Vesnice Vitice bude hostit ve dnech 1. 7. – 14. 7. 2019 skupinu mezinárodních dobrovolníků, kteří svou prací přijedou zrenovovat a revitalizovat místní prameny pitné vody.

    Zřídlo (ilustrační foto Pixabay)

    Deset dobrovolníků z celého světa bude pomáhat v rámci projektu organizace INEX – Sdružení dobrovolných aktivit (SDA) kooperaci s obcí Vitice.

    Zastupitelstvo Vitic hodlá obnovit prameny pitné vody, které vlivem času zarostly, a dosud nebylo zdrojů na jejich oživení. Projekt se uskuteční s pomocí deseti dobrovolníků z celého světa v rámci tzv. workcampu. Pro Vitice bude organizování mezinárodního workcampu premiérou.

    Dobrovolníky čeká ve Viticích především fyzická práce na přírodních pramenech v okolí vsi, při čistění koryt, úpravy přírody v okolí ale také menších architektských úprav pro přizpůsobení pramenů veřejnosti. Během dvou týdnů konání nebude pouze jen práce. Ve spolupráci se starostou Vitic Luďkem Urbancem a místní komunitou bude pro dobrovolníky i obyvatele vsi řada možností, jak poznat kulturu republiky, její občany, dobrovolníky a kultury jejich států. Dobrovolníci se tak mohou těšit i na škálu volnočasových aktivit zajištěných ve spolupráci s obcí. Naplánovaný je i výlet do Prahy a menší výlet do Kolína.


    logo INEX-SDANezisková organizace INEX-SDA se mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním zabývá již od roku 1991. INEX-SDA přijímá zahraniční dobrovolníky na workcampy (dobrovolnické projekty), které organizuje ve spolupráci s místními partnery v České republice, a zároveň vysílá české dobrovolníky na obdobné projekty v zahraničí. Do České republiky každoročně přijíždí přibližně tři sta mezinárodních dobrovolníků, kteří se věnují ekologickým projektům, pomoci místním komunitám nebo obnově kulturně-historických památek. Do zahraničí pak během sezony vyjíždí průměrně pět set českých dobrovolníků.