pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM

     QR kód této stránky ->

Česká rada dětí a mládeže přijala do svých řad královéhradeckou regionální „střechu“

Autor: Jiří Majer | zařazeno: 21. 4. 2018 | přečteno 5990

K členským organizacím České rady dětí a mládeže (ČRDM) se od 19. dubna 2018 může počítat i Rada dětí a mládeže Královéhradeckého kraje, z. s.

Hlasování na 48. Valném shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)

Rozhodlo o tom 48. Valné shromáždění (VS) ČRDM, konané v zasedací místnosti v budově odborových svazů SMOSK na pražském Senovážném náměstí. Delegátky a delegáti Kongresu také mj. vyslechli zprávu kontrolní komise a zvolili novou na další období. Plénum VS se pak např. seznámilo s informacemi Představenstva a Kanceláře ČRDM za uplynulé období a plány na rok 2018. Schválilo rovněž Hospodářskou a Výroční zprávu ČRDM za rok 2017.

Mandáty členů Valného shromáždění ČRDM jsou modré, pro Kongres ČRDM mají barvu žlutou (foto Jiří Majer)Předseda Rady dětí a mládeže Královéhradeckého kraje Jan Navrátil (foto Jiří Majer)Nově přijatá Rada dětí a mládeže Královéhradeckého kraje (RDM KK) je regionální „střechou“ pro organizace pracující s dětmi a mládeží v Královéhradeckém kraji. Jako taková nyní čítá devět vlastních členských formací. Představenstvo ČRDM ji k přijetí doporučilo a fakt, že pro ni delegáti VS ČRDM zdvihli hlasovací lístky, mimo jiné znamená, že počet členských organizací České rady aktuálně činí 98. Z průběhu 48. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)Toto číslo není neměnné, je proměnlivé oběma směry, přičemž lze říci, že dlouhodobě mírně kolísá kolem stovky.

Dosavadní předseda kontrolní komise ČRDM Josef Valter (foto Jiří Majer)Kongres, který Valnému shromáždění bezprostředně předcházel, vzal na vědomí zprávu kontrolní komise ČRDM za období 2015–2018; přednesl ji její předseda Josef Valter. Komise neshledala v hospodaření České rady a související kontrolované agendě žádné zásadní pochybení. Z průběhu 48. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)„Úplným závěrem bych rád řekl, že z mého pohledu funguje kontrolní komise dostatečně, v souladu s možnostmi a potřebami České rady dětí a mládeže,“ shrnul Josef Valter. Kongres ČRDM poté zvolil Kontrolní komisi ČRDM ve složení: Radan Kukal (Duha), Michal Sojka (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska), Jana Stibralová (Mladí ochránci přírody, z. s.) Marie Světničková (Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s.) a Josef Valter (Občanské sdružení DĚTI BEZ HRANIC).

Předseda ČRDM Aleš Sedláček (foto Jiří Majer)V rámci následně konaného Valného shromáždění zazněly od vedení ČRDM důležité informace včetně hospodářských. Na téma Evropských karet mládeže a projektu 72 hodin pohovořil projektový šéf Jiří Gurecký, o projektu VZOR Jakub Fraj z Klubu Pathfinder a chystané oslavy dvou dekád fungování České rady dětí a mládeže připomněl její předseda Aleš Sedláček. Z průběhu 48. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)„Domníváme se, že těch dvacet let je hezká příležitost k tomu si trošičku z té historie připomenout a posílit identifikaci nás členů právě s Českou radou dětí a mládeže,“ pronesl předseda ČRDM, jehož „domovskou“ organizací je Liga lesní moudrosti.

Ředitel Kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka (foto Jiří Majer)Ředitel Kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka (Asociace TOM) promluvil k tématu pojištění; popsal, v čem se sazby, resp. limity drobně změnily i co zůstává stejné. „Stále platí to, že krom členů jsou pojištěni i účastníci akcí. Takže v případě pořádání nějakých dětských dnů a podobně účastníci, kteří vám tam přijdou – byť nejsou vašimi členy – jsou pojištěni,“ poznamenal Ondřej Šejtka. Z průběhu 48. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)Novinkou podle něj je, že pojistné události lze nyní oznámit též e-mailem. „Snažili jsme se tu administrativu trošku snížit. Máme speciální formulář, ten je k dispozici na našem webu,“ dodal.
On-line projekt Skeleton-ESO, zaměřený na správu kompletní administrace, především účetní, pro spolky a jejich jednotky (kupř. oddíly) přiblížil Tomáš Hurt (Asociace TOM).

Jeden z tzv. slajdů, promítaných během 48. VS ČRDM (foto Jiří Majer)Hovoří člen Představenstva ČRDM Jakub Fraj (foto Jiří Majer)Legislativu zevrubně probral opět Aleš Sedláček: nastínil situaci kolem vodního zákona, zákona o veřejném zdraví, zákona o pedagogických pracovnících, kolem veřejného rejstříku. „My – a tím teď myslím neziskové organizace jako celek – se setkáváme s různými někdy útoky, někdy jenom slovy opovržení z různých míst, ve stylu: Berete dotace, netransparentně hospodaříte, jste pijavice… A všechno se to pak hodí od jednoho pytle… My se snažíme, aby si každý mohl zkontrolovat, co vlastně děláme. Z průběhu 48. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)Z průběhu 48. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)Že máme popsaný svůj účel, pro který jsme zřízení, že máme vyjmenované konkrétní lidi, kteří za to zodpovídají, a že zveřejňujeme takové ekonomické údaje, aby se alespoň v základu dalo poznat, jak a s jakými prostředky naše organizace hospodaří. K tomuto základnímu přehledu slouží ty zápisy ve veřejném rejstříku, které zákon vyžaduje,“ vysvětlil Aleš Sedláček. Vedení ČRDM si pro sebe provedlo interní test, týkající se plnění zákonných povinností spjatých se zápisy členských organizací, a jeho výsledky jsou nyní členům České rady k dispozici.Místopředseda ČRDM Tomáš Hurt (foto Jiří Majer)Z průběhu 48. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer) „Já bych chtěl deklarovat, že vůle Představenstva je, abychom navenek opravdu vystupovali transparentně, abychom si tyto věci hlídali,“ zobecnil předseda ČRDM.
Jeden z tzv. slajdů, promítaných během 48. VS ČRDM (foto Jiří Majer)Potvrzení těchto jeho slov mohl na 48. VS ČRDM zaznamenat i laik, mj. ve vystoupení ekonomky ČRDM Marie Konečné (Junák – český skaut). „Nad rámec zákonné povinnosti necháváme (každoročně) provést audit účetní závěrky. Audit aktuálně probíhá; dle jeho průběhu… můžeme opět počítat s výrokem Bez výhrad,“ sdělila Marie Konečná.

Ekonomka ČRDM Marie Konečná (foto Jiří Majer)crdmProgram jak 9. Kongresu ČRDM, tak také 48. Valného shromáždění ČRDM byl informačně obsáhlý. Bezkonfliktní, věcný a dělný průběh obou na sebe navazujících akcí, organizačně dobře zvládnutých, zkrátil dobu vyhrazenou pro jejich trvání zhruba o hodinu na hodinu a půl.Související články:
Sčítání táborového lidu - 21.04.2021
Ať ČRDM hájí nejen zájmy svých členských organizací, ale i hodnoty vštěpované dětem - 16.04.2021
Proběhlo 53. Valné shromáždění ČRDM a její 10. Kongres - 15.04.2021
10. Kongres ČRDM a 53. Valné shromáždění ČRDM proběhnou online! - 08.03.2021
Za Janem Sokolem - 16.02.2021
Setkání s novou ředitelkou oddělení pro mládež - 05.02.2021
Levitio: Revoluce v oddílech - 22.01.2021
Česká rada dětí a mládeže se připojila k Síti na ochranu demokracie - 11.12.2020
Ceny Přístav 2020 předáme v lepších časech - 24.11.2020
52. VS ČRDM: Českou radu dětí a mládeže povede i nadále Aleš Sedláček - 20.11.2020
52. Valné shromáždění ČRDM potvrdilo Aleše Sedláčka ve funkci předsedy - 19.11.2020
Školení eso online - 18.10.2020
AKTUALIZOVÁNO! 52. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže - 16.10.2020
Online schůzka s premiérem o (ne)lití peněz do betonu - 16.10.2020
Jak se dařilo ČRDM v roce 2019… - 15.08.2020
Sedm platforem ve vzdělávání podepsalo Memorandum o Partnerství pro vzdělávání 2030+ - 22.06.2020
Pět dnů hrazené dovolené navíc pro dobrovolné vedoucí shválil i Senát - 11.06.2020
Sněmovna schválila pět dní placené dovolené pro oddílové vedoucí (AKTUALIZOVÁNO 1. 6.) - 29.05.2020
Pět dní placené dovolené pro oddílové vedoucí? Poslanci rozhodnou v pátek 29. 5. - 28.05.2020
K letním táborům 2020 živě na Facebooku ČRDM - 13.05.2020
Jarní Valné shromáždění ČRDM bylo zrušeno - 08.05.2020
Služba druhým: Co dělají dětské a mládežnické spolky v době koronaviru - 11.04.2020
Jarní Valné shromáždění ČRDM se odkládá - 24.03.2020
Koronavirus: Junák – český skaut pozastavil činnost. A jiné dětské a mládežnické organizace? - 10.03.2020
Píše nám Michal Urban - 13.02.2020
K novele zákona o ochraně veřejného zdraví - 13.01.2020
Kurz pro zdravotníky by měl absolvovat každý vedoucí - 04.01.2020
PF 2020 - 30.12.2019
Prodloužení členství v ČRDM na rok 2020 - 08.12.2019
Ceny Přístav 2019 předány - 29.11.2019
51. Valné shromáždění ČRDM přijalo další členskou organizaci. Nyní jich je 98 - 15.11.2019
51. VS ČRDM: Řady České rady dětí a mládeže se rozšířily o další spolek - 14.11.2019
Aleš Sedláček: Hrdinové uctívaní na Den veteránů nedělili problémy na naše a ty cizí - 12.11.2019
51. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže - 06.11.2019
Využijte podzimních prázdnin k objevování Sametek - 25.10.2019
Peníze za práci chtějí i mileniálové – avokádová revoluce se na pracovním trhu nekoná - 17.10.2019
Odešel Miroslav Mikeš, jeden z „otců zakladatelů“ ČRDM - 19.09.2019
Nominujte na Cenu Přístav - 18.09.2019
Otevřený dopis ČRDM ministru zahraničí a školství k záchraně sektoru mládeže v Radě Evropy - 10.05.2019
50. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže odsouhlasilo doplnění jejích stanov - 12.04.2019
Blíží se 50. Valné shromáždění ČRDM - 01.03.2019
Co nás nezabije, to nás posílí - 01.02.2019
U ministra školství - 31.01.2019
Česká rada dětí a mládeže napsala premiérovi dopis, jímž podpořila ministra školství Roberta Plagu - 30.01.2019
Jak pracovat s Youthwiki? - 30.12.2018
Vánočně - novoroční - 25.12.2018
Vánoční přání - 24.12.2018
Co je to Youthwiki? - 12.12.2018
Již sedmnácté udílení Ceny Přístav České rady dětí a mládeže vyvrcholilo natáčením němé filmové grotesky - 30.11.2018
Cena Přístav za rok 2018 má své držitele - 28.11.2018
49. Valné shromáždění ČRDM přijalo do svých řad další organizaci. Má jich teď 98 - 16.11.2018
Uskutečnilo se 49. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže - 15.11.2018
Lidé z ČRDM a zastupitelstva Prahy 3 v neděli zavzpomínali na válečné veterány - 13.11.2018
Dostanou dětské a mládežnické organizace víc peněz? - 08.11.2018
Cesty vlakem pro oddíly s podzimem nekončí... - 05.11.2018
Sport musí začínat sedmičkou (Aktualizováno 8. 11.) - 02.11.2018
49. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže - 20.10.2018
Společné jízdenky vlakem na podzimní prázdniny? Poradíme vám... - 16.10.2018
Cestujete vlakem s oddílem? Jak skloubit současné slevy a navíc si zajistit místenku pro skupinu? - 12.10.2018
Cena Přístav 2018 - 11.09.2018
Archa č. 5 se těší na Vaše prázdninové příspěvky - 03.09.2018
K výsledkům dosavadních jednání o hygienicko-zdravotnické problematice táborů - 19.06.2018
Proběhlo 48. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže i její 9. Kongres - 19.04.2018
Cestujete vlakem s oddílem? Využijte skupinové jízdenky - 11.04.2018
Strach, že rozhodnutí o dotaci vzbudí nevoli, svírá neziskovky i úředníky - 10.04.2018
48. Valné shromáždění ČRDM se bude konat 19. 4. - 03.04.2018
Tři desítky neziskovek včetně ČRDM píší Andreji Babišovi kvůli legislativě přijímané v Maďarsku - 19.03.2018
Asi jsem něco udělal dobře - 11.03.2018
Učitelské noviny: Rozhovor s předsedou ČRDM Alešem Sedláčkem - 01.03.2018
Cestujete vlakem s oddílem? Využijte skupinové jízdenky - 27.02.2018
Dětské organizace nesouhlasí se zněním tiskové zprávy NKÚ - 14.02.2018
Ke zprávě NKÚ ohledně dotací pro dětské organizace se vyjádřily MŠMT i ČRDM - 12.02.2018
ŠKOLENÍ "ESO online" - přihlašte se - 21.01.2018
Láme se chléb, nenechme se rozdrobit - 18.01.2018
Ministr se setkal se zástupci České rady dětí a mládeže - 14.01.2018
Česká televize bude mít Diváckou radu, sešla se poprvé 8. ledna 2018 - 12.01.2018
Zástupci ČRDM u ministra školství - 12.01.2018
Díky za spoustu péefek - 07.01.2018
PF 2018 - 31.12.2017


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Workcampuj v Česku! (www.inexsda.cz)
8. 5. 2021, 622x
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
ADAM.cz
22. 4. 2021, 751x
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2021 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> --> --> --> --> Google+