Je jich sedm, pocházejí ze šesti států světa a žijí, pracují či studují v České republice. Všechny spojuje jedna věc, a sice dobrovolnictví.

  Společnost META, která od roku 2004 podporuje cizince v rovném přístupu ke vzdělávání, se rozhodla ukázat příběhy těchto sedmi, neobyčejných lidí, kteří prostřednictvím pěti neziskových organizací věnují svůj volný čas těm, kteří to potřebují.

  Rozhovory s nimi zpracovala META formou video medailonků a tištěné publikace s názvem Sedm statečných – příběhy cizinců dobrovolníků, která je navíc doplněná o teoretický úvod k dobrovolnictví v České republice a ve světě.

  Dobrovolnictví je bezpochyby jedním z důležitých nástrojů integrace cizinců, a to jak z pohledu cizinců jakožto příjemců pomoci, tak i těch, kteří se skrze vlastní dobrovolnické aktivity neformálně a s radostí zapojují do veřejného života a stávají se tak důležitou součástí naší občanské společnosti.

  Zdaleka ne všude ve světě je dobrovolnictví běžný jev, zpravidla je rozšířeno spíše v západních demokraciích.

  Česká republika je mezi evropskými postkomunistickými zeměmi v dobrovolnictví premiantem. Podle českého statistického úřadu odpracovali v roce 2015 dobrovolníci pro český neziskový sektor přes 45 miliónů hodin v hodnotě téměř 6 miliard korun.

  V roce 2017 spolupracovala META s 35 dobrovolníky, téměř třetina z nich byli právě cizinci.

  Sedm statečných - videomedailonky (plakát)V následujících měsících vám postupně představíme příběh každého ze sedmi statečných. Seznámíte se tak s Carlosem z USA, jež v METĚ doučuje angličtinu, se Svitlanou z Ukrajiny, která v organizaci Nová škola pomáhá dětem se školní přípravou, s Mexičankou Marianou, která s Tamjdemem pomáhá s manuální prací v různých neziskových organizacích po celé ČR, s dvojčaty Polinou a Vilenou z Ruska, jež realizují aktivity dobrovolnického klubu ČEKUJ! aneb Česká kultura jinak spojené se setkáváním Čechů a cizinců, s Ghassanem ze Sýrie, který doučuje studenty matematiku v InBázi, a s Oleseou z Podněstří v Moldavsku, která se v HESTII podílí na chodu volnočasového klubu pro děti KOMPAS. Někteří z nich působí jako dobrovolníci dokonce ve více organizacích najednou.

  Jejich odhodlání, nadšení a pozitivní pohled na svět je inspirativní i „nakažlivý“. Svými příběhy a přístupem k životu ukazují, že každý může vzít zodpovědnost za změnu k lepšímu světu do vlastních rukou. Nezáleží na tom, kým jste, kolik vám je let, a už vůbec ne na tom, odkud pocházíte. Ušlechtilé lidské hodnoty a přirozenost pomoci druhým sdílíme napříč kulturami.

  Publikaci a video medailonky najdete na webových stránkách METY. Jednotlivé medailonky i shrnující video lze od METY zapůjčit a promítat na tematických akcích a je možné získat i vytištěnou publikaci. Na webu adam.cz se v následujících měsících můžete těšit na seriál s rozhovory se sedmi dobrovolníky, který vám přiblíží jejich život v Česku a motivace k dobrovolnictví.

  Za META, o.p.s.
  Markéta Votavová (koordinátorka dobrovolnického programu a praxí)

  votavova@meta-ops.cz

  Tisková zpráva ke stažení

  Projekt Čekuj integraci!

  Autor