavě Tereza Otavová a skautská mluvčí Barbora Trojak. Čímž chci naznačit, že ke čtení a prohlížení je toho v nové Arše víc – jak se můžete sami přesvědčit díky její „listovací“ elektronické verzi:

  Píše se v tomto čísle Archy o Vás? Chcete-li, můžete si přidat odkaz na svůj web či blog…

  #zpravodaj_Archa

  ARCHA Archa je název nekomerčního bezplatného zpravodaje o výchově a využití volného času dětí a mládeže, který od roku 1999 vydává Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). Archa vychází v tištěné podobě a v elektronické verzi, uveřejňované na internetovém serveru ADAM.cz. Svým obsahem Archa plní především roli „výkladní skříně“ ČRDM, jejích členských sdružení a jejich rozmanitých aktivit. Jedinečnost Archy tkví v tom, že dlouhodobě a soustavně nejen mapuje události důležité pro mikrosvět spolkové práce s dětmi a mládeží, ale přichází i s vlastními tématy, k nimž hledá – a nachází – „zpětnou vazbu“ ze zmíněných sdružení. V Arše se lze dočíst o mnoha uskutečněných projektech, k nimž náleží kupř. „Sametky“, „Cena Přístav“, „72 hodin“ nebo dříve „Bambiriáda“, „Stromy Anežky České“ apod. Své místo ve zpravodaji Archa mají i články o akcích úžeji spjatých s nadnárodní mládežnickou formací Evropské fórum mládeže, jejímž členem ČRDM je (kupř. „Strukturovaný dialog – Kecejme do toho“), respektive o akcích s výrazně evropským přesahem – „Evropské karty mládeže EYCA“ aj.).

  Všechna čísla Archy najdete ke stažení ve formátu PDF na stránce www.crdm.cz/archa kde naleznete také tematické oblasti, jimž se budou věnovat další plánovaná čísla.
  Informaci o nových číslech Archy můžete získat rovněž prostřednictvím služby RSS feed. Objednat nebo zrušit zasílání avíza na nově vyšlá čísla Archy lze prostřednictvím formuláře na adrese shortlinks.crdm.cz/registrace-e-archa.


   

  Autor