Učíme se venku. Tak zní nejen téma čtvrtého letošního sešitu časopisu Archa, ale také název neotřelého výchovně-výukového konceptu určeného zejména pedagogickému sboru.

  V tematickém dvoj-rozhovoru nové Archy vám ho přiblíží dva jeho význační spolutvůrci a propagátoři Martin Kříž a Justina Danišová. Z příspěvků členských organizací České rady dětí a mládeže (ČRDM) pak nenápadně vysvitne, proč je namístě zrovna u tohoto čísla Archy hovořit o prolínání formálního a neformálního vzdělávání v jeho rozmanitých podobách.

  „Já sám jsem velkou většinu aktivit, které dnes ukazuji učitelům jako možnosti učení se venku, vyzkoušel na táborech a oddílových schůzkách a výpravách. Byl jsem většinou odkázán na venkovní hry a vzdělávací aktivity I první badatelské dny, které dnes inspirují učitele, začaly na našich táborech (Zeměpisné společnosti Morava). Dokonce bych řekl, že k této oblasti jsem „přičichl“ v rámci mimoškolní činnosti a teď ji přenáším do škol,“ říká ve zmíněném rozhovoru ekopedagog Martin Kříž z obecně prospěšné společnosti Chaloupky.
  Justina Danišová, metodička vzdělávacího centra Tereza, na něj navazuje: „Souhlasím. Vnímám jako velké obohacení vzájemné prolínání formálního a neformálního vzdělávání. Dříve běžné dětské zážitky jsou dnes vzácné. Děti lákají i zdánlivě banální zážitky venku, jako je např. pohyb v nerovném terénu nebo skutečná práce s nástroji a přírodninami…“

  Svými postřehy, konkrétními příběhy a zkušenostmi popsanými v textech, jež „ctí barvu“ hlavního námětu této Archy, přispěli k jejímu obsahu autoři a autorky zejm. z organizací Mladí ochránci přírody, Liga lesní moudrosti, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Asociace turistických oddílů mládeže, Pionýr nebo Duha. Kromě toho se vám také představí třeba ekologické periodikum Bedrník, soutěž Ekologická olympiáda nebo akce jako tomícký FunTOM, pionýrská Dětská Porta či skautský Obrok.

  Ve „čtyřce“ Archy se můžete rovněž dočíst o 4. ročníku programu Mladých delegátů do OSN, v jehož rámci budou zájmy mladých lidí z České republiky na mezivládních jednáních OSN zastupovat dvě mladé aktivní ženy – Alžběta Filipková a Barbora Kvasničková. Svorně cítí, že je to „pocta, moci udělat něco pro svoji generaci“.
  Své místo tu má i zmínka o otevřeném dopise ČRDM našim ministrům zahraničí a školství, jímž je Česká rada žádá o podporu pro sektor mládeže v Radě Evropy, neboť v rámci škrtů ve financování Rady Evropy zazněl návrh na jeho zrušení. „Považujeme za nešťastné a neprozřetelné, aby finanční krize Rady Evropy byla řešena kompletním zrušením sektoru mládeže v rámci aktivit Rady Evropy a jen drobným krácením ve všech ostatních sektorech. Předložený nouzový plán ze dne 3. května 2019 to… bohužel navrhuje,“ stojí mj. v dopise.

  Letošní předprázdninové číslo zpravodaje ČRDM také upozorňuje recenzními texty na čtyři pozoruhodné knižní tituly vztahující se k tématu nové Archy: „Dětská farma“ (Eduard Štorch), „Přírodní škola – cesta jako cíl“ a „Výchova jako dobrodružství“ (obě publikace František Tichý) a „Zahrady pozemských radostí“ (edit. Allan Gintel). Seriál Březové lístky, týkající se ocenění, které si mezi sebou v ČR navzájem udělují vedoucí dětských oddílů za práci s dětmi a pro děti, pokračuje medailonkem Jaroslava Procházky – Jáji z Táborového klubu Hradečtí lvi. Na anketní otázku Archy „Co důležitého pro Váš život jste se naučili v přírodě?“ odpověděli fotograf-cestovatel Pavel Svoboda a hudebník Jiří Pavlica ze souboru Hradišťan…

  Moudrému napověz, praví známé lidové rčení.
  „Listovací“ elektronická verze Archy je umístěna hned pod tímto textem.


  Píše se v tomto čísle Archy o Vás? Chcete-li, můžete si přidat odkaz na svůj web či blog…


  Elektronická verze Archy je na internetovém serveru ADAM.cz uveřejňována pravidelně. Objednat nebo zrušit zasílání avíza na nově vyšlá čísla Archy v elektronické podobě lze prostřednictvím formuláře na adrese http://shortlinks.crdm.cz/registrace-e-archa