Již počtvrté byla letos v rámci galavečera uspořádaného 8. dubna v rámci pražských oslav Mezinárodního dne Romů předána Cena Mileny Hübschmannové za přínos v oblasti romského jazyka.

  Tento rok získala cenu Ilona Ferková, spisovatelka, která patří k nejvýraznějším představitelům romské literární generace 90. let 20. století. Zatím poslední literární počin představují Vakeriben pal e Anglija / Příběhy z Anglie, jež vyšly v časopise Romano džaniben v roce 2008.

  Z galavečera uspořádaného v Divadle Archa v rámci pražských oslav Mezinárodního dne Romů (foto Ara Art)Cenu jí předal zástupce semináře romistiky z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Jan Červenka. “Děkuji Mileně Hübschmannové, že mě k tomu psaní přivedla. A Honzovi Červenkovi, že mi překládal moje první knihy,” uvedla Ilona Ferková při převzetí ocenění.

  Z galavečera uspořádaného v Divadle Archa v rámci pražských oslav Mezinárodního dne Romů (foto Ara Art)V rámci galavečera proběhl také křest knihy Amendar, která čtenářům představuje více než 250 romských osobností. Otcem myšlenky galerie romských osobností v knižní podobě byl známý historik Ctibor Nečas, který na sklonku života požádal pracovníky Muzea romské kultury, aby publikaci dopracovali. “Často se mě lidi ptají na pozitivní romské vzory. Jsem rád, že vznikla tato kniha s více jak 250 osobnostmi, už nikdo nebude mít výmluvu, že žádné neexistují. A to je jen střípek těch úspěšných Romů,” zaznělo z úst Davida Tišera, ředitele organizace ARA ART, která pražské oslavy již popáté pořádala. I podle ředitelky Muzea romské kultury Jany Horvátové jde jen o zlomek romských osobností, o kterých většinou majorita ani neví, že jsou Romové, kteří se ale podílejí zásadním způsobem na chodu společnosti.

  Z galavečera uspořádaného v Divadle Archa v rámci pražských oslav Mezinárodního dne Romů (foto Ara Art)V rámci programu vystoupili s krátkými proslovy také Jarmila Balážová, Ivan Bartoš a Michal Kocáb. “Vždycky mě překvapí romské umění a kultura svým žárem, krásou a bohatstvím. Hudba, tanec jsou bezpochyby ne na evropské, ale na světové úrovni. Romové si prošli velkým utrpením, prohloubilo je to, dalo jim to energii, odhodlání, a to z nich vytvořilo zvláštní bytosti, a pokud to dokážou transformovat do umění, tak toho se normální pozemšťan nedomůže,” uvedl Michal Kocáb.

  Z galavečera uspořádaného v Divadle Archa v rámci pražských oslav Mezinárodního dne Romů (foto Ara Art)Jarmila Balážová se ve svém proslovu dotkla historie oslav, které se vztahují k roku 1971, založení romské unie, ustavení romské vlajky a romské hymny. Zmínila také nedávné debaty ohledně správného pojmenování příslušníků romské menšiny a uvedla, že jediné správné označení je slovem Rom.
  Ivan Bartoš hovořil o důležitosti malých, každodenních činů, které pomáhají tuto společnost proměňovat, čímž navázal na hlavní myšlenku letošních oslav, jež byly věnovány tématu superhrdinství.

  Z galavečera uspořádaného v Divadle Archa v rámci pražských oslav Mezinárodního dne Romů (foto Ara Art)Hlavní tváří letošních oslav se měla stát nedávno zesnulá zpěvačka Věra Bílá. Organizátoři se rozhodli, že tváří oslav zůstane, a v rámci galavečera věnovali Věře Bílé vzpomínku. Namísto společné písně v podobě mezinárodní romské hymny zazněla československá romská hymna ve zpěvaččině podání. “Věra Bílá měla být hlavní tváří oslav Mezinárodního dne Romů. My jsme se rozhodli, přesto, co se stalo, že nám Věra Bílá zazpívá,” uvedl David Tišer.


  Mezinárodní den Romů
  Oslavy Mezinárodního dne Romů na celém světě připadají na 8. dubna. Ačkoli byl Mezinárodní den Romů stanoven už v roce 1971, slaví se teprve od roku 1990. Jedním z cílů oslav, které od roku 2015 pořádá Ara Art, z.s., je dostat do povědomí široké veřejnosti romskou kulturu a problémy, kterým ve 21. století Romové čelí. Více o letošních oslavách včetně kompletního programu najdete na www.araart.cz a www.mezinarodnidenromu.cz.