Ministerstvo školství připravilo Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR ve školách (nástin pracovního postupu). Záměrem materiálu je pomoci zorientovat se prakticky v povinnostech, které s GDPR souvisí.

  Jedná se o pomůcku, která konkrétně popisuje oblasti, na které je třeba se při přípravě na GDPR speciálně zaměřit, a současně také obsahuje některé nutné vzorové dokumenty, jako například vzory záznamů o činnostech, vzor směrnice o nakládání s osobními údaji ve škole či vzorové informace o zpracování osobních údajů na webu školy. Přiložené vzorové dokumenty lze použít jako základní schéma; rozsah nakládání s osobními údaji může být nicméně na každé škole či školském zařízení různý, proto je třeba posoudit každou situaci podle konkrétních okolností a přiložené materiály podle toho případně upravit.

  Materiál byl na pracovní úrovni konzultován s reprezentanty Ministerstva vnitra a Úřadu pro ochranu osobních údajů, kteří jsou gestory právního předpisu tak, aby v materiálu nastíněná řešení byla pokud možno obecně sdílená.

  Přílohy s návody si lze stáhnout zde:
  http://www.msmt.cz/dokumenty-3/strucny-navod-na-zabezpeceni-procesu-souvisejicich-s-gdpr

  Související články:
  http://www.mvcr.cz/clanek/zpravodajstvi-institut-poverence-pro-ochranu-osobnich-udaju-informace-pro-obce.aspx

  https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/clanek/ochranu-dat-provazeji-zmatky-stat-zaspal-40062913

  #GDPR

  Autor