pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM

     QR kód této stránky ->

Které pojišťovny přispějí na tábory v roce 2018

Autor: Michala K. Rocmanová | zařazeno: 11. 4. 2018 | přečteno 10410

Letní tábor je docela drahá záležitost. Nejlevnější bývají tábory, které pořádají spolky dětí a mládeže pro své členy. Děti tam chodí po celý rok a tábor je vyvrcholením společné činnosti.

Letní tábor (ilustrační foto D. Kukačková, Liga lesní moudrosti)

Komerční tábory stojí obvykle několik tisíc korun na týden a děti běžně vystřídají za prázdniny dva i více táborů nebo soustředění.
Finanční příspěvky je možno získat z různých zdrojů. Pravidelně se mezi poskytovateli objevují zdravotní pojišťovny – každoročně se však mění jejich seznam, a také podmínky poskytování.

Letní tábor (ilustrační foto Pionýr)

V roce 2018 na letní tábory přispívají pouze tři pojišťovny: Revírní bratrská pokladna (213), Oborová zdravotní pojišťovna (207) a Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205).

U dalších pojišťoven lze čerpat příspěvky například na školy v přírodě: Vojenská zdravotní pojišťovna (201) a  Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211).  
Všeobecná zdravotní pojišťovna (111) přispívá na školy/školky v přírodě pouze v případě, že předškolní/školní zařízení se nachází v oblasti se znečištěným prostředím.

Shromáždili jsme podrobnosti k jednotlivým programům pojišťoven a podmínky čerpání :• Revírní bratrská pokladna (213)

nově do programu zařadila bonus nazvaný Prázdninový pobyt.

Příspěvek do 1000 Kč ze použít na  úhradu prázdninového pobytového tábora v přírodě pro děti do dokončení povinné školní docházky, organizovaného školou, sportovní nebo zájmovou organizací, s pobytem na území ČR nebo SR v trvání nepřetržitě minimálně 7 dní (nevztahuje se na příměstské tábory).  

Uvedený příspěvek se hradí jako bonus, tedy vždycky, pokud jsou splněny všechny uvedené podmínky (včetně potvrzení, že pobyt absolvoval), tedy o příspěvek lze požádat až po absolvování pobytu.  

Kromě toho mohou mladí pojištěnci čerpat příspěvky z nadstandardního programu, a to až do celkové výše 1000 Kč, např. 500 Kč na nákup permanentek na pohybové aktivity pro diabetiky nebo uživatele elektronické aplikace MojeRBP (zde je možno uplatnit i doklad za úhradu ročního poplatku za členství ve sportovním oddílu), 500 Kč na školku nebo školu v přírodě organizovanou školou v době školního roku, trvající minimálně 5 dní, 500 Kč na kurzy plavání organizované školou, podrobnosti na 
http://www.rbp-zp.cz/pro-pojistence/balicky-prevence/mladez-od-7-do-18-let/
http://www.rbp-zp.cz/pro-pojistence/zasady-proplaceni/
www.rbp-zp.cz

• Oborová zdravotní pojišťovna (207)

příspěvky na letní tábory a školky poskytuje i letos.

Vzhledem k tomu, že již objektivně lze hodnotit loňský rok, čísla za rok 2017 hovoří jasně:.  

OZP přispívá v rámci příspěvků ve VITAKARTĚ svým klientům na dětské letní tábory. Přitom průměrná výše příspěvku OZP v roce 2017 činila bezmála 1300 Kč. Maximální částka, kterou OZP přispěla svým klientům, činila dokonce 7230 Kč. A přestože je letní sezóna letos ještě před námi, již nyní můžeme trend předchozích let potvrdit. Využívat tyto příspěvky mohou všichni klienti OZP, kteří jsou zdarma zaregistrovaní do aplikace VITAKARTA. 

Více zde:  
https://www.benefityozp.cz/ anebo v článku: 
http://www.adam.cz/clanek-2015060022-prispevek-pojistovny-ozp-pro-deti-na-tabor.html

• Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)

 i letos poskytuje příspěvek na letní tábory ve výši 300 Kč, a to pro děti od 6 do 16 let včetně. Příspěvek bude uznán jen v případě trvání tábora v délce minimálně 4 kalendářní dny, a lze jej uplatnit na tábory pořádané v období letních prázdnin. Příspěvek se vztahuje i na příměstské tábory. Letní tábory jsou propláceny do 31. 10. 2018 Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete na
https://www.cpzp.cz/programy/ v části "Zásady čerpání preventivních programů". Seznam dokladů, nutných k podání žádosti, jakož i náležitosti, které doklady musí obsahovat, najdete na odkaze: https://www.cpzp.cz/programy/index.php?deti

Potvrzení o účasti na letním táboře - Formulář Potvrzení o účasti na organizovaném pobytu https://www.cpzp.cz/pdf/Potvrzeni_organizovanypobyt_2018.pdf  • Vojenská zdravotní pojišťovna (201)

nepřispívá na letní tábory. Může však přispět na jiné preventivní programy, jako je plavání nebo školu v přírodě. Každý pojištěnec VoZP ČR může v roce 2018 vyčerpat nanejvýš tři příspěvky ze všech preventivních programů.  Na školní sportovní a ozdravné pobyty lze čerpat až 500 Kč max. jednou v roce.
Komu a na co: pojištěncům ve věku od 4 do dovršení 21 let na sportovní či ozdravný pobyt (lyžařský kurz, sportovní soustředění, škola v přírodě) organizovaný mateřskou, základní nebo střední školou během školního roku. Pobyt musí trvat nepřetržitě nejméně pět dní vč. dne příjezdu a odjezdu.
Potřebné dokumenty a další podmínky najdete na:
https://www.vozp.cz/cs/klient/programy-preventivni-pece/Program-POHYB/

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR v roce 2018 dále pořádá patnáctidenní ozdravné pobyty v Černé Hoře nebo v Beskydech.
https://www.vozp.cz/cs/klient/ozdravne-pobyty-pro-detske-pojistence/2018/

• Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211)

na letní tábory nepřispívá.
Pojištěnec ve věku do 18 let může čerpat jednou ročně příspěvek až do max. výše 500 Kč na různé programy, jedním z nich je například ozdravný pobyt v přírodě nebo lyžařský výcvik organizovaný školkou/školou v ČR a realizovaný na území  ČR - „školka/škola v přírodě“, příspěvek se však neposkytuje na volnočasové aktivity.

Další možnosti najdete zde:
http://www.zpmvcr.cz/pojistenci/vyhody-pro-pojistence/fond-prevence-2018/program-pro-deti/

• Všeobecná zdravotní pojišťovna (111), 

v letošním roce na tábory nepřispívá.  

Pro děti nabízí příspěvky na prevenci kardiovaskulárního onemocnění:
- až 500 Kč
- na úhradu nákladů vynaložených při sestavení jídelníčku u obezitologa, praktického lékaře pro děti a dorost nebo diabetologa, nutričního terapeuta (specialista v oblasti výživy, nejedná se o výživového poradce) nebo
- na sportovní prohlídku absolvovanou za úhradu u lékaře nebo
- na pravidelné pohybové aktivity organizované mimo školu v kroužcích, sportovních klubech a podobně. Mezi takové aktivity patří např. aerobic, atletika, badminton, cyklistika, florbal, fotbal, volejbal, basketbal, kalanetika, jóga, plavání, gymnastika aj. Příspěvek není určen na jednorázové sportovní aktivity.
- až 500 Kč na pravidelné pohybové aktivity organizované školou

Dále nabízí:
- Tuzemský ozdravný pobyt – výše příspěvku na jedno dítě předškolního a školního věku (1. stupeň) činí až 1 200 Kč. Příspěvek je poskytnut v případě, že předškolní/školní zařízení se nachází v oblasti se znečištěným prostředím a má uzavřenou smlouvu s příslušnou regionální pobočkou VZP na konání tuzemského ozdravného pobytu v lokalitě s vyhovující kvalitou ovzduší.
- Mořský koník – děti mohou díky příspěvku z fondu prevence VZP absolvovat na doporučení lékaře finančně velmi výhodné léčebně-ozdravné pobyty u moře.

• Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)

sice přímo na letní tábory nepřispívá, má ale v nabídce jiné produkty a benefity, které lze využít. 

V nabídce je i letos tzv. balíček pro žáky a studenty (od 6 do 20 let) ve výši do 300 Kč, který je možno využít na sportovní i pohybové aktivity a pomůcky pro prevenci úrazů (helma na lyže, na kolo, chrániče na kolena, plavecké brýle..).

Tento příspěvek lze využít kupříkladu  k částečné úhradě členských příspěvků v některém ze sportovních klubů, tedy opět pro podporu pohybových aktivit, přičemž vyplacení příspěvku není vázáno pouze na léto.

Další benefity  resp. příspěvky ze zdravotních programů ZPŠ, které se týkají dětí  a mládeže, jsou spojeny spíše s problematikou péče o zdraví (příspěvky na očkování, příspěvky pro celiaky apod.), můžete se s nimi blíže seznámit na stránce https://www.zpskoda.cz/pro-pojistence/zdravotni-programy-2018.

www.zpskoda.czSouvisející články:
Letecko-parašutistický tábor TICHÁ KŘÍDLA 2019 - 06.12.2019
Holešovští pionýři se letos vypravili za Kelty - 10.09.2019
Metrový Ježek v kleci? Jak s ním běhal Široko? A co na to Jan Tleskač? - 04.09.2019
Letní dům: Zachraňovali jsme magickou říši Fantazie a pluli k neznámým ostrovům - 30.08.2019
Cestování s Willy Fogem, sport i dopravní výchova - 21.08.2019
Další putování po táborech tomíků - 17.08.2019
Vodácký tábor na Otavě - 14.08.2019
Hygienici rozdali na dětských táborech půl stovky pokut - 13.08.2019
Cestou po tomíckých táborech - 13.08.2019
Městské děti jsou v drtivé většině úplně nepolíbené domácími pracemi, říká skautský instruktor - 12.08.2019
Ministr Plaga hledal s dětmi na táboře kámen nekonečna - 09.08.2019
Letecko-parašutistický tábor TICHÁ KŘÍDLA 2019 - 06.08.2019
Český Rozhlas Plus: Na jaké tábory posílají rodiče své děti? - 06.08.2019
Legendární český výrobek - nezbytnost na letní tábory - 29.07.2019
Příměstský tábor by měl mít kvalitní program a hlavně být dobře dostupný - 26.07.2019
Přežije medvěd tábor? A co chudák rodič? - 24.07.2019
Tomíci ve Zprávičkách na Déčku - 22.07.2019
Průzkum: Rodiče a letní tábory 2019 - 22.07.2019
Ministerstvo zdravotnictví ČR k letním táborům 2019 - 18.07.2019
Léto s TYMY 2019 zahájili společně s indiány tanečnice a badatelé na táboře v Podhradní Lhotě - 11.07.2019
Redakce médií ČRDM i letos uvítají Vaše zážitky z letních prázdnin - 26.06.2019
Skautské tábory trápí kůrovec - 25.06.2019
Jak vybrat kvalitní tábor? Rodičům radí rodiče i zkušení organizátoři - 16.05.2019
Dvě třetiny rodičů už vědí, zda jejich dítě pojede na letní tábor - 09.04.2019
Letní tábory se blíží. Kdo na ně přispívá? - 29.03.2019
Letní škola astronomie - Astronomická expedice 2019 v Úpici - 08.03.2019
Nejkrásnější psy, králíky nebo morčata máme my, říkali mladí chovatelé na táboře v Mikulášovicích - 20.08.2018
Foto: Rytířský tábor pro kluky. Je to drsné a děti to milují - 19.08.2018
Dvakrát o táboření s holešovskými pionýry - 11.08.2018
Vedro, sucho, zákaz ohňů. Jak si s tím na táborech poradili skauti? - 10.08.2018
Tábor Sportmánia 2018 aneb Prázdniny „jako když vyšije“ - 08.08.2018
Tábory se samy nepostaví - video - 04.08.2018
Kde získat informace o letních táborech na srpen 2018 - 24.07.2018
Duel: Rodičovské dilema: Patří mobil na letní tábor? - 23.07.2018
Měli bychom si sami položit otázku, co od tábora očekáváme… Mobily na táborech – co takhle zeptat se přímo dětí? - 18.07.2018
Každé dítě by mělo prožít spokojené léto. Je z čeho vybírat - 16.07.2018
Každý druhý náctiletý se chystá letos na pobytový letní tábor - 11.07.2018
Stezka odvahy – opravdu učíme děti odvaze? - 27.06.2018
Potřebují vaše děti digitální detox? Pomůže vám Opravdu dobrý tábor! - 08.05.2018
MINDOK: Balíček moderních společenských her na tábory - 06.05.2018
Příspěvky na tábory 2018 podruhé ... z jiných zdrojů - 05.04.2018
Sněmovna asi umožní zřizovat stanové tábory v záplavových územích - 28.02.2018
Proč by měly děti vyrazit na letní tábor - 13.02.2018


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Evropská unie (foto Michala K. Rocmanová)
29. 4. 2021, 571x
Pionýrská raketa odstartovala do vesmíru
29. 4. 2021, 531x
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2021 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> --> --> --> --> Google+