Je tu poslední šance nominovat na Cenu Přístav podporovatele činnosti dětí a mládeže z řad zástupců veřejné správy a samosprávy a podnikatele působících na místní a krajské úrovni.

  Neziskovky pracující s dětmi a mládeží mohou nominace posílat do 30. září 2018. Zde naleznete formulář.

  Ocenit ty, kteří v sobě nalézají kromobyčejnou vůli podporovat mimoškolní práci s dětmi a mládeží považujeme nejen za pěkné gesto, ale i za významný počin.

  Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže, říká: „Jistě vnímáte, že útoky na neziskový sektor a krácení jeho rozpočtu zesilují a jsou častější. Těch, co se za nás staví, si musíme vážit. Nedávno mne do Senátu pozvala jeho 1. místopředsedkyně Miluše Horská na zasedání klubu KDU-ČSL a nezávislých ke konzultaci stanoviska klubu k návrhu ministerstva financí na krácení dotací pro nestátní neziskové organizace. Po dlouhé době jsem nemusel v debatě obhajovat existenci NNO, a dokonce jsem slyšel věty jako: „Nemusí se mi činnost všech NNO líbit, ale to neznamená, že nejsem ráda, že tu je někdo, kdo hájí názor lidí, kteří si myslí něco jiného.“ „Z regionu také vím, jak je dobře, když se lidé spolčí k tomu, aby hájili společný zájem.“ „Doba přituhuje, je potřeba rázně vystoupit a podpořit NNO.“ Nebo: „Byl bych blázen, kdybych nespolupracoval, coby starosta města, s neziskovkami. Investované peníze se městu násobně vrací.“ A v tu chvíli jsem si mimoděk uvědomil, že tolik držitelů Ceny Přístav, kteří to neváhali ve svých vystoupeních připomenout, jsem už dlouho pohromadě neviděl…“

  Slavnostní vyhlášení 17. ročníku proběhne v úterý 27. listopadu 2018 v pražském divadle Royal.

  http://pristav.crdm.cz/

  Autor