Ve dnech 7. a 9. května se na středních školách po celé České republice konají Studentské volby do Evropského parlamentu 2019.

  Volby do Evropského parlamentu mívají vůbec nejnižší účast ze všech typů voleb v ČR a zároveň jednu z nejnižších v rámci Evropské unie. K posledním, které se konaly v roce 2014, přišlo k urnám pouhých 18 % voličů1. Volby „nanečisto“ již po jedenácté organizuje JSNS (Jeden svět na školách), vzdělávací program společnosti Člověk v tísni.

  V době zveřejnění tohoto avíza je k volbám registrováno 255 škol. V případě zájmu o návštěvu konkrétní školy během konání voleb je možné kontaktovat pořadatele (JSNS). Informuje Vás o přesné době a místě konání voleb na vybrané škole a propojí s vyučujícím, který na ní volby zaštiťuje.

  Kromě samotného volebního aktu „nanečisto“ se budou studenti seznamovat se základními principy demokracie, volebním systémem, volebními kandidátkami a pokyny pro voliče, a to například prostřednictvím dokumentárních filmů, navazujících aktivit do hodin a debat (jak se svými vyučujícími, tak s pozvanými hosty).

  Zapojené školy poštou obdrží hlasovací lístky s názvy jednotlivých politických stran, hnutí a koalic kandidujících ve skutečných volbách do Evropského parlamentu 2019, jmenný seznam kandidátů, pokyny pro voliče, pokyny pro volební komise, publikaci ke Studentským volbám do Evropského parlamentu 2019, plakáty Studentských voleb, nálepky na volební urny a publikaci „EU & JÁ“, vydanou Evropskou komisí. Jako bonus získávají všichni vyučující, kteří se do Studentských voleb zapojili, také metodickou příručku k mediálnímu vzdělávání „Být v obraze 2“. Výsledky Studentských voleb nejen za celou Českou republiku, ale i v rozdělení na jednotlivé kraje a typy škol (gymnázia, SOŠ, SOU), zpracované sociologickou výzkumnou agenturou Kantar Millward Brown, budou zveřejněny ve čtvrtek 9. května v odpoledních – podvečerních2 hodinách (ve stejnou dobu bude organizátor rozesílat tiskovou zprávu). Aktuální informace a podklady najdete také na stránkách projektu – v sekci pro novináře. Stručná historie jednotlivých ročníků a přehled výsledků za celou dobu existence projektu jsou k nahlédnutí zde.

  1 Zdroj: http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/cs/turnout.html 2 Pozn.: Čas zveřejnění výsledků se odvíjí od nahrání výsledků za jednotlivé školy do systému a následné rychlostí jejich zpracování výzkumnou agenturou Kantar Millward Brown.

  www.jsns.cz

  V pondělí 6. května ve 13 hodin se bude v Kině 35 (Francouzský institut) konat debata 5 kandidátů do Evropského parlamentu, které se zúčastní Markéta Gregorová za Českou pirátskou stranu, Dita Charanzová za ANO 2011, Luděk Niedermayer za STAN a TOP09, Jaromír Štětina za Evropa společně a Alexandr Vondra za ODS. Středoškolští studenti, kteří přijdou na debatu jako diváci, si sami hlasováním zvolili pět politických stran, hnutí či koalic kandidujících do Evropského parlamentu, jejichž zástupce chtějí na debatě vidět.

  Debatu, moderovanou Norou Fridrichovou, bude také možné sledovat prostřednictvím streamu na Seznam.cz.

  Studentské volby
  se konají od roku 2010 před vybranými reálnými volbami. Průzkumy potvrzují, že hlasování „nanečisto“ má pozitivní dopad na zvýšení účasti prvovoličů ve skutečných volbách. Studenti se díky tomuto vzdělávacímu projektu seznamují s principy demokratických voleb a volebním systémem. Učí se rozpoznávat nástroje používané k přesvědčování voličů politiky v předvolebních kampaních a uvědomují si spojitost politiky s médii. Chápou význam vlastní aktivní účasti ve volbách a procvičují si, jak formulovat své názory a obhajovat je v diskuzi. Do voleb mají možnost se zapojit všechny střední školy. Volit mohou studenti starší 15 let. Organizaci na jednotlivých školách zajišťují volební komise složené ze studentů, pracujících pod supervizí pedagoga. Koordinátoři JSNS poskytují po celou dobu konání voleb organizátorům online i telefonickou podporu.