Už pět let je Národní institut pro další vzdělávání organizátorem soutěže Brána k druhým.

  Brána k druhým 2018 - olomoučtí tomíci Tuři k pomoci přírodě ještě přidali podporu nevidomých... Jejím smyslem je poukazovat na to, že děti a mladí lidé, pokud mají dobrou podporu dospělých, jsou schopní účinně pomáhat svému okolí a někdy i daleko mimo něj a zároveň inspirovat další party, aby se o něco takového taky pokusily.

  Od roku 2012 se soutěže zúčastnilo už víc než 130 zajímavých týmů dětí i mladých lidí: studentské samosprávy, přírodovědné kroužky, oddíly skautů, tomíků, pionýrů, ochránců přírody nebo brontosaurů, žáci pravidelně se setkávající se seniory, děti ze školních družin, Romové, kteří pomáhají těm, co opouštějí dětské domovy, i studenti, kteří pomáhali v Řecku či na Ukrajině nebo v rámci Demagog.cz poskytují české veřejnosti možnost ověřit si, jak je to s pravdivostí našich politiků, mladí dospělí lidé, kterým není lhostejné, jak u nás vypadá veřejný život.

  Brána k druhým 2018 - žáci 1. až 3. třídy školy Dr. Horáka z Prostějova mají bohatou celoroční činnost zaměřenou na setkávání se senioryBrána k druhým 2018 - pionýrský tábornický oddíl Severka z Brna byl niminován za příkladnou údržbu naučné stezky v Bohunicích Právě uzavíraný sedmý ročník, jehož se zúčastnilo 27 týmů (zatím nejvyšší počet), byl charakteristický především skutečnou expanzí týmů z Pionýra. Byla jich více než polovina ze všech. Jejich dominantním zaměřením byla péče o přírodu i úklid kolem pamětních míst a pomníčků. Některé pionýrské týmy se však pustily i do výroby plyšáků pro nevyléčitelně nemocné děti nebo organizování akcí ve prospěch deštných pralesů. Se zajímavými nápady přišli ale i ostatní.
  Tým městského parlamentu dětí a mládeže z Brna se zaměřil na vzdělávací akce pro děti a mládež, jihlavský tým „Hrdinů z městské knihovny“ na pomoc přírodě i seniorům, podobně i skautky z oddílu Modrý klíč.
  Brána k druhým 2018 - děti z NNO Slyším, tedy čtu, z.s. nahrávají zajímavé texty pro nevidoméPionýrská skupina Poletušky byla mezi nominacemi Brány k druhým 2018 Přírodě pomáhali také mostečtí skauti a pražské skautky, olomoučtí tomíci Tuři k pomoci přírodě ještě přidali podporu nevidomých a dárky k Vánocům dětem ze sociálně slabých rodin. Skutečně originální nápad proměnil ve skutečnost tým Výluka z.s. projektem Zkus učit, v jehož rámci se budoucí zájemci o pedagogickou dráhu účastní stáží na školách, aby zjistili, zda se opravdu chtějí stát učiteli.

  Letos jsou do Prahy na závěrečné setkání, které proběhne 14. prosince v Národním technickém muzeu, v kategorii dětí pozvány čtyři týmy:

  • žáci 1. až 3. třídy školy Dr. Horáka z Prostějova, kteří mají bohatou celoroční činnost zaměřenou na setkávání se seniory; letos dokonce spolu s nimi vytvořili sborník
  • děti ze střediska volného času TYMY v Holešově za sbírky ve prospěch deštných pralesů a osvětu s tím spojenou
  • členové pionýrského tábornického oddílu Severka z Brna za příkladnou údržbu naučné stezky v Bohunicích
  • děti z NNO Slyším, tedy čtu, z.s. , které na velmi dobré úrovni nahrávají zajímavé texty pro nevidomé.

  V kategorii dospělých to je organizační tým studentů z celorepublikově známé iniciativy Milion chvilek pro demokracii a parta mladých lidí ze skautského oddílu ve Velkém Meziříčí, které se povedlo víkendovou kavárnou vydělat 160 tisíc Kč na pomoc zdravotně postiženým.

  Brána k druhým - soutěž

  Pravidla soutěže: http://branakdruhym.nidv.cz/#branakdruhym-pravidla

  Svatava Šimková a Jiří Zajíc

  Národní institut pro další vzdělávání (NIDV)

  Autoři