Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podpoří prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání spolky a pracovníky v neformálním vzdělávání částkou 200 milionů korun.

  MŠMT

  O finanční podporu na realizaci projektů, které povedou ke zkvalitnění práce s dětmi a mládeží, se žadatelé budou moci ucházet ve výzvě Zvyšování kvality neformálního vzdělávání.

  Cílem výzvy je podpořit rozvoj lidí, kteří se věnují práci s mládeží prostřednictvím neformálního vzdělávání. Projekty umožní rozšíření znalostí v oblasti nových metod a forem práce s dětmi a mládeží. Jedná se zejména o osobnostně sociální rozvoj, získání kompetencí v polytechnickém či projektovém vzdělávání, badatelských aktivitách, praktickém využívání ICT a v neposlední řadě i v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti.

  „Význam toho, co se děti naučí mimo školu, v poslední době roste. Díky této výzvě dojde k významnému navýšení finančních prostředků, které plynou do podpory neformálního vzdělávání v organizacích pracujících s dětmi a mládeží. V důsledku toho budou moci tyto organizace inovovat a zatraktivnit svoji činnost, která se stane dostupnější většímu počtu dětí a mladých lidí,“ říká ředitel Odboru pro mládež MŠMT Michal Urban.

  Žadatelé si budou moci vybírat ze sedmi povinně volitelných aktivit podle toho, jakou oblast by chtěli zkvalitnit či rozvinout. V nabídce aktivit je například tandemové vzdělávání, realizace projektových dnů nebo vznik klubů. Podpořené projekty by mimo jiné měly směřovat k propojování formálního a neformálního vzdělávání. „Výzva je vůbec první tohoto zaměření. Kombinuje v sobě běžné projekty s projekty takzvaných šablon. Věříme proto, že pro spolky, které většinou nemají zkušenosti s evropskými fondy, bude tato forma uživatelsky přívětivější,“ doplňuje náměstek pro řízení sekce EU a ESIF Václav Velčovský.

  Zdroj: MŠMT

  Předpokládá se, že výzva ke Zvyšování kvality neformálního vzdělávání bude připravena v prvním čtvrtletí r. 2019 a bude tzv. průběžná, tj. s několika daty uzávěrek, nejpozději do 6. 1. 2020.

  Více informací naleznete na internetových stránkách OP VVV https://opvvv.msmt.cz

  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání