V Praze byla v pondělí 23. září 2019 zahájena série školení k podávání žádostí o státní dotace na rok 2020.

  První seminář MŠMT k dotačním programům na rok 2020 pro neziskovky pracující s dětmi v Praze (foto Michala K. Rocmanová)

  Ředitel ministerského odboru pro mládež Michal Urban (foto Jiří Majer) První ze čtyř seminářů proběhl v hojně obsazeném sále Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí v Praze 1 od 10 do 12 hodin.

  Informace k programům, dotačnímu systému ISPROM, k bodovacímu systému jednotlivých částí projektů NNO a k vyúčtování dotací podali postupně čtyři zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) – ředitel Odboru pro mládež Mgr. Michal Urban, RNDr. Helena Knappová, Ing. Jana Häcklová z oddělení neformálního a zájmového vzdělávání téhož odboru a Mgr. Bc. Darek Vít.

  Seminář MŠMT k dotačním programům na rok 2020 pro neziskovky pracující s dětmi v Praze zahájil ředitel Odboru pro mládež Michal Urban (foto Michala K. Rocmanová) Seminář zahájil Michal Urban, který v krátkosti představil celý systém podávání projektů a v první hodině semináře upozornil zejména na změny, jejichž opomenutí by mohlo znamenat zbytečné komplikace, ztrátu bodů nebo dokonce nepřijetí projektu.

  Upozornil také na fakt, že pracovníci ministerstva vždy nejprve kontrolují vyúčtování dotací minulých, případně si vyžádají opravy nebo upřesnění, a teprve potom se pouštějí do hodnocení nových žádostí – proto může nastat poměrně velké zdržení v zasílání finančních prostředků během roku.

  Průběh semináře zaznamenávala kamera (foto Jiří Majer)Seminář MŠMT k dotačním programům na rok 2020 pro neziskovky pracující s dětmi (foto Michala K. Rocmanová) Ačkoliv podmínky jsou téměř stejné jako v minulých letech, pár změn stojí určitě za zmínku.
  Všechny údaje je třeba nejdřív zadat elektronicky do systému ISPROM, a z něj vygenerovat soubor v PDF. Ten je pak možno vytisknout nebo ještě lépe zaslat datovou schránkou.
  K žádosti není třeba přikládat přílohy, ty jsou pak k dohledání v systému ISPROM.
  Seminář MŠMT k dotačním programům na rok 2020 pro neziskovky pracující s dětmi (foto Michala K. Rocmanová) Pohled do sálu (foto Jiří Majer) Asi nejpodstatnější změnou je datum doručení projektu na MŠMT. Je nutno, aby projekt byl doručen (!) nejpozději 31. října 2019 do 14 hodin, a to jak poštou (neplatí tedy datum poštovního razítka, jako dřív, ale výhradně fyzické přijetí na MŠMT), tak podatelnou. Jako nejlepší se jeví třetí možnost – doručení datovou schránkou.
  Povinnou přílohou je rozpočet, který musí být opravdu podrobný a položky musí v žádosti i rozpočtu souhlasit.

  Fungování elektronického systému ISPROM představila Jana Häcklová (foto Jiří Majer)Hodnotící kritéria nastínila Helena Knappová (foto Jiří Majer) RNDr. Helena Knappová nastínila hodnotící kritéria, fungování ISPROM (informační systém pro mládež) představila Ing. Jana Häcklová a přidala praktické ukázky systému pro zpracování dotačních žádostí. Informace k vyúčtování dotací sdělil přítomným Mgr. Bc. Darek Vít.

  Informace k vyúčtování dotací sdělil přítomným Darek Vít (foto Jiří Majer)Seminář MŠMT k dotačním programům na rok 2020 - zleva Jana Häcklová, Darek Vít a Michal Urban (foto Michala K. Rocmanová) Další podrobnosti pro ty, kdo se nemohli semináře zúčastnit, bude možno najít v nahrávce, kterou pořídila ČRDM na tomto semináři a v nejbližších dnech bude zveřejněna jak na stránkách ČRDM, tak na ADAM.cz a MŠMT.

  Semináře jsou určeny pro zájemce z řad NNO, které mají ve stanovách práci s dětmi a mládeží. V případě organizací s pobočnými spolky bude z kapacitních důvodů umožněna účast pouze zástupcům ústředí organizací.

  Přihlásit se na zbývající tři semináře je možné např. na adrese www.crdm.cz/seminare


  PRAHA – 26. 9. 2019
  čtvrtek 26. září 2019 (18.00-20.00 hodin) – Praha (večerní) (Zasedací místnosti společnosti Kočka, spol. s r. o., Senovážné náměstí 5, Praha 1 – odkaz na mapu: https://goo.gl/maps/xXFyPrvVkUAu1Xgu7)

  OSTRAVA – 30. 9. 2019 pondělí 30. září 2019 (15.00-17.00 hodin) – Ostrava (Zasedací místnost Úmob Ostrava Jih, Úřad městského obvodu Ostrava Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava – Hrabůvka) – odkaz na mapu: https://goo.gl/maps/GD66xTUb35B2)

  BRNO – 1. 10. 2019
  úterý 1. října 2019 (14:00-16:00 hodin)- Brno (Zasedací místnost č. 300, Masarykova univerzita v Brně, Komenského náměstí 2, 602 00 Brno – odkaz na mapu: https://goo.gl/maps/oQoxWrS8hSu)

  #dotace #granty

  Videozáznam semináře: