Na pořízení fotografie (nebo i jiné zachycení podoby osoby) se primárně vztahují ustanovení § 84 a násl. občanského zákoníku (dále jen „OZ“).

  Z hlediska OZ je fotografie jedním z možných způsobů zachycení podoby člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost. Jak zachycení, tak rozšiřování podoby člověka je v základu možné jen s jeho souhlasem. Zákon ale připouští výjimky z tohoto pravidla. Pro pořizování fotografií pro „zpravodajské účely“ je důležitá především tato:

  „Podobizna nebo zvukový či obrazový záznam se mohou bez svolení člověka také pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství.“

  Tuto „zákonnou licenci“ k pořízení fotografie nebo jinému zachycení podoby člověka však nelze vnímat jako neomezenou…

  Celý článek najdete:
  http://www.adam.cz/clanek-2018070025-informace-k-ochrane-osobnich-udaju-ve-vztahu-ke-zverejnovani-fotografii-z-cinnosti-detskych-spolku.html

  Autor