Hodina H mimo jiné podporuje nápady a aktivity mladých lidí z Pelhřimova a okolí. Skupina mladých lidí přišla s nápadem vytvořit naučné cedule o tom, čím a jak krmit kachny a jak třídit odpad.

  Hodina H podpořila nápady mladých lidí z Pelhřimova - vytvořili naučné cedule...

  Hodina H ve spolupráci s týmem mladých lidí získala podporu z KOUS Vysočina v rámci Malých grantů. Zároveň i díky Kraji Vysočina je možné mladé lidi podpořit v jejich aktivním přístupu k životu ve svém městě a jeho okolí.

  Cílem projektu je zvýšit povědomí o tom, jak správně třídit a o tom, jak krmit, či spíše, čím nekrmit místní ptactvo u rybníků v Pelhřimově a jeho bezprostředním okolí, zároveň i podpořit informovanost v této oblasti napříč širokou veřejností a alespoň trochu napomoci životnímu prostředí a životu v našem městě a jeho okolí.

  Hodina H podpořila nápady mladých lidí z Pelhřimova - vytvořili naučné cedule... První naučná cedule na téma odpadu, třídění odpadu, jeho rozkladu a biodpadu vznikla v Košeticích. Autorkou je mladá slečna přímo z Košetic. Cedule vyrostla ve středu obce, proto se u ní mohou zastavit všichni kolemjdoucí, děti, dospělí, návštěvníci obce a dozvědět se něco zajímavého, nového nebo si oživit znalosti o tom, jak to s odpadem vlastně je. Druhá cedule je plánovaná v Pelhřimově. Věříme, že v novém roce ji bude možné již instalovat a podpořit tak informovanost a hlavně péči o ptactvo v přírodě kolem nás.

  Poděkování patří KOUS Vysočina, Kraji Vysočina a firmě Stavona.

  Více informací o Hodině H najdete na www.hodinah.cz nebo přímo v jejím sídle v Hrnčířské ulici 111 v Pelhřimově.

  Eva Havlíčková