Pokud znáte ve své třídě nebo ve svém okolí mladé lidi ve věku 13 – 19 let, kteří mají zájem o přírodní, technické či společenské vědy, kteří jsou zvídaví, nebo jim školní učivo nestačí k rozvoji jejich zájmu, doporučte je do T-kurzů.

  Program pro zvídavé a nadané žáky Talnet otevírá online kurzy Online kurzy Talnetu jsou dostupné
  • geograficky – probíhají korespondenční formou, takže není nutné někam dojíždět,
  • časově – komunikace v online prostředí může probíhat v kteroukoli denní či noční dobu,
  • finančně – za účast v T-kurzech žák ani škola nic neplatí.

  Pro registraci do T-kurzů nejsou nutné žádné předchozí testy či diagnostika. Naopak přihlášený bude zván na soustředění, kde se může potkat se svými vrstevníky i s instruktory v kurzech, na T-exkurze a další prezenční či kombinované aktivity.

  Přehled otevřených T-kurzů a přihlášku najdete na http://www.talnet.cz/prihlaseni
  Více o programu Talnet se dozvíte na http://www.talnet.cz/o-talnetu
  Registrace je otevřená do 10.10.2018, kurzy začínají 15.10. 2018.
  Program je financován z prostředků MŠMT.

  Autor