Člověk se stále učí. Což platí nejen o jeho věku, ale i prostředí, kde zrovna je – klidně třeba v přírodě.

    Co a jak se mohou „venku“ naučit děti a mladí lidé u právě Vás – ve Vašem spolku, oddíle, družině, skupině, kmeni…? Když se nad tím zamyslíte, určitě Vás napadne něco, čím byste mohli k obsahové skladbě chystané Archy přispět. Text přitom ani nemusí být kdovíjak dlouhý, i pouhé tři odstavce postačí, k tomu pár fotografií v tiskové kvalitě (neboli „co největších“)…

    Zašlete, prosím, svůj příspěvek na e-mailovou adresu redakce: archa@crdm.cz, a to do uzávěrky 3. května 2019.

    -red-