Už jste možná zaznamenali, že program “Evropská dobrovolná služba” bude přejmenována na “Evropský sbor solidarity”.

  Protože jsem součástí této dobrovolné služby, sama jsem si položila otázky, pročpak to tak je … jak to, že je tak důležité ta jména změnit? Myslím si, že z názvu je hlavní to slovo SOLIDARITA, a proto jsem se rozhodla se nad tím zamyslet a zkusit si odpovědět na dvě následující hlavní otázky.

  Co vlastně pro mě znamená solidarita?

  Myslím si, že nejjednodušší bude, když to vysvětlím jako pocit sounáležitosti. Popisuje se tím nejlepší stav společnosti, o kterou můžeme usilovat. V takovém stavu není žádná diskriminace, konflikty či cokoliv podobného. Pocit sounáležitosti neboli solidarita je založena na hodnotách jako jsou důvěra, tolerance nebo vzájemná pomoc. Kromě toho ale hraje obrovskou roli to, že se usiluje o jeden společný cíl. Každý člen nějaké skupiny disponuje jak silnými, tak i slabými stránkami. Avšak když se každý zaměří zejména na své silné stránky a spojí se síly, všechno to povede rychleji k lepšímu výsledku. Pro mě osobně není výsledkem solidarity jen mír, ale také pokrok.

  Jak souvisí solidarita s mojí dobrovolnou službou?

  Jsem toho názoru, že skoro každý den, který tady v Plzni trávím, je zrcadlem definice solidarity, kterou jsem již popisovala o odstavec výše. Myslím, že nejvíce to vnímám, když jsem v práci. Tandem podporuje solidaritu v takovém měřítku, s jakým jsem se dříve setkávala jen zřídkakdy. Přirozeně nestojí Tandem jen na vzájemné práci mezi kancelářemi v Řeznu a Plzni, ale také především je to založeno na spolupráci mezi Německem a Českem. A to je dobrý příklad solidarity v Evropě.

  Avšak není to jen v mé práci, nýbrž i ve svém volném čase přispívám díky dobrovolnictví k solidaritě. Poznávám lidi z různých zemí, jako jsou Rakousko, Řecko, Francie, Ukrajina, Slovensko, Indie, ale také hlavně lidi z Česka. Trávíme tu spolu pěkné chvíle a navzájem si pomáháme. Vybudovala jsem si tady přátelství a mí přátelé tu jsou pro mě, když mám potíže se tady v Plzni anebo celkově v Česku zorientovat. Můžeme si navzájem pomáhat i třeba se zdokonalováním jazykových dovedností, protože je tu hodně lidí, kteří se učí německy a chtějí si zlepšit svou úroveň. Jedná se o takzvaný jazykový tandem, kdy se člověk setká s rodilým mluvčím a snaží se postupně jazyk naučit vzájemnou komunikací.

  Protože nyní díky své dobrovolné službě žiju na jeden rok v Čechách, navštěvují mě občas tady kamarádi z Německa. I když je to spíš podvědomě a neúmyslně, někdy se stává, že mají moji přátelé určité představy o Česku, které ale ve skutečnosti nejsou pravdivé. Ve finále jsou ale pozitivně překvapeni a vzbudí to v nich větší zájem více poznat sousední zemi.

  Takže co to všechno má společného se solidaritou?
  Myslím si, že nyní je to celkem snazší k porozumění. Tento pojem je jeden z nejdůležitějších principů dobrovolné služby a hraje v ní důležitou roli. Člověk se se solidaritou setkává v každodenních situacích a svou činností tak přispívá k lepší společnosti.

  Článek v němčině (Deutsch version): Was soll das mit der Solidarität?

  Julia, Ahoj Info; Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem

  Autoři