Evropský hospodářský a sociální výbor oceňuje svou Cenou pro občanskou společnost inovativní iniciativy a projekty občanských organizací i jednotlivců na území EU, které významně přispěly k podpoře evropské identity a integrace.

  Tématem Ceny EHSV pro rok 2018 je Identita, evropské hodnoty a kulturní bohatství v Evropě.

  Pro Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV či Výbor) je smyslem této ceny, která je udělována každoročně, ocenit a povzbudit iniciativy organizací občanské společnosti anebo jednotlivců, jež výraznou měrou přispěly k podpoře evropské identity a integrace.
  Celkovým cílem ceny je tedy zvýšit povědomí o přínosu, jímž mohou být organizace občanské společnosti a jednotlivci pro formování evropské identity a evropského občanství, a to způsobem, který podporuje společné hodnoty, o něž se opírá evropská integrace.

  V rámci Evropského roku kulturního dědictví 2018, kterým se oslavuje bohatost a rozmanitost kulturního dědictví v Evropě, zahajuje EHSV letošní Cenu pro občanskou společnost na téma Identity, evropské hodnoty a kulturní dědictví v Evropě.
  V duchu příspěvku Evropské komise k summitu v Göteborgu (listopad 2017) s názvem Posilování evropské identity prostřednictvím vzdělávání a kultury chce EHSV zvýšit povědomost o různorodosti a bohatství evropských identit, jež jsou v celé své rozmanitosti jednotné, zvýšit viditelnost a pochopení dopadu umění a kultury na podporu inkluzivní a soudržné společnosti a podpořit udržitelnou budoucnost evropského projektu. Evropský projekt nyní prochází zkouškou. Současné světové události totiž zpochybňují způsob, jakým byla globalizace propagována. Vzhledem k ohrožením, jimž občanská společnost na řadě míst čelí, je důležité hájit evropské hodnoty. Je rovněž potřeba více usilovat o vzájemné pochopení národů odlišných kultur a víry…

  Další informace a podmínky soutěže (v češtině)
  https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/cs_rules_csp_2018.pdf

  Přihlásit můžete i váš projekt, aktivitu nebo iniciativu do 7. září 2018. Ceny v celkové hodnotě 50 000 € budou uděleny 13. prosince 2018.

  Podrobnosti a přihláška (v angličtině a francouzštině)
  https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/2018-eesc-civil-society-prize

  Autor