Bezmála 3000 kilometrů. Tolik ušli účastníci 5. ročníku charitativního pochodu Šlapeme násilí na paty, který se uskutečnil v sobotu 22. září 2018 v Divoké Šárce v šestém pražském obvodu.

  Akci na podporu obětí domácího násilí každoročně pořádá neziskové centrum ACORUS, nositel ocenění Neziskovka roku 2017.

  100 000 korun na odbornou pomoc obětem domácího násilí
  Letošní ročník pochodu přilákal celkem 435 lidí, kteří se vydali na jednu z okružních tras. „Veškeré vybrané startovné ve výši 40 000 korun použijeme na odbornou pomoc obětem domácího násilí, kterou poskytujeme v naší ambulantní poradně a azylovém domě,“ uvádí Iveta Wollerová z ACORUSu. Stejně tak na odbornou pomoc půjde dalších 60 000,- Kč od Nadace ČEZ. Šlapeme násilí na paty je jedním z podpořených projektů Nadace ČEZ v rámci projektu Pomáhej pohybem.

  Poděkování partnerům pochodu Šlapeme násilí na paty
  Na projekt finančně přispěla Městská část Praha 6 a Nadace O2. Velké poděkování patří také všem ostatním, bez jejichž pomoci a podpory by se pochod nemohl uskutečnit – vystupujícím, dobrovolníkům a přátelům ACORUSu. Dále děkujeme Deníku, Právu, Rádiu Kiss a Country Rádiu, časopisům Vaše 6 a Euro, internetovému magazínu Luxus.cz, nakladatelství Mladá fronta, kempu Džbán, firmám Albert, Mars ČR a Coca-Cola HBC, Helma, Antalis, Festina Lente, Mary Kay, Kantu a Annabis. Velký dík dále patří partnerům doprovodného programu, kterými letos byla Mezinárodní asociace žen IWAP, Rugby Club Tatra Smíchov, Věda nás baví a Vespa Club Česká republika.


  ACORUS pomáhá obětem domácího násilí
  Neziskové centrum ACORUS na pomoc obětem domácího násilí bylo vloni oceněno prestižním titulem Neziskovka roku 2017, který každoročně uděluje Nadace rozvoje občanské společnosti. Pomoc u ACORUSu za dobu více než dvacetiletého působení vyhledalo cca 5000 lidí. Osoby ohrožené domácím násilím se dovolaly na nonstop linku 283 892 772, využily bezplatných služeb ambulantní poradny v pražských Holešovicích či nalezly útočiště v utajeném azylovém domě pro ženy a matky s dětmi. Hledání nového prostoru pro dočasné bydlení klientek je v současné době velkým úkolem pro ACORUS. Více na www.acorus.cz


   

  Autor