Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se chystá vyhlásit výzvu Zvyšování kvality neformálního vzdělávání k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

  K podávání žádostí se chystají například velké celostátní neziskové organizace, pracující s dětmi a mladými lidmi (a to i pro své pobočné spolky), ale také například krajské rady dětí a mládeže, sdružené pod ČRDM. Menší organizace se budou moci přidat se svými projekty obvykle podle místa působnosti k nejbližší krajské radě.

  Z Avíza citujeme několik důležitých odstavců:

  Cílem aktivit projektů této výzvy je zkvalitnění neformálního vzdělávání a vzdělávání pracovníků nestátních neziskových organizací i dobrovolných pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím sdílení zkušeností a vzájemné spolupráce.

  Aktivity budou zaměřeny na využívání nových metod a forem práce s dětmi a mládeží tak, aby pracovníci v neformálním vzdělávání získali kompetence zejména pro tyto oblasti: polytechnické vzdělávání, projektové metody vzdělávání, praktické využívání ICT* ve vzdělávání a badatelských aktivitách, inkluze, čtenářská a matematická gramotnost atd. Realizace aktivit povede k propojování formálního a neformálního vzdělávání.

  Tato výzva je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky, včetně hl. m. Prahy.

  Závazné znění výzvy by mělo MŠMT zveřejnit do konce února 2019.
  Avízo k výzvě lze od 4. února 2019 najít na stránkách MŠMT, jeho závazný text je možno stáhnout na https://opvvv.msmt.cz/download/file3327.pdf

  Tato výzva bude průběžná. Ukončení příjmu žádostí o podporu bude do vyčerpání prostředků, nejpozději 6. 1. 2020.

  Předpokládané podmínky:

  Data průběžných uzávěrek příjmu žádostí o podporu:
  • 1. 4. 2019 ve 14:00 hod.,
  • 30. 5. 2019 ve 14:00 hod.,
  • 30. 9. 2019 ve 14:00 hod.,
  • 6. 1. 2020 ve 14:00 hod.

  Žádosti budou moci podávat právnické osoby, jejichž hlavním cílem není vytváření zisku, a které jsou
  • spolkem, nebo
  • ústavem, nebo
  • obecně prospěšnou společností, nebo
  • registrovanou církví nebo jimi zřízenou náboženskou společností tzv. církevní právnická osoba, nebo
  • zájmovým sdružením právnických osob

  a zároveň
  • působí v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže, případně sdružují organizace
  pracující s dětmi a mládeží, nebo
  • jsou uvedeny v databázi Místních akčních skupin, nebo
  • zastřešují organizace dětí a mládeže na území NUTS 3.
  a Pobočné spolky Národní sítě Místních akčních skupin ČR, z.s.

  Jeden oprávněný žadatel může podat maximálně jednu žádost o podporu.

  Další podrobnosti najdete v textu Avíza (Avízo výzvy č. 02_18_071 Zvyšování kvality neformálního vzdělávání) a v souvisejících dokumentech.

  * ICT – Informační a komunikační technologie

  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

  Autoři