„Už jste se hádali s úředníky, kteří byli odborníci na cokoliv od vody, dopravy, hygieny… A brali vás jako experty na vzdělávání dětí v přírodě?

  A co rodiče? Oceňují vaši práci, nebo k vám jen velmi levně odloží dítě? Už jste se setkali s tím, že jako dobrovolník jste vlastně amatér? Že vaše praxe v oddíle není rovna ani praxi na vrátnici domova mládeže?“ píše Martin Kříž (Zeměpisná společnost Morava) ve svém úvodníku k třetímu letošnímu číslu časopisu Archa. V textu, nadepsaném Rovnocenní partneři?, vzápětí pokračuje: „Oceňujeme úředníky Cenou Přístav, své kolegy Březovými lístky. Ale je na čase, aby společnost a okolí začaly oceňovat nás.“

  Ústřední námět nové Archy zní: „S otevřeným hledím“. A otevřenost vůči sobě navzájem, potažmo širšímu okolí se v rozličných obměnách zrcadlí v řadě příspěvků.

  Hned následující článek, ten z počítačové klávesnice předsedy Pionýra Martina Bělohlávka, je tematickým zamyšlením i ohlédnutím za dvacetiletou historií České rady dětí a mládeže (ČRDM) zároveň. Martin Bělohlávek – jenž mimochodem tenkrát před lety spolu s představiteli sedmi dalších dětských sdružení připojil svůj podpis na zakládací listinu zmíněné „střešní“ mládežnické organizace – končí svoji rekapitulaci dvou uplynuvších dekád těmito slovy:
  „Uplynulé roky vztahů spolků také nebyly vždy jen ´sluncem zalité´ a byly i rozpory v pohledech na některé záležitosti. Ale to je přece přirozené, že ne vždy a na vše máme stejný názor. Podstatné však je, že nesoulad umíme překonávat a máme na to vhodné prostředí: Českou radu dětí a mládeže. Proto můžeme s klidným srdcem konstatovat, že otevřít na jaře 1998 hledí, odložit rozepře a zvolit spolupráci, bylo správné a perspektivní rozhodnutí.“

  Svými texty a fotografiemi k danému tématu dále přispěli do Archy tomíci (Hlavní je být aktivní, Klubovna pro olomoucké tomíky?), Skautská nadace Jaroslava Foglara (Rok Rychlých šípů), pathfindeři (Klub Pathfinder otevírá hledí) či INEX-SDA (GLEN: Zkušenost, která změní život). V rubrice „Naše téma“ najdete ovšem také kratší či delší příspěvky od Dětské tiskové agentury (Zlatým Ámosem se stal…), Českého svazu ochránců přírody (Místo pro přírodu) nebo Slezské diakonie (Výstava „Podívej, co umím“ v Bohumíně).

  Nebýt lhostejný a nebát se ozvat – pod tímto názvem publikuje čtvrtá letošní Archa rozhovor, který vedl Jiří Zajíc – Edy s Klárou Abendrothovou, zástupkyní Eskadry Ostrava – jednoho ze soutěžních týmů soutěže Brána k druhým. V Arše si rovněž přečtete další podrobnosti o práci naší mladé delegátky do OSN Petry Sýkorové, dozvíte se též o obavách panujících kolem dotací pro nestátní neziskové organizace nebo třeba o výsledcích jarního Valného shromáždění České rady dětí a mládeže.

  Žáci základních a středních škol se letos už počtvrté (jde o 4. ročník) zamýšlejí nad tím, jaké to je být cizincem a nerozumět svému okolí – blíží se totiž další ročník jazykové a literární soutěže Čeština je i můj jazyk. V rubrice „Odjinud“ k tomu přináší informace META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů. O migraci trochu jinak referují stručně i pořadatelé diskuze s mladými přistěhovalci, uspořádané koncem března v prostorách ČRDM. Nová Archa mj. taktéž avizuje říjnový Festival demokracie – Mluvme spolu! (jde o doprovodný program konference Forum 2000), upozorňuje na výhody Evropské karty mládeže EYCA v prostředí druhohorních DinoParků a nabízí i odpovědi blízkovýchodního zpravodaje České televize Jakuba Szántó a koordinátorky advokačního programu EDUin, o. p. s. Olgy Žákové na anketní otázku. Ta tentokrát zněla: Co myslíte, má člověk jednat „s otevřeným hledím“ za všech okolností?

  Píše se v tomto čísle Archy o Vás? Chcete-li, můžete si přidat odkaz na svůj web či blog…

  #zpravodaj_Archa

  ARCHA Archa je název nekomerčního bezplatného zpravodaje o výchově a využití volného času dětí a mládeže, který od roku 1999 vydává Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). Archa vychází v tištěné podobě a v elektronické verzi, uveřejňované na internetovém serveru ADAM.cz. Svým obsahem Archa plní především roli „výkladní skříně“ ČRDM, jejích členských sdružení a jejich rozmanitých aktivit. Jedinečnost Archy tkví v tom, že dlouhodobě a soustavně nejen mapuje události důležité pro mikrosvět spolkové práce s dětmi a mládeží, ale přichází i s vlastními tématy, k nimž hledá – a nachází – „zpětnou vazbu“ ze zmíněných sdružení. V Arše se lze dočíst o mnoha uskutečněných projektech, k nimž náleží kupř. „Sametky“, „Cena Přístav“, „72 hodin“ nebo dříve „Bambiriáda“, „Stromy Anežky České“ apod. Své místo ve zpravodaji Archa mají i články o akcích úžeji spjatých s nadnárodní mládežnickou formací Evropské fórum mládeže, jejímž členem ČRDM je (kupř. „Strukturovaný dialog – Kecejme do toho“), respektive o akcích s výrazně evropským přesahem – „Evropské karty mládeže EYCA“ aj.).

  Všechna čísla Archy najdete ke stažení ve formátu PDF na stránce www.crdm.cz/archa kde naleznete také tematické oblasti, jimž se budou věnovat další plánovaná čísla.
  Informaci o nových číslech Archy můžete získat rovněž prostřednictvím služby RSS feed. Objednat nebo zrušit zasílání avíza na nově vyšlá čísla Archy lze prostřednictvím formuláře na adrese shortlinks.crdm.cz/registrace-e-archa.


   

  Autor