(Článek je rozšířen o předposlední odstavec týkající se aktivit Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce, resp. Českého červeného kříže.)
  V pátek 28. září 2018 postihlo indonéský ostrov Sulawesi (Celebes) zatím nejsilnější ze série zemětřesení, a to o síle 7,4 stupňů Richterovy škály, navíc s následnou vlnou tsunami.

  Peníze

  Katastrofa si podle dosavadních zjištění vyžádala již 1 200 lidských životů (očekává se, že toto číslo bohužel dále poroste), přičemž celkový počet postižených obyvatel může dosáhnout několika set tisíc, podle některých odhadů dokonce až dva miliony. Známé humanitární organizace vyhlásily finanční sbírky na pomoc přeživším.

  ADRA Česká republika„Situace je stále kritická. Tisíce lidí přespávají venku v obavě z dalších otřesů. Jejich domovy byly poničené zemětřesením nebo odneseny vlnou tsunami. Díky své mezinárodní síti organizace ADRA okamžitě započala s pomocí přeživším a staví na místě provizorní přístřeší pro 3 000 rodin,“ uvedla ADRA ve své tiskové zprávě.
  Pomoci lidem v nouzi můžete příspěvkem na účet veřejné sbírky 66888866/0300, VS 396, nebo prostřednictvím dárcovské SMS v hodnotě 30 Kč, 60 Kč nebo 90 Kč na číslo 87 777 (tvar DMS ADRA 30, DMS ADRA 60 nebo DMS ADRA 90).

  Obdobně o situaci v Indonésii informuje na svých stránkách také Charita Česká republika : „Vlna tsunami způsobila obrovské materiální škody, v oblasti jsou stovky zbořených domů. Na místě je nyní akutně důležité zabezpečit základní hygienu a dodávky nezávadné vody a potravin. Oblast přitom cyklicky sužují silná zemětřesení již od konce července. Dosavadní snahy o obnovu země byly vždy smeteny dalšími otřesy. I to umocňuje vážnost situace.“

  „Charita Česká republika se proto společně partnerskými Charitami zapojila do mezinárodní pomoci, o kterou požádala Indonéská vláda. Konkrétní forma české pomoci bude dohodnuta ve spolupráci s naší partnerskou organizací Caritas Indonesia,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika. Podle posledních informací se krizový tým Caritas Indonesia přesouvá na místo katastrofy, kde vytvoří zázemí pro spuštění pomoci. V místě nefungují žádné komunikační sítě, průjezdná je pouze jedna cesta…

  CharitaKonto pro Indonésii: Sbírkový účet Charity Česká republika, číslo účtu 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 115. Přispět je možné rovněž prostřednictvím dárcovské SMS na číslo 87 777:
  DMS CHARITASVET 30
  DMS CHARITASVET 60
  DMS CHARITASVET 90
  Cena jedné DMS je 30, 60 resp. 90 Kč. Službu provozuje Fórum dárců.

  K neziskovým organizacím, pořádajícím sbírky ve prospěch lidí postižených katastrofou v Indonésii, se připojilo i Středisko humanitární a rozvojové spolupráce, působící pod hlavičkou Diakonie Českobratrské církve evangelické. Středisko je součástí koalice ACT Alliance, jež zastřešuje více než 140 křesťanských lokálních i mezinárodních humanitárních organizací.Diakonie českobratrské církve evangelické „Mnohé z nich pracují právě v Indonésii, jsou nyní na místě. Pomáhají, zjišťují, co konkrétně lidé potřebují a v čem jsou samostatní. Díky této spolupracující síti dokážeme pomoci účinně přímo tam, kde je nejvíc potřeba,“ uvedlo Středisko ve své tiskové zprávě.

  Podpořit mezinárodní úsilí neziskových organizací, cílené na pomoc lidem zasaženým ničivým zemětřesením a vlnou tsunami na ostrově Sulawesi, lze i prostřednictvím finančního daru pro organizaci CARE Česká republika. CARE je mezinárodní organizace pro humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci. Po celém světě podporuje lidi v nouzi, zasažené přírodními katastrofami, ozbrojenými konflikty a extrémní chudobou. Zaměřuje se zejména na ženy a dívky. Balíky CARE díky solidaritě dárců zachraňují životy už 70 let. „CARE v postižené oblasti poskytuje humanitární pomoc 70 000 lidem: pitnou vodu, jídlo, hygienické potřeby, přikrývky a stany,“ uvádí CARE ČR na webu projektu Darujme.cz, fungujícím ve spolupráci s Nadací Via.

  Český červený křížPodle Iris van Deinse, delegátky Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce (ČK&ČP), dělá Červený kříž vše pro to, aby se i přes zničené silnice dostal co nejblíže k postiženým, nachází devastaci a tragédie. Červený kříž přináší zdravotní péči, pitnou vodu, přístřeší a další pomoc nejhůře zasaženým oblastem. „Lidé ztratili své blízké, své domy a živobytí, nemůžeme připustit, aby ztratili i naději,“ stojí na webu Českého červeného kříže. Pomoc poskytovanou v místě podpoří Federace ČK&ČP částkou 506.000.000 Kč, což pokryje okamžitou i následnou pomoc pro 160.000 lidí po dobu 20 měsíců.
  Na pomoc obětem katastrofy v Indonésii poskytovanou Červeným křížem můžete přispět i Vy prostřednictvím sbírky Českého červeného kříže: účet č. 333999/2700, v. s. 1801.

  Redakce serveru ADAM.cz se tímto obrací na své čtenáře a čtenářky s prosbou, aby po uvážení svých finančních možností některou z výše uvedených sbírkových akcí alespoň symbolickou částkou podpořili.