Jdete po městě a najednou uvidíte ležet na zemi nebo na lavičce postavu. Dýchá? Nedýchá? Je to bezdomovec, opilec, který usnul po cestě z party, nebo se někomu udělalo špatně?

  Asi jenom spí, ne? Všechny tyto otázky se nám mohou honit hlavou, ale jedna základní je přebíjí všechny. „Co mám dělat?“ A tak se může stát, že člověk radši přidá do kroku, než aby se zastavil a zkusil zjistit, co se doopravdy děje.

  U dopravních nehod statistika uvádí, že zastaví jeden z deseti řidičů. Kolik lidí asi zastaví u člověka ležícího na zemi?
  Jen přečkat zimu na ulici přitom není snadné. Úmrtnost lidí bez domova se v zimním období pohybuje kolem 1 až 2 procent. Letošní zima si několik obětí vybrala. Okamžitou pomoc může člověk na ulici potřebovat kdykoliv, nejen v zimních mrazech.
  „Když vidíte lidi bez domova, chcete jim často pomoci, zvlášť v zimě. Ale jak? Nejde jen o peníze nebo jiné dary, svůj význam má i prosté projevení zájmu,” uvádí Martina Zikmundová, ředitelka České asociace streetwork, která spustila kampaň #hlavněpřežít. Důležité je podle ní nezapomenout, že opravdu může jít i o život.

  Jak pomoci lidem na ulici radí web pracenaulici.cz Jak udělat první krok? Pokud vidíte člověka, který by mohl potřebovat pomoc, nejprve jej oslovte. „Reakce člověka na ulici může být odmítavá. Tito lidé jsou často vystaveni násilí a bývají tak obvykle k cizím lidem nedůvěřiví,” vysvětluje Zikmundová. Nenechte se proto odradit hned první větou. „Vykejte, mluvte s respektem a zeptejte se obyčejně, zda nepotřebuje pomoci,” dodává.

  Můžete danému člověku nabídnout peníze nebo to, že mu třeba koupíte oběd či čaj. Můžete také zavolat do nízkoprahového denního centra nebo noclehárny a zeptat se, jestli by pro něj měli místo. Takovou službu např. nabízí Armáda spásy. Budete tak mít jistotu, že daný člověk dostane potřebnou péči a nebude mrznout na ulici.

  Nevíte, kam přesně volat?
  Ve všední den je podle streetworkerů nejlepší kontaktovat některý z terénních programů, např. na Naději ČR, bez ohledu, jestli je daný člověk jeho klientem, či nikoliv. Existují i noční terénní programy, případně se můžete obrátit na linku 156, kde se s nimi spojí nebo zkontaktují dispečink Centra sociálních služeb Praha.V případě, že dotyčný člověk je podle vašeho mínění v ohrožení života, je ovšem podle streetworkerů bez větších rozmyslů na místě volat záchranku na čísle 155. Na příjezd záchranářů byste v ideálním případě měli vyčkat. Právě fakt, že lidé nevědí, koho přesně kontaktovat, je od pomoci ve finále bohužel odradí nebo se stává, že udají záchranářům nepřesné informace a místo opustí.
  Žádnou z výše uvedených možností přitom podle pracovníků s lidmi bez domova nic nemůžete zkazit. „Strážníci, záchranáři a terénní pracovníci si informace mezi sebou předají a můžou danému člověku poskytnout okamžitou i následnou pomoc,” uzavírá Zikmundová.
  Kompletní přehled různých způsobů pomoci lidem bez domova najdete v manifestu na stránkách www.pracenaulici.cz

  Telefonní čísla, která si můžete uložit pro Prahu:
  ● záchrannou službu na lince 155
  ● městské strážníky na lince 156
  terénní program Arcidiecézní charity Praha na čísle +420 731 629 585
  terénní program Armády spásy na čísle +420 777 497 200
  terénní program Centra sociálních služeb Hl. m. Praha na číslech +420 605 351 332 nebo 739 440 771
  terénní program Naděje ● na čísle +420 733 390 610


  Česká asociace streetwork, z.s. Problematika lidí bez domova je součástí celorepublikové kampaně #hlavněpřežít České asociace streetwork, která informuje o různých způsobech pomoci lidem bez domova. Každý z nás se může zapojit a pomoct, stačí si najít ten svůj způsob. Tipy, které pro vás připravili terénní pracovníci pracující s lidmi bez domova, najdete na stránkách www.pracenaulici.cz

  Autor