K členským organizacím České rady dětí a mládeže (ČRDM) se od 19. dubna 2018 může počítat i Rada dětí a mládeže Královéhradeckého kraje, z. s.

  Rozhodlo o tom 48. Valné shromáždění (VS) ČRDM, konané v zasedací místnosti v budově odborových svazů SMOSK na pražském Senovážném náměstí. Delegátky a delegáti Kongresu také mj. vyslechli zprávu kontrolní komise a zvolili novou na další období. Plénum VS se pak např. seznámilo s informacemi Představenstva a Kanceláře ČRDM za uplynulé období a plány na rok 2018. Schválilo rovněž Hospodářskou a Výroční zprávu ČRDM za rok 2017.

  Mandáty členů Valného shromáždění ČRDM jsou modré, pro Kongres ČRDM mají barvu žlutou (foto Jiří Majer)Předseda Rady dětí a mládeže Královéhradeckého kraje Jan Navrátil (foto Jiří Majer)Nově přijatá Rada dětí a mládeže Královéhradeckého kraje (RDM KK) je regionální „střechou“ pro organizace pracující s dětmi a mládeží v Královéhradeckém kraji. Jako taková nyní čítá devět vlastních členských formací. Představenstvo ČRDM ji k přijetí doporučilo a fakt, že pro ni delegáti VS ČRDM zdvihli hlasovací lístky, mimo jiné znamená, že počet členských organizací České rady aktuálně činí 98. Z průběhu 48. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)Toto číslo není neměnné, je proměnlivé oběma směry, přičemž lze říci, že dlouhodobě mírně kolísá kolem stovky.

  Dosavadní předseda kontrolní komise ČRDM Josef Valter (foto Jiří Majer)Kongres, který Valnému shromáždění bezprostředně předcházel, vzal na vědomí zprávu kontrolní komise ČRDM za období 2015–2018; přednesl ji její předseda Josef Valter. Komise neshledala v hospodaření České rady a související kontrolované agendě žádné zásadní pochybení. Z průběhu 48. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)„Úplným závěrem bych rád řekl, že z mého pohledu funguje kontrolní komise dostatečně, v souladu s možnostmi a potřebami České rady dětí a mládeže,“ shrnul Josef Valter. Kongres ČRDM poté zvolil Kontrolní komisi ČRDM ve složení: Radan Kukal (Duha), Michal Sojka (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska), Jana Stibralová (Mladí ochránci přírody, z. s.) Marie Světničková (Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s.) a Josef Valter (Občanské sdružení DĚTI BEZ HRANIC).

  Předseda ČRDM Aleš Sedláček (foto Jiří Majer)V rámci následně konaného Valného shromáždění zazněly od vedení ČRDM důležité informace včetně hospodářských. Na téma Evropských karet mládeže a projektu 72 hodin pohovořil projektový šéf Jiří Gurecký, o projektu VZOR Jakub Fraj z Klubu Pathfinder a chystané oslavy dvou dekád fungování České rady dětí a mládeže připomněl její předseda Aleš Sedláček. Z průběhu 48. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)„Domníváme se, že těch dvacet let je hezká příležitost k tomu si trošičku z té historie připomenout a posílit identifikaci nás členů právě s Českou radou dětí a mládeže,“ pronesl předseda ČRDM, jehož „domovskou“ organizací je Liga lesní moudrosti.

  Ředitel Kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka (foto Jiří Majer)Ředitel Kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka (Asociace TOM) promluvil k tématu pojištění; popsal, v čem se sazby, resp. limity drobně změnily i co zůstává stejné. „Stále platí to, že krom členů jsou pojištěni i účastníci akcí. Takže v případě pořádání nějakých dětských dnů a podobně účastníci, kteří vám tam přijdou – byť nejsou vašimi členy – jsou pojištěni,“ poznamenal Ondřej Šejtka. Z průběhu 48. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)Novinkou podle něj je, že pojistné události lze nyní oznámit též e-mailem. „Snažili jsme se tu administrativu trošku snížit. Máme speciální formulář, ten je k dispozici na našem webu,“ dodal.
  On-line projekt Skeleton-ESO, zaměřený na správu kompletní administrace, především účetní, pro spolky a jejich jednotky (kupř. oddíly) přiblížil Tomáš Hurt (Asociace TOM).

  Jeden z tzv. slajdů, promítaných během 48. VS ČRDM (foto Jiří Majer)Hovoří člen Představenstva ČRDM Jakub Fraj (foto Jiří Majer)Legislativu zevrubně probral opět Aleš Sedláček: nastínil situaci kolem vodního zákona, zákona o veřejném zdraví, zákona o pedagogických pracovnících, kolem veřejného rejstříku. „My – a tím teď myslím neziskové organizace jako celek – se setkáváme s různými někdy útoky, někdy jenom slovy opovržení z různých míst, ve stylu: Berete dotace, netransparentně hospodaříte, jste pijavice… A všechno se to pak hodí od jednoho pytle… My se snažíme, aby si každý mohl zkontrolovat, co vlastně děláme. Z průběhu 48. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)Z průběhu 48. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)Že máme popsaný svůj účel, pro který jsme zřízení, že máme vyjmenované konkrétní lidi, kteří za to zodpovídají, a že zveřejňujeme takové ekonomické údaje, aby se alespoň v základu dalo poznat, jak a s jakými prostředky naše organizace hospodaří. K tomuto základnímu přehledu slouží ty zápisy ve veřejném rejstříku, které zákon vyžaduje,“ vysvětlil Aleš Sedláček. Vedení ČRDM si pro sebe provedlo interní test, týkající se plnění zákonných povinností spjatých se zápisy členských organizací, a jeho výsledky jsou nyní členům České rady k dispozici.Místopředseda ČRDM Tomáš Hurt (foto Jiří Majer)Z průběhu 48. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer) „Já bych chtěl deklarovat, že vůle Představenstva je, abychom navenek opravdu vystupovali transparentně, abychom si tyto věci hlídali,“ zobecnil předseda ČRDM.
  Jeden z tzv. slajdů, promítaných během 48. VS ČRDM (foto Jiří Majer)Potvrzení těchto jeho slov mohl na 48. VS ČRDM zaznamenat i laik, mj. ve vystoupení ekonomky ČRDM Marie Konečné (Junák – český skaut). „Nad rámec zákonné povinnosti necháváme (každoročně) provést audit účetní závěrky. Audit aktuálně probíhá; dle jeho průběhu… můžeme opět počítat s výrokem Bez výhrad,“ sdělila Marie Konečná.

  Ekonomka ČRDM Marie Konečná (foto Jiří Majer)crdmProgram jak 9. Kongresu ČRDM, tak také 48. Valného shromáždění ČRDM byl informačně obsáhlý. Bezkonfliktní, věcný a dělný průběh obou na sebe navazujících akcí, organizačně dobře zvládnutých, zkrátil dobu vyhrazenou pro jejich trvání zhruba o hodinu na hodinu a půl.

  Autor