Česká rada dětí a mládeže se zrodila 7. července 1998. Co k tomu dodat? Za pár týdnů tomu bude dvacet let.

  To je důvod k oslavám, a taky oslavy budou. Ale zatím o nich nemohu nic prozradit, je to překvápko. Až nastane ten pravý čas, dáme vědět…

  Je to také čas bilancovat. Co se za těch 20 let podařilo. Co se úplně nepovedlo. Co trvá dosud – a co už skončilo.
  To všechno se pokusíme za těch pár týdnů do oslav 20. výročí shrnout, změřit a zvážit, anebo jen prostě popsat a připomenout. Kde? Tady na Adamu, například.

  Začněme symbolicky od toho faktického zrození ČRDM v úterý 7. 7. 1998. Stalo se tak na zámečku v Roztokách.

  Kdo se onoho aktu podpisu zakládacích listin v Den D účastnil?

  Vezmeme to podle fotografie zleva:
  Národní informační centrum mládeže (NICEM) zastupoval František Roun. Asociaci turistických oddílů mládeže, kterou známe spíše pod názvem tomíci, reprezentoval její předseda Tomáš Novotný. Za Asociaci křesťanských sdružení mládeže (AKSM) listinu podepsal Aleš V. P. Kratochvíl. Zakládací listinu drží v ruce první předsedkyně ČRDM a zároveň představitelka YMCA v ČR Jana Vohralíková. Skauty reprezentoval při podpisu místostarosta Junáka – svazu skautů a skautek ČR Jiří Navrátil (starostkou Junáka byla tehdy Iva Macková). Za Pionýr tam byl jeho předseda Martin Bělohlávek, Folklorní sdružení ČR zastupoval Zdeněk Pšenica a za Českou tábornickou unii to byl zcela vpravo stojící Miroslav Mikeš zvaný Kocour.
  Někoho jsme vynechali? Ach ano, ta dáma uprostřed s kyticí v ruce je zástupkyní Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, paní Vladimíra Rattayová, náměstkyně pana ministra Jana Sokola, který se o založení ČRDM nemalou měrou zasloužil.

  A proč právě v Roztokách?

  Jistě z několika důvodů. Například to není daleko od Prahy, kde tehdy většina ústředí velkých zakládajících sdružení Rady sídlila, a bylo to „neutrální“ území :-).
  A navíc je to krajina, kterou táhly důležité milníky našich dějin už od těch nejstarších dob. Na Levý Hradec, někdejší sídlo prvních českých knížat, než se přestěhovali na Hradčany, je to co by kamenem dohodil. Na protějším břehu stávalo kdysi několik menších hradišť, nejprve pravěkých, později keltských a nakonec i slovanských. Na cestě od Prahy do Roztok na břehu Vltavy bylo v době nedávné archeology objeveno obrovské sídliště s mnoha sty domy z doby stěhování národů a prvních Slovanů u nás. V sousedství nad Tichým údolím sídlil ve starší době bronzové lid, po němž byla nazvána i po části Evropy roztroušená únětická kultura. Ještě o kousek dál se odbývala první význačná bitva na našem území, bitva na Turském poli. A za jasných dnů z pláně nad městečkem dohlédnete až na horu Říp.
  V době nám postatně bližší do roztockého Tichého údolí pak na letní byt jezdila trávit prázdniny řada obrozenců, pražských umělců, literátů a myslitelů 19. století.
  Kromě toho v Roztokách sídlí ústředí tomíků a Tomáš Novotný k té „naší“ historické události lakonicky podotkl: „Prostě jsem je pozval. Ne ani kvůli Levému Hradci, ale bylo to blízko a máme pěknej zámek :-).“

  A proč právě 7. července?

  Opět se zaštítíme dějinami 🙂
  Je to třetí svátek v řadě těch pro náš národ významných – po Dni slovanských věrozvěstů – svátku Cyrila a Metoděje 5. 7. a Dni upálení mistra Jana Husa 6. 7. další přelomový den v našich dějinách – 7. 7. – založení České rady dětí mládeže.
  Nevěříte? Inu, vždyť i Cyril a Metoděj si na slavení svého významného dne museli počkat nějakých dvanáct staletí 🙂

  #20letcrdm

  Autor