Letos v létě odstranili pracovníci stráže přírody odpadkové koše od turistických přístřešků na sedmi místech v Národním parku České Švýcarsko.

    Dáváme sbohem odpadkovým košům v lese (NP České Švýcarsko) Jedná se o odpadkové koše, které byly správou po vzniku národního parku v roce 2000 instalovány a obsluhovány. Jejich provoz však správa dlouhodobě vnímala jako kontraproduktivní, neboť koše mimo jiné skrytě napomáhaly rozvoji nevhodných návyků návštěvníků přírodních oblastí.

    „Umísťování odpadkových košů do přírodních oblastí přináší pozitivní efekty pouze zdánlivě. Na jedné straně se sice jedná o drobnou službu návštěvníkům, ti se však zároveň podprahově učí zbavovat odpadků odložením v přírodě, namísto aby je odnášeli zpět a likvidovali doma,“ říká Richard Nagel, ředitel odboru vztahů s veřejností Správy Národního parku České Švýcarsko.

    Odpadky v lese: Neopouštějte nás! (NP České Švýcarsko) Odpadkové koše v přírodě přináší navzdory pravidelnému vyvážení také další nepříjemné efekty. Zejména pokud do nich lidé odhazují zbytky potravin, přitahují některá zvířata, pro která se koš buď může stát pastí, nebo je jejich přítomnost naopak obtěžující pro návštěvníky, jako tomu je v případě vos.

    Zkušenost také ukazuje, že umístění odpadkových košů v přírodě nijak významně nesnižuje množství odpadků odhozených v okolí turistických cest. V turisticky nejexponovanějších částech parku proto správa parku od roku 2017 najímá úklidovou službu, která v hlavní sezóně odhozené nebo ztracené odpadky v pravidelných intervalech likviduje. Současně správa parku v komunikaci směrem k návštěvníkům více zdůrazňuje nutnost likvidace odpadů doma namísto v přírodě. Plakáty s apelem ve třech jazycích návštěvníci najdou jak v informačních střediscích v okolí národního parku, tak i na všech významných výchozích místech k turistickým zajímavostem.české

    Odpadky v přírodě: Víte, kolik let trvá, než se rozloží? (NP České Švýcarsko) Zdroj: http://www.npcs.cz/davame-sbohem-odpadkovym-kosum-v-lese