Řada slavných památek a celé obce se v sobotu večer na hodinu ponoří do tmy. Více než 150 obcí v České republice, včetně třinácti statutárních měst, se připojuje k celosvětové Hodině Země.

  Hodina Země (logo)

  V půl deváté večer na hodinu zhasnou, stejně jako města v dalších více než 180 zemích. Celý svět se symbolicky spojuje a dává najevo, že Země potřebuje naši pomoc při ochraně klimatu. Celosvětovou kampaň Hodina Země koordinuje v ČR Ekologický institut Veronica.

  Do Hodiny Země se zapojují obce, organizace i jednotlivci. Ti se mohou registrovat na webu Hodiny Země a zveřejnit zde i svá klimatická předsevzetí. Počet přihlášených obcí den ode dne roste, již nyní je nejvyšší za posledních 5 let.

  „Celý svět se shodnul, že emise skleníkových plynů musí začít rychle klesat, na polovinu do roku 2030 a na nulu do 2050. Jen tímto postupem můžeme dosáhnout toho, že klimatické změny budou sice výrazné, ale zvládnutelné. Věříme, že letošní Hodina Země nebude pouze symbolickým aktem, ale budou za ní stát skutečné závazky, které přihlášené obce i jednotlivci splní”, říká Yvonna Gaillyová, ředitelka Ekologického institutu Veronica.

  „V kontextu nejposlednějšího vývoje v oblasti změny klimatu by se tato akce měla začít brát více než vážně”, říká Michaela Pixová z Klimatické koalice. Svět má za sebou pět nejteplejších let v řadě od počátku soustavného měření teplot. Česko sužuje sucho prokládané silnými orkány, špatně obhospodařované lesy rychle umírají. Ubývá hmyzu a ptáků, častější jsou naopak požáry, přívalové deště a velké teplotní skoky. Nejde o epizodické výkyvy, nýbrž o nastolený trend.

  „Zatímco studenti za lepší klima už i stávkují, naše politická reprezentace se staví k zelené politice jako k hrozbě pro ekonomiku. Co však ekonomiku ohrožuje více než cokoliv jiného, je právě rozvrat klimatu. Hodinu Země bychom proto měli vnímat především jako výstrahu. Zhasnutím světel v sobotu večer tak máme příležitost své okolí varovat. Vstupujeme do extrémně nejisté a nebezpečné doby, která po účinném boji s klimatickou změnou volá naléhavěji než kdy předtím”, dodává Pixová a zve všechny k účasti.

  Ekologický institut Veronica

  www.hodinazeme.cz

  www.earthhour.org

  www.facebook.com/events/321053651879793

  Autoři