NIDV vyhlašuje již 8. ročník Soutěžní přehlídky DOMINO, který je především určen všem pedagogickým pracovníkům mateřských, základních i středních škol působícím na českých školách.

  Soutěž DOMINO pro pedagogické pracovníky pořádá NIDV

  Uzávěrka soutěže je 31.1.2019

  Soutěžit mohou pedagogové v následujících kategoriích:
  MATEŘSKÉ ŠKOLY A 1. STUPEŇ ZŠ
  HUMANITNÍ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBORY
  PŘÍRODOVĚDNÉ A TECHNICKÉ OBORY
  ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
  Přihlásit se může také student vysoké školy, pokud může prokázat i částečnou praxi na příslušném stupni školy.

  V každé kategorii bude vyhlášen jeden vítěz.

  Zároveň bude vyhlášen absolutní vítěz napříč všemi kategoriemi.

  Putovní cena DOMINO Česká republika bude udělena absolutnímu vítězi.

  8. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY DOMINO – přihlášování objektů bude spuštěno na Den vzniku Československa dne 28. října 2018.
  Oficiální prezentace Soutěžní přehlídky DOMINO bude 12. a 13. listopadu 2018 na Mezinárodní konferenci ICT v Seči.

  Reportáž z vyhlášení vítězů DOMINO 2017 najdete na:
  http://www.adam.cz/clanek-2018030045-kdyz-ucitele-soutezi-aneb-skola-hrou-ve-stoleti-informatiky.html

  Na vyhlášení 8. ročníku soutěže DOMINO 2018 se podívejte zde

  Co je to DOMINO?
  DOMINO je přece kostička, která správně zapadá do celé řady kroků. Pokud je vložena na správné místo, pak se může rozvinout celý řetězec, ať už bude jakkoli dlouhý. A stejné je to i s naší digitální kostičkou. Pokud vložíme metodiku či výukový objekt na správné místo, pak může být hodina opravdu efektivní, nikoli jen efektní. O to by mělo všem učitelům jít především. A není také náhodou, že každé písmeno akronymu má svůj pedagogický význam. Ať už to čteme česky, nebo anglicky.

  http://domino.nidv.cz

  https://www.facebook.com/soutez.DOMINO