MŠMT, odbor pro mládež ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže připravil i v letošním roce sérii 4 informačních seminářů.

  Pražský seminář k podávání žádostí o státní dotace MŠMT na rok 2019 (foto Jiří Majer)

  Na nich budou účastníkům představeny PROGRAMY STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (výzva pro rok 2020) a elektronický informační systém pro vkládání projektů ISPROM. Nově bude na program semináře zařazena krátká informace k vyúčtování dotací. Semináře jsou určeny pro zájemce z řad NNO. V případě organizací s pobočnými spolky je pak z kapacitních důvodů umožněna účast pouze zástupcům ústředí organizací, nikoliv jednotlivým pobočným spolkům.


  SEMINÁŘE PRO NNO K DOTAČNÍM PROGRAMŮM pro rok 2020

  Semináře proběhnou během září a října v Praze, Brně a Ostravě, a to konkrétně v těchto termínech:

  PRAHA – 23. 9. 2019
  pondělí 23. září 2019 (10:00-12:00 hodin) – Praha (Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 833/31 (v průchodu), 110 00 Praha 1 – odkaz na mapu: https://goo.gl/maps/Q8ki7ZSEY1Q2 )

  PRAHA – 26. 9. 2019
  čtvrtek 26. září 2019 (18.00-20.00 hodin) – Praha (večerní) (Zasedací místnosti společnosti Kočka, spol. s r. o., Senovážné náměstí 5, Praha 1 – odkaz na mapu: https://goo.gl/maps/xXFyPrvVkUAu1Xgu7 )

  OSTRAVA – 30. 9. 2019 pondělí 30. září 2019 (15.00-17.00 hodin) – Ostrava (Zasedací místnost Úmob Ostrava Jih, Úřad městského obvodu Ostrava Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava – Hrabůvka) – odkaz na mapu: https://goo.gl/maps/GD66xTUb35B2 )

  BRNO – 1. 10. 2019
  úterý 1. října 2019 (14:00-16:00 hodin)- Brno (Zasedací místnost č. 300, Masarykova univerzita v Brně, Komenského náměstí 2, 602 00 Brno – odkaz na mapu: https://goo.gl/maps/oQoxWrS8hSu )

  V případě dotazů k jednotlivým seminářům se obracejte na Janu Häcklovou, email jana.hacklova@msmt.cz.


  PROGRAM:

  • Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2020 (Mgr. Michal Urban, RNDr. Helena Knappová)

  – Představení dotačních programů
  – Představení hodnotících kritérií

  • Informační systému ISPROM (informační systém pro mládež) (Ing. Jana Häcklová)

  – Představení informačního systému
  – Praktické ukázky systému pro zpracování dotačních žádostí

  • Informace k vyúčtování dotací (Mgr. Bc. Darek Vít)

  PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘE

  Přihlaste se na jeden ze čtyř seminářů – registraci můžete provést na adrese www.crdm.cz/seminare