Ve dnech 14. až 15. května 2018 proběhlo v Bratislavě bilaterální jednání Česko-slovenské smíšené komise v oblasti mládeže.

    Setkání se účastnili zástupci ministerstev školství obou zemí, zástupci národních agentur Erasmu+, zástupci národních rad mládeže a zástupce slovenské Iuventy.

    Vzhledem k tomu, že jednání této komise v několika minulých letech neprobíhala, toto setkání bylo hlavně informativní. Obě strany se vzájemně seznámily s koncepcí podpory mládeže v jejich zemích a aktuálním stavem její realizace. Došlo i k výměnám dobré praxe a zkušeností. Česká strana otevřela témata systému uznaných organizací, podpory na krajské úrovni, šablonovitého financování z evropských fondů či investičních dotací. Slovenská strana se naopak podělila o zkušenosti s možností darování 2 % z odvedených daní vybrané nestátní neziskové organizaci a se vzdělávacími poukazy.

    Česká rada dětí a mládeže představila svoji strukturu a roli ve vztahu k členským organizacím a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, se kterým mimo jiné spolupracuje na pojištění organizací mládeže, na výzkumech a analýzách či dalších projektech. Oproti tomu je úloha Rady mládeže Slovenska oslabená tím, že slovenské resortní ministerstvo úzce spolupracuje s vlastní agenturou Iuventa. Zástupci obou národních rad mládeže vyjádřili závazek spolupracovat ve vytyčených oblastech i do budoucna.

    Jakub Fraj – člen Představenstva ČRDM

    Autor