Již pošesté se uskutečnil v sobotu 21. září v Divoké Šárce v Praze charitativní pochod Šlapeme násilí na paty…

  Na konto neziskového Centra ACORUS, které ho každoročně pořádá, se díky tomu připsala částka 40 tisíc korun. K tomu ještě přibude dalších 90 000,- Kč od Nadace ČEZ. „Stop domácímu násilí“ je jedním z podpořených projektů díky mobilní aplikaci EPP od Skupiny ČEZ – Pomáhej pohybem.

  „Velmi vítáme, že v naší společnosti přestává být domácí násilí tabu. Vyhledat pomoc je tak pro jeho oběti mnohem snazší. Nemusí se tolik bát, že jejich okolí bude situaci bagatelizovat,“ vysvětluje Jaroslava Chaloupková, ředitelka neziskového Centra ACORUS.

  2 500 kilometrů proti domácímu násilí
  Tolik celkem nachodili účastníci sobotního pochodu „Šlapeme násilí na paty“ malebným Šáreckým údolím. Odpolední doprovodný program v kempu Džbán zahájila herečka Ivana Jirešová, která také podepisovala v cíli účastníkům diplomy. Na podiu se vystřídala řada hudebních uskupení – AsiHlasy a TakyHlasy, zpěvačka Diva Baara a skupiny The Conditionals a Floorless. Pochod se mohl uskutečnit díky finanční podpoře Městské části Praha 6 a Nadace O2.
  Velké poděkování patří všem dobrovolníkům, přátelům ACORUSu a účastníkům pochodu. Dále děkujeme Deníku, Rádiu Kiss a Country Rádiu, časopisům Vaše 6, Euro, Maminčin Puntík, Puntík, internetovému magazínu Luxus.cz, nakladatelství Mladá fronta, firmám Big Media, Albert, Mars ČR, Coca-Cola HBC, Helma, Antalis, Festina Lente, Kantu, Nuppo a Annabis. Velký dík dále patří partnerům doprovodného programu, kterými letos byl klub Kiwanis, Rugby Club Tatra Smíchov a Věda nás baví.

  ACORUS pomáhá obětem domácího násilí
  Centrum ACORUS poskytuje – jako jedna z mála organizací – kromě poradenství také možnost ubytování v azylovém domě s utajenou adresou. Komplex odborných služeb je zde poskytován 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Pracovnice/pracovník na nonstop telefonní lince vyhodnotí situaci a nabídne v případě akutního ohrožení zdraví nebo života okamžité krizové ubytování. Pokud se klientka potřebuje nejdříve zorientovat ve své situaci, ACORUS jí nabídne konzultaci v ambulantní poradně na Praze 7. Tam může využít odborné sociálně právní poradenství, psychoterapii či dostat právní informace. Veškeré odborné služby jsou klientkám (v poradně i klientům) poskytovány bezplatně.

  Autor