Jan Burda, předseda RDMKV: Smyslem je poskytnout rodičům i dětem ucelenou nabídku volnočasových aktivit ve městě…

  Tradiční akci „Volný čas není nuda“ pořádá Rada dětí a mládeže kraje Vysočina (Třebíč)

  Během září proběhla ve všech pěti okresních městech Kraje Vysočina, tedy Pelhřimově, Jihlavě, Žďáru nad Sázavou, Havlíčkově Brodě a Třebíči, již tradiční akce „Volný čas není nuda“, pořádaná Radou dětí a mládeže kraje Vysočina.

  Jednalo se o největší krajskou přehlídku dětských organizací na níž byly připraveny hry, soutěže, aktivity pro děti a nabídky kroužků a oddílů. Návštěvníci si vyzkoušeli nejrůznější aktivity a zároveň se mohli získat informace od představitelů jednotlivých organizací. Cílem bylo rodičům ukázat, že jejich děti mohou trávit volný čas smysluplně.

  Jan Burda, předseda Rady dětí a mládeže kraje Vysočina, nám odpověděl na několik otázek k této akci.

  Jak vznikl nápad uspořádat akci Volný čas není nuda?
  To je docela dlouhá historie. Za vznikem projektu jsou vlastně dvě akce. Oslava narozenin Informačního centra pro mládež, kde se prezentovali třebíčské organizace a akce Nuda je out, kterou organizoval Dům dětí a mládeže. Spojení těchto dvou akcí bylo logickým krokem.

  Kdy a kde byla uspořádána akce Volný čas není nuda poprvé?
  Poprvé v Třebíči, kde má spolupráce neziskovek velkou tradici. A rok? Poprvé jsem akci pořádali pod tímto názvem v roce 2012, ale historie sahá až do roku 2010.

  Tradiční akci „Volný čas není nuda“ pořádá Rada dětí a mládeže kraje Vysočina (Žďár nad Sázavou) Jaký je účel, smysl akce?
  Smyslem je rodičům i dětem na jednom místě – vždy v okresním městě – poskytnout ucelenou nabídku volnočasových aktivit ve městě. Většinou je jejich nabídka hodně široká a pestrá, ale rodiče nemají šanci se s ní seznámit na jednom místě, porovnávat a vedoucích se přímo zeptat na věci, které je zajímají.
  A přesně k tomu slouží náš veletrh. Je zajímavý, jak pro velké organizace, tak i pro ty malé, které jinak mají poměrně omezenou možnost se někde prezentovat.

  Kdo akci podporuje?
  Akci finančně podporuje především Kraj Vysočina a také ministerstvo školství. Podílejí se ale i města Třebíč a Jihlava. Nad akcí pravidelně přebírají záštitu hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a všichni starostové okresních měst.

  Kolik se akce zúčastnilo lidí – návštěvníků a pořadatelů?
  Ukazuje se, že si akce našla u veřejnosti svoje stálé místo. Účastní se pravidelně kolem 2500 návštěvníků a kolem 200 organizátorů.

  Kolik organizací celkem se návštěvníkům představilo?
  Celkem se na všech pěti akcích v rámci Vysočiny prezentuje pravidelně šedesátka organizací.

  Připravuje se akce Volný čas není nuda i na příští rok?
  Určitě. Náš veletrh Volný čas není nuda je na Vysočině už tradiční akcí, které má své pevné místo v kalendáři jednotlivých organizací a návštěvníků.
  Neomezujeme se ale jen na začátek září, ale o dění v oblasti volného času se snažíme informovat celoročně prostřednictvím webu www.volnycas-vysocina.cz

  Volný čas není nuda

  Autoři