pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM

     QR kód této stránky ->

Strach, že rozhodnutí o dotaci vzbudí nevoli, svírá neziskovky i úředníky

Autor: Jiří Majer | zařazeno: 10. 4. 2018 | přečteno 6508

Atmosféra strachu, transparentnosti „až za hrob“ a sugerovaného, hromadně sdíleného dojmu, že „všetci kradnú“. Nadto podporovaná z nejvyšších míst.

Předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček přednáší svůj příspěvek na konferenci v Evropském domě, vpravo Roman Haken (EHSV/NGO Club); foto Jiří Majer

Takto popsal předseda České rady dětí a mládeže (ČRDM) Aleš Sedláček stav panující v oblasti rozdělování dotací v neziskovém sektoru. Ve svém vystoupení 6. dubna 2018 na konferenci v Evropském domě v Praze 1 se přirozeně zaměřil na tu výseč neziskového sektoru, již reprezentuje – totiž na oblast mimoškolní výchovy provozované členskými organizacemi ČRDM.

Předseda ČRDM Aleš Sedláček (foto Jiří Majer)Své zkušenosti z žité praxe zúročil Aleš Sedláček v přibližně půlhodinovém proslovu. V něm upozornil na hlavní bolesti, jimiž podle jeho přesvědčení dotační systém stále zřetelněji trpí. Nastínil také jejich neblahé důsledky, a naznačil rovněž, kudy se lze snáze, účelněji a svobodněji ubírat dál.

Účastníci konference nazvané Neziskový sektor v EU a v ČR (způsoby financování), konané v prostorech Evropského domu v centru Prahy (foto Jiří Majer)Neziskovky musejí nyní splňovat celou škálu rozmanitých požadavků. Například popis projektu, na který žádají dotační peníze, musí být čím dál přesnější, předvídavější a závaznější. Podstupované kontroly jsou násobné, opakované a zahrnují linii Nejvyšší kontrolní úřad – finanční úřad – policie. Jakkoliv je přitom od počátku zřejmé, že jde v případě „nálezu“ o vcelku bagatelní, formální neobratnost s fakticky nulovou škodou, navíc zjevně nechtěnou.
Předseda ČRDM upozornil na hlavní problémy a nedostatky dotačního systému (foto jiří Majer)Peněz v dotačním systému přibývá jen zvolna, přičemž rostoucí náklady na „zúřadování“ takového případného příjmu na straně nestátních neziskových organizací (NNO) mohou kýžený efekt klidně i vynulovat. Zato sankce za nedodržení předpisů a pravidel jsou stále přísnější, mohou vést i k likvidaci NNO.
Těmto a dalším tezím se tedy předseda ČRDM na konferenci věnoval, rozebíral je a s věcným nadhledem komentoval.
Připomněl mj. projekt SAFE, díky kterému se ČRDM za pomoci reprezentativního statistického šetření a za užití mezinárodně uznávané metodiky podařilo vypočíst cenu dobrovolnické práce: jenom organizace v rámci ČRDM za rok 2014 vyprodukovaly 3,7 mld. Kč.Z průběhu konference v Evropském domě (foto Jiří Majer) Postup výpočtu přitom nezohledňoval širší společenské přínosy, jen ty ekonomické. „Podařilo se nám spočítat všechny dotace, které do toho sektoru přišly, a řekli jsme: Podívejte se, máme rentabilitu čtyři sta procent – a teď mi ukažte podnik, který si tak vede; fond, do něhož investujete a máte čtyřikrát tolik – za rok…?“ pronesl předseda ČRDM.

Předseda ČRDM Aleš Sedláček: Resortní úředníci žijí v atmosféře čím dál většího strachu cokoliv rozhodnout, za cokoliv se postavit, nést jakoukoliv osobní zodpovědnost. (Foto Jiří Majer) Opar všudypřítomných obav, o němž se Aleš Sedláček v souvislosti s dotacemi zmínil, znamená podle něj na straně resortů to, že jejich úředníci žijí „v atmosféře čím dál většího strachu cokoliv rozhodnout, za cokoliv se postavit, nést jakoukoliv osobní zodpovědnost“. V takové atmosféře prý jistě přivítají nějaký dokument, který jim řekne: Tohle ještě můžete. Základní dokument týkající se dotační politiky připravuje Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (RVNNO) a schvaluje ho kabinet. Zleva: Aleš Sedláček (ČRDM), Roman Haken (EHSV/NGO Club), Tomáš Zdechovský (Evropský parlament) a Michal Urban (MŠMT) – foto Jiří MajerAleš Sedláček spolu s dalšími navrhovateli z RVNNO připravil „pod takovým posledním záchvěvem liberálního ducha“ drobné změny příslušných zásad. Jde o možnost kromě projektů – čím dál úžeji svazovaných pravidly až k faktické neupotřebitelnosti – dotovat i činnost. Pokud by tento návrh prošel (což není jisté), dotace na činnost by měla být „taková volnější a všem se bude líp dýchat“.

Konference se zúčastnil také europoslanec Tomáš Zdechovský (foto Jiří Majer)Další šanci vidí Aleš Sedláček v širším uplatnění smluv či memorand o dlouhodobé spolupráci, respektive modelu uznaných organizací, pilotně odzkoušeného na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Jde o to, že „tisíckrát prověřené“ neziskovky, poté, co patřičně doloží velmi nadstandardně vypracovaný projekt, mohou překonat absenci víceletého financování, a to díky garanci 90 % dotace v rozhodném roce. Záruka ze strany státu přitom platí po sjednanou dobu. „Tohle kvitujeme. Rádi bychom, aby se toho chytili případně i lidé z jiných resortů, považujeme to za smysluplné,“ dodal Aleš Sedláček.

K věci se vyjádřil rovněž ředitel Odboru pro a mládež MŠMT Michal Urban (foto Jiří Majer)Svůj pohled na věc nabídl i ředitel Odboru pro děti a mládež MŠMT Michal Urban. Předeslal, že spoustu vyřčených argumentů lidsky chápe. Je prý však důležité si uvědomit, že stejně tak, jako chodí kontroly na (neziskové) organizace, chodí i na poskytovatele dotací. A v momentě, kdy poskytovatel něco odpustí, rázem odpovědnost za pochybení přejímá na sebe. Konkrétní úředník pak musí zodpovědět, proč to které rozhodnutí udělal nebo neudělal. „A co je psáno, to je dáno. Jakýkoliv detail, jakýkoliv termín – to je přesně to, co se nejlíp kontroluje. Z průběhu konference v Evropském domě (foto Jiří Majer)V případě práce s mládeží se nekontroluje to, že tady máme celoroční činnost pro nějaký počet dětí, že probíhá tolik a tolik táborů, víkendových aktivit a pracuje na tom tolik a tolik dobrovolníků. To v případě kontroly nikoho nezajímá. Kontroly zajímá, že tady máme takováto rozhodnutí, takovéto podmínky a takovýto účel. A teď: Jak byly peníze utracené…?“ vysvětlil kontrolní mechanismus ředitel ministerského odboru.

Michal Urban (foto Jiří Majer)Co na jedné straně vypadá jako opatrnost nebo neochota převzít odpovědnost, je potom podle něj naprosto pochopitelným krokem. „Ve státní správě je zodpovědnost úředníků přesně daná a jediná odpovědná pozice je příkazce dané operace. A to je jeden konkrétní člověk, který buď je dost odvážný a podepíše se pod něco, nebo se mu ruka zachvěje natolik, že to prostě odmítne,“ usoudil Michal Urban.

Roman Haken (foto Jiří Majer)Konferenci s pracovním názvem Neziskový sektor v EU a ČR (způsoby financování) uspořádala Platforma rozvoje NNO spolu s Evropským sociálním a hospodářským výborem (EHSV) a Zastoupením Evropské komise v ČR. Akce byla změřena na představení přístupu k financování NNO od evropské po národní úroveň.Jean-Marc Roirant (foto Jiří Majer) Příspěvek Aleše Sedláčka zazněl na téma Co zlepšit v dotačních zásadách pro NNO v České republice. Evropský přesah akce zosobňovali zpravodaj EHSV Jean-Marc Roirant, Roman Haken (EHSV/NGO Club) a poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský.


Další informace naleznete na webu Platformy rozvoje NNO. Ke stažení je tam k dispozici v češtině celé znění Stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výboru k financování organizací občanské společnosti ze strany EU, které na konferenci představil předkladatel stanoviska, zpravodaj EHSV Jean-Marc Roirant. Prezentaci pana Roiranta a předsedy ČRDM Aleše Sedláčka naleznete ke stažení tamtéž.
Související články:
Sčítání táborového lidu - 21.04.2021
Ať ČRDM hájí nejen zájmy svých členských organizací, ale i hodnoty vštěpované dětem - 16.04.2021
Proběhlo 53. Valné shromáždění ČRDM a její 10. Kongres - 15.04.2021
10. Kongres ČRDM a 53. Valné shromáždění ČRDM proběhnou online! - 08.03.2021
Za Janem Sokolem - 16.02.2021
Setkání s novou ředitelkou oddělení pro mládež - 05.02.2021
Levitio: Revoluce v oddílech - 22.01.2021
Česká rada dětí a mládeže se připojila k Síti na ochranu demokracie - 11.12.2020
Ceny Přístav 2020 předáme v lepších časech - 24.11.2020
52. VS ČRDM: Českou radu dětí a mládeže povede i nadále Aleš Sedláček - 20.11.2020
52. Valné shromáždění ČRDM potvrdilo Aleše Sedláčka ve funkci předsedy - 19.11.2020
Školení eso online - 18.10.2020
AKTUALIZOVÁNO! 52. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže - 16.10.2020
Online schůzka s premiérem o (ne)lití peněz do betonu - 16.10.2020
Jak se dařilo ČRDM v roce 2019… - 15.08.2020
Sedm platforem ve vzdělávání podepsalo Memorandum o Partnerství pro vzdělávání 2030+ - 22.06.2020
Pět dnů hrazené dovolené navíc pro dobrovolné vedoucí shválil i Senát - 11.06.2020
Sněmovna schválila pět dní placené dovolené pro oddílové vedoucí (AKTUALIZOVÁNO 1. 6.) - 29.05.2020
Pět dní placené dovolené pro oddílové vedoucí? Poslanci rozhodnou v pátek 29. 5. - 28.05.2020
K letním táborům 2020 živě na Facebooku ČRDM - 13.05.2020
Jarní Valné shromáždění ČRDM bylo zrušeno - 08.05.2020
Služba druhým: Co dělají dětské a mládežnické spolky v době koronaviru - 11.04.2020
Jarní Valné shromáždění ČRDM se odkládá - 24.03.2020
Koronavirus: Junák – český skaut pozastavil činnost. A jiné dětské a mládežnické organizace? - 10.03.2020
Píše nám Michal Urban - 13.02.2020
K novele zákona o ochraně veřejného zdraví - 13.01.2020
Kurz pro zdravotníky by měl absolvovat každý vedoucí - 04.01.2020
PF 2020 - 30.12.2019
Prodloužení členství v ČRDM na rok 2020 - 08.12.2019
Ceny Přístav 2019 předány - 29.11.2019
51. Valné shromáždění ČRDM přijalo další členskou organizaci. Nyní jich je 98 - 15.11.2019
51. VS ČRDM: Řady České rady dětí a mládeže se rozšířily o další spolek - 14.11.2019
Aleš Sedláček: Hrdinové uctívaní na Den veteránů nedělili problémy na naše a ty cizí - 12.11.2019
51. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže - 06.11.2019
Využijte podzimních prázdnin k objevování Sametek - 25.10.2019
Peníze za práci chtějí i mileniálové – avokádová revoluce se na pracovním trhu nekoná - 17.10.2019
Odešel Miroslav Mikeš, jeden z „otců zakladatelů“ ČRDM - 19.09.2019
Nominujte na Cenu Přístav - 18.09.2019
Otevřený dopis ČRDM ministru zahraničí a školství k záchraně sektoru mládeže v Radě Evropy - 10.05.2019
50. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže odsouhlasilo doplnění jejích stanov - 12.04.2019
Blíží se 50. Valné shromáždění ČRDM - 01.03.2019
Co nás nezabije, to nás posílí - 01.02.2019
U ministra školství - 31.01.2019
Česká rada dětí a mládeže napsala premiérovi dopis, jímž podpořila ministra školství Roberta Plagu - 30.01.2019
Jak pracovat s Youthwiki? - 30.12.2018
Vánočně - novoroční - 25.12.2018
Vánoční přání - 24.12.2018
Co je to Youthwiki? - 12.12.2018
Již sedmnácté udílení Ceny Přístav České rady dětí a mládeže vyvrcholilo natáčením němé filmové grotesky - 30.11.2018
Cena Přístav za rok 2018 má své držitele - 28.11.2018
49. Valné shromáždění ČRDM přijalo do svých řad další organizaci. Má jich teď 98 - 16.11.2018
Uskutečnilo se 49. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže - 15.11.2018
Lidé z ČRDM a zastupitelstva Prahy 3 v neděli zavzpomínali na válečné veterány - 13.11.2018
Dostanou dětské a mládežnické organizace víc peněz? - 08.11.2018
Cesty vlakem pro oddíly s podzimem nekončí... - 05.11.2018
Sport musí začínat sedmičkou (Aktualizováno 8. 11.) - 02.11.2018
49. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže - 20.10.2018
Společné jízdenky vlakem na podzimní prázdniny? Poradíme vám... - 16.10.2018
Cestujete vlakem s oddílem? Jak skloubit současné slevy a navíc si zajistit místenku pro skupinu? - 12.10.2018
Cena Přístav 2018 - 11.09.2018
Archa č. 5 se těší na Vaše prázdninové příspěvky - 03.09.2018
K výsledkům dosavadních jednání o hygienicko-zdravotnické problematice táborů - 19.06.2018
Česká rada dětí a mládeže přijala do svých řad královéhradeckou regionální „střechu“ - 21.04.2018
Proběhlo 48. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže i její 9. Kongres - 19.04.2018
Cestujete vlakem s oddílem? Využijte skupinové jízdenky - 11.04.2018
48. Valné shromáždění ČRDM se bude konat 19. 4. - 03.04.2018
Tři desítky neziskovek včetně ČRDM píší Andreji Babišovi kvůli legislativě přijímané v Maďarsku - 19.03.2018
Asi jsem něco udělal dobře - 11.03.2018
Učitelské noviny: Rozhovor s předsedou ČRDM Alešem Sedláčkem - 01.03.2018
Cestujete vlakem s oddílem? Využijte skupinové jízdenky - 27.02.2018
Dětské organizace nesouhlasí se zněním tiskové zprávy NKÚ - 14.02.2018
Ke zprávě NKÚ ohledně dotací pro dětské organizace se vyjádřily MŠMT i ČRDM - 12.02.2018
ŠKOLENÍ "ESO online" - přihlašte se - 21.01.2018
Láme se chléb, nenechme se rozdrobit - 18.01.2018
Ministr se setkal se zástupci České rady dětí a mládeže - 14.01.2018
Česká televize bude mít Diváckou radu, sešla se poprvé 8. ledna 2018 - 12.01.2018
Zástupci ČRDM u ministra školství - 12.01.2018
Díky za spoustu péefek - 07.01.2018
PF 2018 - 31.12.2017


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
ADAM.cz
22. 4. 2021, 640x
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2021 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> --> --> --> --> Google+