Akce prezentující výsledky šetření mezi absolventy vysokých škol v mezinárodní, národní a institucionální perspektivě se uskuteční 22. října 2019 v Karolinu v Praze.
    Cílem konference je na základě mezinárodního šetření Eurograduate a národního šetření Absolvent 2018 diskutovat témata hodnocení vzdělání absolventy vysokých škol pro přechod na trh práce, parametry současné pracovní dráhy a také uplatnění absolventů z pohledu zaměstnavatelů.

    Na konferenci pořádanou Centrem pro studium vysokého školství, v.v.i. jsou zváni zástupci vysokých škol, zaměstnavatelů, odborné i široké veřejnosti.

    Více informací o konferenci je k nalezení zde nebo na odkaze:
    https://www.csvs.cz/konference-absolventi/