Správa Národního parku České Švýcarsko Vás srdečně zve na Dny řemesel na louce u Dolského mlýna.

  https://www.ceskesvycarsko.cz/cs/co-tu-delat/udalosti/dny-remesel-u-dolskeho-mlyna-2019

  Dny řemesel u Dolského mlýna 2019 Louka u Dolského mlýna opět po roce ožije starými řemesly. V první části programu, od 17. do 22. srpna bude na Dnech řemesel k vidění postup pálení milíře a dehtařská pec. Hlavní část programu proběhne od 23. do 25. 8. 2019.

  Program:

  17. – 18.8. stavba milíře
  19. 8. v 11 hod zapálení milíře
  21. 8. od 15 hod komentovaná prohlídka s Natalií Belisovou (sraz u Královského smrku)

  Na akci budou prezentována stará řemesla:

  – výroba dřevěného uhlí
  – výroba dehtu, potaš, zpracování smoly
  – stavba železářské pece (24. 89.)
  – tavba železa (25. 8.)
  – hrnčířství a drátenictví
  – pečení v polní chlebové peci
  – sušení ovoce v primitivní sušárně

  Během víkendu budete mít možnost sami si vyzkoušet řadu aktivit a budete si také moci odnést suvenýr v podobě tašky dřevěného uhlí (tašku si prosím doneste sami)

  Doprovodné výstavy:

  Lesní řemesla v Českém Švýcarsku
  Historie Dolského mlýna

  Akce se koná ve spolupráci s Etnologickým ústavem Akademie věd ČR