Nová kniha nakladatelství Portál Hry pro zvládání hněvu je praktická příručka pro učitele, vychovatele i rodiče, kteří chtějí porozumět dětskému hněvu, zvládat ho a konstruktivně s ním pracovat.

  Kniha obsahuje celkem 72 nesoutěživých her zaměřených na úspěšné strategie zvládání hněvu ve skupině dětí. Samotným hrám předchází teoretický úvod, v němž se čtenáři dozvědí, jak hněvu porozumět, co dělat, když už je dítě rozhněvané a proč na podporu zdravého zvládání hněvu používat hry.

  Hry pro zvládání hněvu (vydal Portál, 2019) Hry jsou rozděleny do několika kategorií podle situace, pro kterou se hodí:

  • Rozcvičky a hry na prolomení ledů
  • Zažehnutí rozbušky: zkoumání hněvu a spouštěčů hněvu
  • Když se rozlobím: reakce a následky
  • Ty a já: empatie
  • Ty a já spolu: respekt, spolupráce a vyjednávání
  • U kormidla: věci pod kontrolou, zvládání stresu a snášení frustrace
  • Mám to! řešení problémů
  • Jde se na to! Stanovování cílů a připravenost
  • Docvičky a oslavy

  Deborah M. Plummer je vysokoškolská pedagožka (De Montfort University, Leicester) a terapeutka, autorka řady publikací pro práci s dětmi i s dospělými. V Portálu vyšly její knihy Skupinové hry pro rozvíjení sebeúcty (2013), Učíme děti zvládat úzkost, obavy a stres (2013) a Hry pro rozvoj všímavosti (2017).


  Plummer, Deborah M.
  Hry pro zvládání hněvu
  Cvičení a hry pro děti 5–12 let
  Překlad: Kopicová, Miroslava
  brož., 144 str., 255 Kč
  Portál, 2019


  Ukázky z knihy:

  Klíčové teze:

  – Hněv je normální, zdravá lidská emoce.
  – Malé děti potřebují pomoc, aby se naučily, jak pocity hněvu úspěšně zvládat.
  – Základy emoční regulace se budují v raném dětství.
  – Způsob, jakým si děti situace a události vykládají, má pro zvládání hněvu závažné důsledky.
  – Hněv u dětí není něčím, čeho by bylo třeba se obávat, co by se mělo popírat či potlačovat.
  – Hněv je většinou důsledkem nějaké spouštěcí události nebo je odvozen z jiné základní emoce.
  – Pro vybudování zdravého způsobu zvládání hněvu v dětství existuje několik klíčových faktorů.

  Hněv je normální, zdravá lidská emoce

  Pro mnohé z nás „dětský hněv“ vyvolává představu agrese a dětí, které jsou „nezvladatelné“ nebo se „bouří“ či je něco „trápí“. Představami a příběhy takové agrese jsme bombardováni téměř dnes a denně, a učitelé budou jistě vědět o tisících dětí, které kvůli rušivému chování každoročně čelí vyloučení ze školy.

  Je politováníhodné, že v této atmosféře, ze strachu z následků nespoutaného hněvu, začali mnozí dospělí ke zvládání jakýchkoli projevů hněvu přistupovat naplněni obavami, dokonce i u velmi malých dětí. Tato nepochopená emoce se, jak se zdá, stala „shnilým jablkem“ mezi emocemi, něčím, co je třeba dostat pod kontrolu, vymýtit či potlačit.

  Mluvíme tu ale samozřejmě o nepatřičném vyjádření pocitů hněvu. Hněv sám o sobě nevítanou emocí být nemusí. Vlastně může být někdy silou vedoucí k pozitivní změně. Je-li vyjádřen přiměřeně a smysluplně, může být naprosto normální a zdravou reakcí například na nějakou nespravedlnost, a může sloužit jako zdroj energie a motivace k jednání. Hněv je také základní reakce na vnímané ohrožení života, která nám umožňuje okamžitě reagovat na ohrožující okolnosti a bránit se v krizové situaci.

  Vydalo nakladatelství Portál, 2019

  Autor